Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПОЛІПШЕНЬ ТА РЕМОНТІВ ОБ'ЄКТІВ ФІНЛІЗИНГУ

Згідно з п. 8.7 Закону про прибуток під терміном «поліпшення» слід розуміти поточний і капітальний ремонт ОФ, їх реконструкцію, модернізацію тощо. Розглянемо різні варіанти ведення податкового обліку в лізингоодержувача та лізингодавця залежно від умов договору лізингу.

Варіант 1. Відповідно до договору фінлізингу, лізингодавець здійснює поліпшення ОФ, наданих у лізинг, а лізингоодержувач відшкодовує понесені ним витрати

(Вважаємо, що така ситуація на практиці може мати місце. Не виключена ситуація, що надаючи майно у лізинг, лізингодавець бере на себе обов'язок проведення ремонту)

У цьому випадку операції, пов'язані з поліпшенням ОФ, що перебувають у фінлізингу, які здійснюються лізингодавцем, слід відносити до операцій з поставки послуг (результатів робіт) (п. 1.31 Закону про прибуток та п. 1.4. Закону про ПДВ). Згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток та пп. 3.1.1 Закону про ПДВ, вказані операції з поставки послуг є об'єктом обкладення податком на прибуток та ПДВ. При цьому датою збільшення ВД та ПЗ лізингодавця буде дата, визначена за правилом першої події згідно з пп. 11.3.1 Закону про прибуток та пп. 7.3.1 Закону про ПДВ.

У лізингоодержувача операцію придбання послуг з поліпшення ОФ буде відображено у податковому обліку інакше. Так, відповідно до пп. 8.7.1 Закону про прибуток, лізингоодержувач має право протягом звітного періоду віднести до ВВ витрати, пов'язані з поліпшенням ОФ, що отримані ним у фінлізинг та підлягають амортизації, у сумі, яка не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОФ на початок поточного року. Водночас витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп 2, 3 і 4 чи окремих об'єктів ОФ групи 1 пропорційно до сукупної балансової вартості таких груп та таких окремих об'єктів ОФ групи 1 на початок розрахункового кварталу (Варто пам'ятати, що сума ремонтних витрат, що перевищує 10-відсотковий ліміт, збільшує групу ОФ (об'єкт групи 1) і амортизується за тими самими ставками, шо й об'єкт лізингу. Якщо у лізинг береться вживане майно або придбане до 01.01.2004 р., то застосовуються старі норми амортизації (у розрахунку на квартал: група 1 — 1,25%; група 2 — 625%; група 3 — 3,75%; група 4—15 %). Якщо у лізинг береться нове майно, придбане після 01.01.2004 р., то застосовуються нові ставки амортизації, передбачені пп. 8.6.1 Закону про прибуток (у розрахунку на квартал: група 1 — 2%; група 2 — 10%; група 3-- 6%: група 4 —15%)). Крім того, лізингоодержувач також має право на збільшення податкового кредиту з ПДВ. При цьому відповідно до пп. 7.5.1 Закону про ПДВ датою виникнення права лізингоодержувача (орендаря) на збільшення ПК з ПДВ вважається дата, визначена за правилом першої події.

Варіант 2. Відповідно до положень договору фінлізингу, лізингоодержувач здійснює поліпшення основних фондів, а лізингодавець відшкодовує понесені ним витрати.

Проведення ремонту лізингоодержувачем слід розглядати як продаж послуг. Згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток та пп. 3.1.1 Закону про ПДВ, вказані операції з продажу послуг є об'єктом обкладення податком на прибуток та ПДВ. При цьому датою збільшення ВД та ПЗ лізингоодержувача буде дата, визначена за правилом першої події згідно з пп. 11.3.1 Закону про прибуток та пп. 7.3.1 Закону про ПДВ. І немає різниці, чи здійснює лізингоодержувач поліпшення ОФ власними силами, чи користується послугами сторонніх організацій.

У лізингодавця при здійсненні такої операції не буде права ні на ВВ, ні на амортизацію понесених витрат. Це пояснюється тим, що відповідно до пп. 8.7.1 Закону про прибуток право на ВВ в межах 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОФ на початок періоду або право на амортизацію витрат на ремонт та поліпшення в сумі, що перевищує 10-відсоткову межу, надається тільки за ОФ, що підлягають амортизації. Майно, надане лізингодавцем у фінлізинг, не включається до складу ОФ лізингодавця, а рахується у складі ОФ лізингоодержувача. Тому права на амортизацію у лізингодавця немає. Немає, на нашу думку, і права на ПК з ПДВ, оскільки така оплата відшкодування не підпадає під норми пп. 7.4.1 Закону про ПДВ (подальше використання в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності).

Варіант 3. Згідно з положеннями договору фінансового лізингу, лізингоодержувач здійснює поліпшення об'єкта лізингу. Наслідки такої операції не відображаються в обліку лізингодавця. Водночас облік у лізингоодержувача буде такий, як наведено у варіанті 1.

ОЗНАКИ ОПЕРАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ

Фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

2) орендар мас можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;

5) орендований актив має особливий характер, що дас змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

6) орендар може продовжити оренду активу за плату значно нижчу за ринкову орендну плату;

7) оренду може бути припинено орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування