Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

СТАТУС СТОРІН ДОГОВОРУ

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Для зручності наведемо податкові наслідки, що виникають залежно від статусу сторін (Через те, що оподаткування доходів і витрат сторін договору залежить від того, резидентами якої держави вони є, Закон про прибуток містить п. 18.1, який зазначає: якщо міжнародним договором, ратифікованим ВРУ, встановлено інші правила оподаткування, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору), операції у договорі купівлі-продажу в табличній формі (див. таблицю 1.3).

Операція з придбання імпортного товару в бухгалтерському та податковому обліку

Таблиця 1.2

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отримані товари від постачальника на склад 100000,00x4,8517 = 485170

281

632

100000 USD /

485170,00

 

485170,00

2.

Нараховано, сплачено та включено до первісної вартості товару суму мита (умовно 4851,70)

377 281

311

377

4851,70

4851,70

3.

Нараховано та сплачено ПДВ згідно із ВМД (сума умовна)

641/ПДВ 377

377 311

98100,00

4.

Відображено в бухобліку курсову різницю на дату балансу (оскільки отриманий, але неоплачений товар є монетарною статтею балансу) ((4,861 -4,8517) х 100000,00)

 

945

632

930,00

 

 

5

Проведено оплату постачальнику 100000,00x4,9271 =492710

632

312

100000 USD /

492710,00

6.

Відображено курсову різницю щодо заборгованості на дату розрахунку (4,9271 - 4,861) х 100000

945

632

6610,00

 

7540 *

* Якщо платник податку скористається судовою практикою і збільшить ВВ на суму різниці між вартістю товару на дату оприбуткування і дату фактичного розрахунку.

Таблиця 1.3

Відображення у податковому обліку наслідків залежно від статусу сторін

№ з/п

Операція

Платних податку на прибуток

Особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування

Фізособа на загальній системі оподаткування

Продаж товару

 

Перша подія — відвантаження товару покупцю

Датою збільшення валового доходу вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата отримання оплати, або дата поставки товару (пп. 11.3.1 Закону про прибуток)

Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727)

Не впливає на податковий облік (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Перша подія — оплата товару покупцем

Є датою виникнення оподатковуваного доходу (виручки) (п. 1 Указу №727)

Є датою виникнення валового доходу (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Купівля товару

 

Перша подія — оприбуткування товару

У разі якщо продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів (день їх видачі з каси); або дата оприбуткування товарів (пп. 11.2.1 Закону про прибуток). У разі якщо продавець є нерезидентом або резидентами, які сплачують цей податок за ставкою нижчою ніж 25%, або сплачують цей податок у складі єдиного чи фіксованого податку чи є звільненими від сплати цього податку, або не є його суб'єктами згідно з законодавством, — датою збільшення валових витрат є дата оприбуткування платником податку товарів, незалежно від наявності їх оплати (пп. 11.2.3 Закону про прибуток)

Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727)

Не впливає на податковий облік (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Перша подія — оплата товару

Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727)

Є датою виникнення документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Таблиця 1.4

Операція з поставки товару у постачальника

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отриманий аванс (40%) за товар

311

681

24000,00

20000

2.

Відображено ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

4000,00

—-

3.

Відвантажено і поставлено першу частину товару на суму

36000,00 грн

361

702

681

702

643

361

36000,00

4000,00 24000,00

10000

4.

Відображено списання собівартості відвантаженого товару

902

281

28000,00

5.

Відображено ПЗ з ПДВ за першою поставкою

702

641/ПДВ

2000,00

6.

Отримано оплату (20%) за реалізовані товари

311

361

12000,00

7.

Відвантажено і поставлено другу частину товару на суму 24000,00 грн

361

702

24000,00

20000

 

8

Нараховано ПЗ з ПДВ за другою поставкою

702

641/ПДВ

4000,00

9.

Відображено списання собівартості відвантаженого товару

902

281

16000,00

10.

Отримано оплату (40%) за реалізовані товари

311

361

24000,00

11.

Списано собівартість реалізованого товару на фінансовий результат

791

902

44000,00

12.

Списано дохід від продажу реалізованого товару на фінансовий результат

702

791

50000,00 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування