Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом договору оренди можуть бути речі, що визначені індивідуальними ознаками, тобто тільки їм властивими ознаками, що вирізняють їх з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи їх, і такі, що є неспоживними, тобто такими, що призначені для неодноразового використання та зберігають свій первісний вигляд протягом тривалого часу.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦКУ, предметом договору оренди можуть бути майнові права (наприклад майновий найм аудіовізуального твору є наймом майнових авторських прав).

За ознаками предмета договір оренди відрізняється від договору позики (За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості (ст. 1046 ЦКУ)), предметом якого є споживні речі, визначені родовими ознаками, та гроші. Крім того, право власності на предмет договору оренди зберігається за орендодавцем, а на предмет позики — переходить до позичальника.

За предметом договору договір оренди схожий з договором позички (За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку (ст. 827 ЦКУ)). А основна відмінність між цими договорами полягає у тому, що за договором оренди користування є платним, а за договором позички — безоплатним.

Від договору про надання послуг договір оренди відрізняється тим, що предметом останнього є неспоживна річ, а предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності.

У зв'язку з тим є помилковим складання між орендарем та орендодавцем актів наданих послуг (чи приймання-передачі виконаних робіт) протягом дії договору оренди, що часто практикується.

Натомість положення ГКУ про оренду не поширюються на майнові права. У ст. 283 ГКУ чітко визначено, оренду яких об'єктів він регулює:

1) цілісних майнових комплексів (державні та комунальні підприємства або їхні структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси, тобто господарські об'єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та автономними інженерними комунікаціями і системою енергопостачання);

2) нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення);

3) іншого окремого індивідуально визначеного майна виробничо-технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання.

Описуючи об'єкт оренди, договір оренди повинен дозволяти визначити склад майна, що підлягає передачі в оренду, місце його розташування, інші дані про майно, що дозволяють індивідуалізувати об'єкт оренди. За відсутності у договорі таких даних умова про об'єкт, що підлягає передачі в оренду, може вважатися неузгодженою сторонами, а відповідний договір — неукладеним.

Передача орендованого майна може бути оформлена відповідним актом приймання-передачі, передавальним балансом тощо.

Так, у п. 2.1 Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. №1774, передбачено: орендар вступає у тимчасове платне користування майном у термін, зазначений у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передачі майна.

В акті зазначаються: дата складання, номер і дата договору оренди, відповідно до якого здійснюється приймання-передача об'єкта оренди, характеристика технічного стану майна, що передається, і підписи сторін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування