Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ФРАНЧАЙЗІ

Отриману франшизу (привілей у користуванні ТМ і ноу-хау франчайзера) із наперед визначеною загальною вартістю франшизоотримувач повинен враховувати як нематеріальний актив на балансовому субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи» (за вирахуванням ПДВ). Оскільки до інших нематеріальних активів належить право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо (п. 5 П(С)БО 8).

Таблиця 8.2

Облік операцій франчайзера

Зміст запису

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дебет

Кредит

ВД

ВВ

 

А

Б

В

Г

Д

Е

1.

Акумуляція витрат на створення власними силами ноу-хау

154

281,66,

65

12000

12000

2.

Зарахування ноу-хау на баланс франчайзера

124

154

12000

3

Амортизація первісної вартості ноу-хау протягом 5 років (12000:60 = 200)

23,1

133

200

 

 

4.

Вартість послуг рекламного агентства зі створення ТМ для франчайзера

93

631

15000

15000

Зміст запису

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дебет

Кредит

ВД

ВВ

5.

Право на податковий кредит з ПДВ

641

631

3000

6.

Оплата отриманих послуг

631

311

18000

7.

Нараховано держмито за видачу свідоцтва на ТМ

93

642

85

85

8

Сплачено держмито

642

311

85

9.

Нараховано суму реєстраційних зборів (за подання заявки, експертизу ТМ тощо)

93

685

500

500

10.

Сплачено суму реєстраційних зборів

685

311

500

11.

Вартість послуг зі створення фірмового дизайну для торгових точок франчайзера

93

631

12000

12000

12.

Право на податковий кредит з ПДВ

641

631

2400

13.

Оплата отриманих послуг

631

311

14400

14.

Нараховано держмито за видачу свідоцтва на фірмовий дизайн

93

642

85

85

15.

Сплачено держмито

642

311

85

16.

Нараховано суму реєстраційних зборів (за заявку, експертизу дизайну тощо)

93

685

500

500

17.

Сплачено суму реєстраційних зборів

685

311

500

18.

Відображено вартість робіт з оформлення (брендування) кафе франчайзера

151

631

5000

19.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1000

20.

Оплачено роботи з оформлення кафе

631

311

6000

21.

Вартість оформлювальних робіт включено до вартості приміщення кафе

103

151

5000

22.

Довгострокова заборгованість франчайзі з оплати франшизи

183

69

300000

23.

Поточна заборгованість франчайзі з оплати франшизи (60000 + 5000x 12)

373

183

120000

24.

Отримано перший платіж за франшизу

311

373

60000

50000

25.

Податкове зобов'язання з ПДВ від суми першого платежу за франшизу

643

641

10000

26.

Щомісячний дохід від наданої франшизи (300000 : 48 = 6250)

69

719

6250*

4166,67

27.

Податкове зобов'язання з ПДВ від щомісячного доходу від франшизи

719

643

1041,67

28.

Податкове зобов'язання з ПДВ від щомісячної суми роялті (5000:6)

643

641

833,33**

29.

Отримання щомісячної суми роялті

311

373

5000

30.

Отримання від франчайзі заставних прав на обладнання

06

400000

31.

Поручительство за банківським кредитом франчайзі (у т. ч. і за сплату відсотків)

05

130000

 

 

32.

Зменшення суми поручительства у зв'язку зі сплатою

франчайзі відсотків за місяць

05

 

1250

 

 

33.

Надання франчайзі консультаційних послуг за першим актом

361

703

6000

5000

34.

Податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

1000

35.

Собівартість наданих послуг

903

23,2

3000

 

 

* При цьому ВД дорівнює сумі роялті за вирахуванням ПДВ (тобто 5000x5:6 = 4166,67), оскільки 50000 вже у ВД.

** Таким чином, податкове зобов'язання з ПДВ за весь термін дії договору становитиме 50000 грн (тобто 10000 + 5000 : 6 х 48 = 50000, або 300000:6 = 50000).

Таблиця 8.3

Облік операцій франчайзі

Зміст запису

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дебет

Кредит

ВД

ВВ

 

А

Б

В

Г

Д

Е

1.

Відображено придбання обладнання

152

685

333333,33

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

66666,67

3.

Забезпечувальне (заставне) зобов'язання перед постачальником обладнання

05

400000

4.

Відображено вартість послуг поручителя

952

631

2000

2000

5.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

400

6.

Відображено оплату послуг поручителя

631

311

2400

7.

Відображено отримання банківського кредиту

311

501

100000

 

 

8.

Сплачено придбане обладнання

685

311

400000

9

Списано забезпечувальне (заставне) зобов'язання перед постачальником

05

400000

10.

Вартість страхування обладнання

39

655

10000

10000*

11.

Сплачено страхову премію страховику

655

311

10000

12.

Застава обладнання франчайзеру (забезпечувальне зобов'язання)

05

400000

13

Відображено введення обладнання в дію

104

152

333333,33

14.

Вартість послуг з навчання персоналу

93

631

2500

2500

15.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

500

16.

Оплачено послуги з навчання персоналу

631

311

3000

17.

Відображено пускові витрати (у т. ч. «тренувальні» продукти — 800 грн)

39

281,66, 65

7000

6200

18.

Сума оформлення (брендування) кафе франчайзі за зразком кафе франчайзера

151

631

. 5000

19.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1000

20.

Оплачено роботи з оформлення кафе

631

311

6000

21.

Вартість оформлювальних робіт включена до вартості приміщення кафе

103

151

5000

22.

Відображено придбання меблів для кафе

152

685

15000

23.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

3000

24.

Оплачено придбані меблі

685

311

18000

25.

Відображено введення меблів в дію

106

152

15000

26.

Відображено отримання франшизи (без ПДВ)

127

55

250000

27.

Відображено податковий кредит з ПДВ від загальної вартості франшизи

644

55

50000

28.

Відображені поточні зобов'язання з оплати франшизи (60000 + 5000 х12)

55

611

120000

29.

Відображено перший платіж за франшизу

611

311

60000

50000

30.

Відображено податковий кредит з ПДВ від суми першого платежу за франшизу

641

644

10000

31.

Відображено щомісячну виплату роялті (збігається з датою нарахування роялті)

611

311

5000

 

4166,67

32.

Відображено податковий кредит з ПДВ від щомісячної суми роялті

641

644

833,33

Зміст запису

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дебет

Кредит

ВД

ВВ

33.

Відображено щомісячну амортизацію вартості франшизи (250000 : 48 = 5208,33)

93

133

5208,33

34.

Відображено отримання консультаційних послуг від франчайзера

93

631

5000

 

5000

35.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1000

36.

Оплачено консультаційні послуги

631

311

6000

37.

Нараховано відсотки за банківським кредитом (за місяць):

(0,15 :12) х 100000

951

684

1250

 

1250

38.

Відображено сплату відсотків банку

684

311

1250

39.

Розподілено витрати майбутніх періодів на поточний місяць (17000:48 = 354,17)

93

39

354,17

 

* Допускаємо, що ця сума не перевищує 5% ВВ.

При цьому нематеріальний актив (придбаний або отриманий) відображається в балансі, якщо є вірогідність отримання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена (п. 6 П(С)БО 8). Що стосується інструкції №291, то для обліку прав на використання привілеїв вона передбачає саме субрахунок 127. Цей субрахунок дебетується в кореспонденції з кредитом рахунка 55 «Інші довгострокові зобов'язання», оскільки маємо довгострокове платіжне зобов'язання франчайзі, яке, як і всі зобов'язання, визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена і є вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення (п. 5 П(С)БО 11). Наголошуємо, тут відразу дебетується субрахунок 127, тобто минаючи субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», оскільки франчайзі в цьому разі отримує саме право користування чужою ТМ, а не набуває її у власність і не створює своїми (або чужими) силами.

Якщо ж виплати роялті грунтуються на договірному відсотку від торгової виручки франчайзі, то облік ведеться без використання рахунків 127 і

55, оскільки загальна вартість франшизи апріорі не відома. Витрати на виплату «плаваючих» роялті нараховуються після закінчення кожного місяця проведенням Д-т 93 К-т 685 (сума за вирахуванням ПДВ).

З Інструкції №291 випливає, що витрати франчайзі, пов'язані з освоєнням нового виробництва (так звані пускові витрати), належать до витрат майбутніх періодів (Д-т 39). Вони включають витрати продовольчої сировини і напівфабрикатів, а також оплату праці вже навченого персоналу в період контрольних (на підприємстві франчайзі) випробувань його готовності до виконання замовлень майбутніх клієнтів відповідно до нормативів якості й часу, встановлених франчайзером.

Облік вартості отриманих від франчайзера послуг з навчання персоналу (за вирахуванням ПДВ) ведеться франчайзі за п. 9 П(С)БО 8, згідно з яким витрати на підготовку і перепідготовку кадрів не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Ця сума відноситься до дебету рахунка 93 (разом з усіма іншими витратами обігу підприємств торгівлі та громадського харчування). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування