Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИКОНАВЦЯ

Доходи від надання послуг у бухгалтерському обліку виконавця виникають на дату підписання акта наданих послуг та відображаються за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Витрати, що відповідно до п. 11 П(С)БО 16 входять до виробничої собівартості послуг, акумулюються на рахунку 23 «Виробництво» з подальшим списанням у момент визнання доходу в дебет субрахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Отже, якщо надання послуг не є основною діяльністю підприємства, краще використовувати субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності» або 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Приклад 3.1

На замовлення підприємства «Добрий смак» — платника податку на прибуток на загальних підставах підприємство «Відремонтуємо все», яке також є платником податку на прибуток на загальних підставах, надало послуги з ремонту офісної техніки, а саме: відремонтувало два ксерокси та один телефон. За результатом виконаних робіт складено акт. В обліку ця операція відобразиться так, як показано у таблицях 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1

Облік надання послуг у підприємства-виконавця

№ з/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Сума, грн

 

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Перша подія - надання послуг

1.

Підписано акт про надання послуг

361

703

1200

1000

2.

Відображено зобов'язання з ПДВ

703

641/ПДВ

200

3

Отримано кошти за надані послуги

311

361

1200

Перша подія — отримання попередньої оплати

1.

Отримано попередню оплату

311

681

1200

1000

2.

Відображено ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

200

3

Підписано акт про надання послуг

361

703

1200

4.

Списано суму податкових зобов'язань після поставки

703

643

200

5.

Проведено зарахування заборгованостей

681

361

1200

Таблиця 3.2

Облік надання послуг у підприємства-замовника

з/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Перша подія — отримання послуг

1.

Підписано акт про отримання послуг

92

631

1000

1000

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

200

2.

Перераховано кошти за отримані послуги

631

311

1200

Перша подія - перерахування авансу

1.

Перераховано аванс

371

311

1200

1000

2.

Відображено ПК з ПДВ

641/ПДВ

644

200

3.

Підписано акт про отримання послуг

92

631

1000

4.

Відображено ПДВ у складі наданих послуг

644

631

200

 

5.

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

1200

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування