Навигация
 
Главная - Прочие дисциплины - Книги - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.2.2. Угоди за форвардними ставками

Угода за форвардними ставками (forward rate agreement FRA) — це угода, що гарантує майбутню процентну ставку на певний період часу та на фіксовану суму коштів. Тобто це угода про депозитну операцію у майбутньому. Специфіка цього інструменту полягає в тому, що, як правило, депозитна операція не здійснюється, а просто одна зі сторін угоди виплачує іншій компенсацію, а саме: різницю між реальною процентною ставкою на ринку та ставкою, що була зафіксована в угоді.

Період депозитної операції, що покривається угодою за форвардними ставками, називається контрактним періодом. За два дні до початку контрактного періоду настає так звана дата урегулювання. Саме на дату урегулювання й відбувається розрахунок та виплата компенсації. Якщо ж за взаємною домовленістю між сторонами депозитна операція все ж має місце, то сума процентів сплачується при поверненні депозиту, тобто по закінченні контрактного періоду.

Угоди за форвардними ставками широко використовуються для хеджування процентного ризику та спекуляції.

Банк чи компанія, якій знадобиться позичати кошти в майбутньому, заінтересовані в тому, щоб захистити себе від зростання процентних ставок. Це відповідає й інтересам позичальників, котрі сплачують проценти на базі плаваючої ставки. З іншого боку, ті учасники фінансового ринку, які розраховують розміщувати кошти у майбутньому або розмістили кошти за плаваючою ставкою, намагатимуться захистити себе від падіння процентних ставок. Як позичальники, так і кредитори можуть хеджувати процентний ризик за допомогою угод за форвардними ставками.

 • Довга позиція (купівля угоди за форвардними ставками) захищає від зростання процентних ставок.
 • Коротка позиція (продаж угоди за форвардними ставками) захищає від падіння процентних ставок.

У разі зростання процентних ставок покупець угоди за форвардними ставками одержить суму урегулювання, яка компенсує йому втрати. Якщо ж процентні ставки впадуть, то він муситиме сплатити компенсацію продавцеві угоди, але він сплачуватиме нижчі відсотки за позикою, тобто його витрати будуть відшкодовані.

Для продавця угоди за форвардними ставками ситуація протилежна: при падінні процентних ставок він одержить компенсацію за угодою за форвардними ставками, а при зростанні — заплатить компенсацію, але водночас зможе розмістити кошти під вищі відсотки.

Сума компенсації розраховується за формулами:

а) коли ставка урегулювання вища за ставку контракту:

ставка урегулювання

б) коли ставка контракту вища за ставку урегулювання:

контрактна сума

де L — ставка урегулювання;

R — ставка контракту;

D — кількість днів контрактного періоду;

A — контрактна сума;

B — базова кількість днів у році (360/365).

Ставка контракту розраховується як ставка форвард/форвард. Розрахунки у межах угод за форвардними ставками (ставка контракту та сума урегулювання) здійснюються на базі 360 днів за винятком угод для британських фунтів. При розрахунку компенсації за ставку урегулювання береться ставка LIBOR.

Як уже зазначалося, угоди за форвардними ставками є не лише засобом хеджування, а й спекулятивним інструментом.

Ті суб’єкти фінансового ринку, що розраховують на зростання процентних ставок у майбутньому, купуватимуть угоди за форвардними ставками, сподіваючись отримати компенсацію, ті ж, хто вважає, що ставки падатимуть, — продаватимуть угоди.

Приклад.Банк маркет-тейкер сподівається, що у майбутньому процентні ставки на депозити в британських фунтах зростатимуть, та бажає захистити себе від процентного ризику. Для цього він купує FRA. Сума угоди — 10 000 000 ф. ст.

На дату укладення угоди банк маркет-мейкер котирує такі ставки:

GBP 3v6m FRA 6,70 – 6,90% p.a.

На дату урегулювання процентні ставки були такі:

GBP 3m 7,125 – 7,25% p.a.

Розрахуємо суму компенсації, що одержав покупець угоди:

Розрахуємо суму компенсації

Банки маркет-мейкери котирують сторони bid та offer угод за форвардними ставками. Укладаючи угоди на купівлю та продаж FRA на однакові суми, банк закриває позицію і в такий спосіб захищає себе від можливого ризику, а джерелом доходу від даної операції є різниця між ставками bid та offer.

Якщо ж у банку залишилася відкрита позиція за FRA, яка, на думку банку, несе небажаний ризик, то є кілька шляхів захеджувати цей ризик:

 • зайняти протилежну позицію форвард/форвард;
 • закрити позицію на ринку процентних ф’ючерсів. Коротка ф’ючерсна позиція захищає від зростання процентних ставок і відповідно закриває довгу позицію за FRA, довга ф’ючерсна позиція захистить від падіння процентних ставок та компенсує втрати від продажу угоди за форвардними ставками.

Ринок угод за форвардними ставками є найбільш ліквідним для доларів США, британських фунтів та євро, також котируються швейцарський франк та японська єна. За іншими валютами котирування можливе, але різниця між ставками bid та offer буде досить високою.

Типові суми контракту — від 5 до 100 млн дол., для менших сум ринок менш ліквідний.

Угоди за форвардними ставками, як правило, використовуються для короткострокового хеджування, ними покривається період до 2 років, найчастіше котируються FRA 3v6 та 6v12.

Запитання для самоконтролю

 • Навіщо експортери та імпортери укладають форвардні угоди?
 • Компанія АВС бажає використати різницю між процентними ставками в британських фунтах стерлінгів та американських доларах. Для цього компанія позичає долари, ставки за якими нижчі, та конвертує їх у фунти стерлінгів, які розміщує під вищі відсотки. Від валютного ризику компанія сподівається захистити себе за допомогою форвардного контракту на продаж фунтів за долари. Чи принесуть компанії дохід подібні дії?
 • Чи мають форвардні угоди чітку стандартизацію щодо суми та терміну?
 • Що таке премія?
 • Чи може клієнт ухилитися від виконання форвардної угоди за умов, що зовнішньоторговельна угода була анульована?
 • Розрахуйте форвардний курс USD/UAH на один місяць, якщо курс спот 5,4030 – 5,4080, а місячні процентні ставки такі:

USD: 6,80 – 7.30% p.a.

UAH: 14 – 15% p.a.

7. Відповідно до форвардної угоди клієнт-імпортер мав купувати 900 тис. норвезьких крон за долари США за курсом 8,2830, але експортер відмовився від поставки. Розрахуйте втрати/дохід від закриття форвардної угоди, якщо на дату виконання банк котирує такі курси спот:

USD/NOK 8,2910 – 8,2940.

8. За форвардною угодою клієнт-експортер зобов’язаний продавати швейцарські франки за долари США за курсом 1,7810, але за взаємною згодою сторін зовнішньоторговельного контракту оплата була відкладена на один місяць. На підставі наданих клієнтом документів форвардний контракт був подовжений. Визначити курс подовження контракту, якщо на дату виконання попереднього контракту банк котирує такі курси:

USD/CHF 1,7855 – 1,7870,

1m fwd 18 13.

9. 29-го серпня до банку звернувся клієнт з проханням покрити форвардним контрактом платіж, що відбудеться протягом жовтня, для здійснення якого йому потрібно буде купувати американські долари за євро. За яким курсом буде укладено форвардний контракт, якщо 29-го серпня банк котирує такі валютні курси:

EUR/USD 0,9530 – 0,9545,

1m fwd 14 19,

2m fwd 26 31.

10. 25-го травня до банку звернувся клієнт із проханням покрити форвардною угодою купівлю американських доларів за британські фунти, що відбудеться 14-го липня. Розрахуйте курс, за яким буде укладена угода, якщо 25-го травня банк котирує такі курси:

GBP/USD 1,5830 – 1,5840,

2m fwd 10 6,

3m fwd 16 12.

11. Розрахуйте ставку форвард/форвард 3v6 за угодою в доларах США, якщо на ринку склалися такі ставки спот:

3m 6,125 – 6,25% p.a.,

6m 6,30 – 6,45% p.a.

12. Чи має місце депозитна операція в угодах за форвардними ставками?

13. Яка ставка лежить в основі FRA?

14. Для закриття депозитної позиції банку «ААА» знадобиться через півроку розміщувати шестимісячний депозит у британських фунтах стерлінгів на суму 50 000 000. Банк вирішив захистити себе від процентного ризику за допомогою FRA. На дату укладення угоди банк маркет-мейкер котирує банку «ААА» такі ставки:

GBP 6v12 FRA 6,58 – 6,72% p.a.

На дату урегулювання на ринку склалися такі процентні ставки:

GBP 6m 6,15 – 6,225% p.a.

GBP 12m 6,25 – 6,34% p.a.

Розрахувати суму урегулювання, що одержить/сплатить банк «ААА».

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим