Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

Податковий облік

Податок на прибуток

Поняття бартеру в податковому обліку визначено п. 1.19 закону про прибуток «під бартером (товарним обміном) слід розуміти господарську операцію, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в будь-якій формі, відмінній від грошової, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, у результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг)».

Особливістю бартерної операції є те, що відповідно до пп. 7.1.1 закону про прибуток «доходи і витрати від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижчої за звичайні ціни».

Визначення звичайної ціни наведено в пп. 1.20.1 закону про прибуток. У загальному випадку — це та вартість товарів (робіт, послуг), яка визначена сторонами в договорі, і, якщо не доведено протилежне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін.

Щодо моменту виникнення валових доходів (далі — ВД) і валових витрат (далі — ВВ) за бартерними операціями, ситуація виглядає так.

Датою збільшення ВД є дата відвантаження запасів (для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг), тобто дата підписання акта виконаних робіт (послуг).

Датою збільшення ВВ або збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів (при обміні за участю ОФ) є дата отримання товарів (підписання акта виконаних робіт (послуг). У разі здійснення часткових поставок запасів (робіт, послуг) ВВ платника податків у відповідному податковому періоді збільшуються на вартість таких часткових поставок.

Податок на додану вартість

Порядок обкладення ПДВ бартерної операції регламентується п. 4.2 закону про ПДВ, відповідно до якого базою оподаткування є фактична ціна операції, але не нижча за звичайну ціну.

Датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ (далі — ПЗ) під час бартерної операції буде дата відвантаження запасів (для робіт, послуг — дата оформлення акта виконаних робіт, що засвідчує факт їх виконання).

Датою виникнення права на податковий кредит з ПДВ (далі — ПК) буде дата отримання товарів (підписання акта виконаних робіт (послуг). Звичайно, при отриманні пн.

У разі часткового розрахунку коштами за поставлену продукцію в межах бартерного договору база обкладення ПДВ, що відповідає частині грошової компенсації, визначається на підставі п. 4.1 закону про ПДВ, відповідно до якого «база оподаткування ... визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижчими за звичайні ціни. Уразі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 відсотків, база оподаткування операції за поставку таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами».

ДПАУ в листі від 17.06.2002 р. №4680/5/15-1216 зазначає:

«Щодо визначення бази оподаткування при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій, то база оподаткування ПДВ для бартерних (товарообмінних) операцій визначена п. 4.2 ст. 4 Закони України від 03.04.97р. №168/97-ВР«Про податок на додану вартість».

У разі наявності часткового розрахунку коштами за поставлену продукцію в межах бартерного контракту база оподаткування цієї частки продукції, яка відповідає частці, компенсацію за яку проведено коштами, визначається відповідно до п. 4.1 ст. 4 ці Закони».

Приклад 2.1

Виробниче підприємство «Альфа» (платник податку на прибуток на загальних підставах і платник ПДВ) обміняло запчастини (балансова вартість —1000 грн, справедлива вартість 1100 грн) на будівельні матеріали у торговельного підприємства «Омега» — платника податку на прибуток на загальних підставах і платника ПДВ (балансова вартість будівельних матеріалів — 2000 грн, справедлива вартість —1600 грн). При цьому підприємство «Альфа» зі свого поточного рахунка доплатило підприємству «Омега» 600 грн (в т.ч. ПДВ). Бухгалтерський та податковий облік див. у таблицях 2.2.2.3.

Виходячи із самого значення бартерної операції (розрахунок відбувається у будь-якій формі, відмінній від грошової) таку ситуацію слід розглядати як дві окремі операції. Бартерна операція на суму 1320,00 грн (в т. ч. ПДВ) і звичайна операція купівлі-продажу на суму 600,00 грн (в т. ч. ПДВ). Обмінювані об'єкти є неподібними не тільки за справедливою вартістю, а й за функціональним призначенням. У підприємства «Альфа» первісна вартість отриманих будівельних матеріалів дорівнює справедливій вартості переданих запчастин (1100 грн) і сумі сплаченої грошової компенсації (500 грн). Тобто 1600 грн. У підприємства «Омега» первісна вартість отриманих запчастин дорівнює справедливій вартості переданих будівельних матеріалів (1600 грн) за мінусом отриманої грошової компенсації (500 грн), тобто 1100 грн.

Бухгалтерський і податковий облік у виробничого підприємства «Альфа»

Таблиця 2.2

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Відвантажено запчастини

377

712

1320,00

1100,00

2.

Відображено ПЗ з ПДВ

712

641

220,00

3.

Списано балансову вартість відвантажених запчастин

943

201

1000,00

4.

Визначено фінансовий результат

712 791

791 943

1100,00 1000,00

5.

Оприбутковано будматеріали

205

631

1600,00

1600,00

6.

Відображено ПК на підставі ПН, отриманої від підприємства «Омега»

641

631

320,00

7.

Сплачено суму грошової компенсації

631

311

600,00

8

Проведено залік заборгованості

631

377

1320,00

 

9.

Розраховано фінрезультат

791

44

100.00

 

Таблиця 2.3

Бухгалтерський і податковий облік у торговельного підприємства «Омега»

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Оприбутковано запчастини

281

631

1100,00

1100,00

2.

Нараховано ПК з ПДВ

641

631

220,00

3.

Відвантажено будматеріали

361

702

1920,00

1600,00

4.

Відображено ПЗ з ПДВ

702

641

320,00

5.

Списано балансову вартість будматеріалу

902

281

2000,00

6.

Визначено фінрезультат

702 791

791 902

1600,00 2000,00

7.

Отримано суму грошової компенсації

311

361

600,00

8

Проведено залік заборгованості

631

361

1320,00

9.

Розраховано фінрезультат

44

791

400,00

У підприємства «альфа» дохід від операції з передачі запчастин дорівнює справедливій вартості отриманих будматеріалів (1600 грн) мінус сума сплаченої грошової компенсації (500 грн), тобто 1100 грн. У підприємства «омега» дохід від операції з передачі будматеріалів дорівнює справедливій вартості отриманих запчастин (1100 грн) плюс сума отриманої грошової компенсації (500 грн), тобто 1600 грн. У підприємства «альфа» фінрезультат від передачі запчастин дорівнює 100 грн (1100 - 1000). У підприємства «омега» фінрезультат від передачі будматеріалів дорівнює: -400 грн (1600 - 2000), тобто отримано збиток.

Податкові зобов'язання і податковий кредит у бухгалтерському і податковому обліку відображаються виходячи з договірної ціни. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування