Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

Податковий облік

Виробники СГП можуть бути як платниками податку на прибуток, так і платниками фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП).

У виробників СГП, які є платниками податку на прибуток, річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року. Валові доходи і валові витрати виробників СГП, утримані (понесені) протягом звітного податкового року, підлягають індексуванню виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця звітного податкового року.

Оскільки договір контрактації — це договір, який може передбачати закупівлю СГП за рахунок бюджетних коштів, то згідно з пп. 11.3.5 Закону про прибуток датою збільшення ВД є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому вигляді.

Платники ФСП — це особи, в яких сума, одержана від реалізації СГП власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75% загальної суми ВД. Для таких осіб об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь. Отже, витрати, що виникають у зв'язку з провадженням господарської діяльності, не впливають на розмір сплачуваного податку, а доходи у податковому обліку враховуються для того, щоб бути платником ФСП, адже виручка від реалізації власної продукції має бути не менше 75% загальної суми ВД.

Законом №639 з 1 січня 2009 р. вносяться зміни до Закону про ПДВ, передбачається нова редакція статті 8 (Закон України від 31.10.2008 р. №639-\/І «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»). Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства і відповідає встановленим критеріям, зможе обрати спеціальний режим оподаткування. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спецрежиму сільгосппідприємство має зареєструватися у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначені для реєстрації платників ПДВ. При цьому у свідоцтві про реєстрацію підприємства як суб'єкта спецрежиму, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ на загальних підставах, має міститися перелік видів діяльності такого сільгосппідприємства.

Згідно зі спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована с/г підприємством на вартість поставлених ним с/г товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого підприємства.

Таке підприємство вважатиметься платником ПДВ і видаватиме покупцям податкові накладні у загальному порядку. Особливості спеціального режиму полягатимуть у тому, що сума ПДВ, нарахована с/г підприємством на вартість поставлених ним с/г товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого с/г підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податку — з іншою виробничою метою. При цьому підприємство не матиме права на бюджетне відшкодування ПДВ.

Сільгосппідприємство — суб'єкт спеціального режиму оподаткування застосовує ставки податку, встановлені п. 6.1 Закону про ПДВ.

Законом про ПДВ установлено, що Кабмін має визначити та оприлюднити повний перелік видів діяльності за КВЕД, на які поширюються норми щодо спеціального режиму оподаткування.

Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 ЗО), згідно із Законом України «Про Митний тариф України». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування