Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

Специфікою цього договору є предмет і сторони договору.

Предметом договору контрактації може бути лише сільськогосподарська продукція (далі — СГП) у своєму первісному вигляді або така, що пройшла лише найнеобхіднішу обробку. Якщо ж продукція зазнала промислової переробки, то вона вже є продовольчим товаром, який може бути предметом договору поставки чи іншого виду купівлі-продажу, але не контрактації. Договір контрактації укладається лише щодо СГП, яка має бути вирощена. Отже, момент виконання договору не відповідає моменту укладення договору, є значно віддаленим від нього в часі.

Якщо заготівельником (контрактантом) є орган державної влади (міські, районні, обласні ради тощо), який здійснює державну закупівлю на підставі державних замовлень на поставку державі СГП, потрібно керуватись Положенням №921 (Постанова КМУ від 17.10.2008 р. №921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», див. нову редакцію Положення у «ДК» №49/2008)

Закупівля СГП здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб'юторів тощо).

Положення №921 вимагає від операції з держзакупівлі СГП дотримання певної процедури:

1) публікація оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» та розміщення його на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Тимчасовим положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника;

2) створення замовником тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель. Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються замовником. До складу тендерного комітету повинні входити працівники замовника і не можуть входити посадові особи та представники учасників, їхні близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їхні представники і близькі родичі; загальна кількість членів має бути не менше п'яти осіб;

3) оформлення протоколу про прийняте тендерним комітетом рішення. Рішення оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

Державна закупівля, а у цьому випадку прийняття рішення про замовлення СГП у конкретного сільгоспвиробника, здійснюється шляхом проведення однієї з таких процедур, як:

1) відкриті торги;

2) торги з обмеженою участю;

3) двоступеневі торги;

4) запит цінових пропозицій (котирувань);

5) закупівля в одного учасника.

Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.

За порушення вимог, установлених Положенням №921 та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, замовники та учасники державних закупівель несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування