Навигация
 
Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
>Міжнародні розрахунки та валютні операції - М.І. Савлук

Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 392 с.

ІSBN 966–574–331–7

У навчальному посібнику висвітлені методологічні та практичні аспекти організації міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Зміст посібника викладено комплексно, з огляду на інтереси всіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на важливу роль у цій сфері комерційних банків, основні питання розглядаються передусім з їхніх позицій.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.ЗМІСТ


Передмова
ЧАСТИНА ПЕРША. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
1.1. Поняття і види міжнародних розрахунків. Способи платежів
1.2. Роль національних і колективних валют та золота в міжнародних розрахунках
1.3. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод
1.3.1. Валюта ціни та валюта платежу
1.3.2. Умови платежу
1.4. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
Розділ 2. РОЛЬ БАНКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
2.1. Міжбанківські кореспондентські відносини та система міжбанківських комунікацій. Система СВІФТ
2.2. Відкриття та ведення валютних рахунків
2.3. Купівля банками іноземної валюти для міжнародних розрахунків
Розділ 3. УМОВИ ПОСТАВОК І ДОКУМЕНТИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
3.1. Характеристика зовнішньоторговельного контракту
3.2. Умови поставок товару
3.3. Види документів при міжнародних поставках
3.3.1. Комерційні документи
3.3.2. Транспортні документи
3.3.3. Страхові документи
3.3.4. Фінансові документи
Розділ 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків
4.2. Авансові платежі
4.3. Платіж на відкритий рахунок
4.4. Банківський переказ
4.5. Розрахунки з використанням чеків, пластикових карток, векселів
Розділ 5. ДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ
5.1. Документарний акредитив
5.1.1. Фази акредитива
5.1.2. Форми акредитива
5.1.3. Види і конструкції акредитива
5.1.4. Конструкції акредитива
5.1.5. Відкриття акредитива
5.1.6. Виконання акредитива
5.1.7. Уніфіковані правила для акредитива
5.2. Інкасо
5.2.1. Види інкасо
5.2.2. Фази документарного інкасо
5.2.3. Узгодження умов інкасо
5.2.4. Виписка інкасового доручення і подання документів
5.2.5. Уніфіковані правила для інкасо (УПІ)
Розділ 6. КРЕДИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
6.1. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв'язок з умовами платежу
6.2. Кредитування імпорту
6.2.1. Кредитування на основі векселя
6.2.2. Кредитування на основі документарного акредитива
6.2.3. Пряме банківське кредитування імпортера
6.3. Кредитування експорту
6.3.1. Короткострокове кредитування експортера
6.3.2. Експортний факторинг та форфейтинг
6.3.3. Експортний лізинг
Розділ 7. Банківська гарантія як інструмент забезпечення виконання зобов'язань у міжнародних розрахунках
7.1. Загальні принципи і правові основи банківської гарантії
7.1.1. Поручительство
7.1.2. Платіжне зобов'язання
7.2. Дія банківських гарантій
7.3. Видача банківських гарантій
7.4. Використання банківської гарантії
7.5. Типи та основні види банківських гарантій
7.5.1. Типи банківських гарантій
7.5.2. Види банківських гарантій
ЧАСТИНА ДРУГА. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Розділ 8. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНИХ РИНКАХ
8.1. Сутність, структура та регулювання валютного ринку України
8.2. Види валютних операцій банків, їх ризикованість
8.3. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках
Розділ 9. МІЖБАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
9.1. Сутність міжбанківського ринку депозитних операцій в іноземній валюті
9.2. Валютування депозитних угод
9.3. Процентні ставки на ринку міжбанківських депозитів у іноземній валюті
9.4. Котирування процентних ставок. Сторони котирування
9.5. Депозитна позиція
9.6. Ринок євровалюти
9.7. Зв'язок між процентними ставками та валютними курсами
Розділ 10. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
10.1. Сутність, види та цілі конверсійних операцій
10.2. Валютні операції на умовах спот
10.3. Котирування валют. Курси покупця і продавця
10.4. Крос-курси та їх розрахунок
10.5. Валютна позиція
10.6. Практика укладання угод на ринку поточних конверсійних операцій.Ордери, що застосовуються на ринку конверсійних операцій
Розділ 11. ФОРВАРДНІ ОПЕРАЦІЇ
11.1. Валютні форвардні угоди
11.1.1. Сутність та цілі форвардних контрактів
11.1.2. Форвардний курс
11.1.3. Валютування форвардних контрактів
11.1.4. Контракти на ламану дату
11.1.5. Форвардні контракти з правом вибору дати
11.1.6. Форвардні крос-курси
11.1.7. Закриття та продовження форвардного контракту
11.1.8. Витрати за форвардною угодою
11.2. Процентні форварди
11.2.1. Угоди форвард/форвард
11.2.2. Угоди за форвардними ставками
Розділ 12. СВОПИ
12.1. Свопи ринку конверсійних операцій
12.1.1. Поняття валютних свопів та їх класифікація
12.1.2. Практика укладення угод своп
12.1.3. Свопи з датами валютування до споту (своп tom/next)
12.1.4. Свопи з датами валютування форвард/форвард
12.1.5. Використання угод своп
12.2. Свопи ринку капіталів
12.2.1. Поняття процентних свопів, їх види та характеристика
12.2.2. Валютні свопи ринку капіталів
Розділ 13. ФІНАНСОВІ Ф'ЮЧЕРСИ
13.1. Поняття фінансових ф'ючерсів та визначальні риси ф'ючерсних ринків
13.2. Ф'ючерсна ціна та особливості її формування на різні види контрактів
13.3. Біржова торгівля ф'ючерсними контрактами і система маржі
13.4. Ф'ючерсні стратегії та хеджування
Розділ 14. ОПЦІОНИ
14.1. Поняття опціонних контрактів, їх види, сторони та ціна виконання
14.2. Організація торгівлі опціонними контрактами та система маржі
14.3. Премія опціону
14.4. Опціонні стратегії та хеджування опціонами
Розділ 15. СПЕКУЛЯТИВНІ ОПЕРАЦІЇ НА ВАЛЮТНИХ РИНКАХ
15.1. Поняття спекулятивних операцій
15.2. Фундаментальний аналіз
15.2.1. Сутність та особливості фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Види економічних індикаторів
15.2.2. Аналіз економічних індикаторів
15.2.2.1. Економічні індикатори глобального макроекономічного значення
15.2.2.2.Індикатори інфляції
15.2.2.3. Індикатори безробіття
15.2.2.4. Індикатори розвитку промисловості
15.2.2.5. Індикатори добробуту населення
15.2.2.6. Специфіка економічних індикаторів різних країн
15.3. Технічний аналіз
15.3.1. Сутність, об'єкти та методи технічного аналізу
15.3.2. Графічний аналіз: поняття та види графіків
15.3.3. Поняття та визначення тренду
15.3.4. Підтримка та опір руху цін
15.3.5. Технічні індикатори
15.3.6. Простий показник середнього руху курсу (МА)
15.3.7. Експоненціальний показник середнього руху курсу (ЕМА)
15.3.8. Види дивергенцій
15.3.9. Метод зближення/розходження показника середнього руху курсу (MACD)
15.3.10. MACD-гістограма
15.3.11. Найпотужніший сигнал технічного аналізу
15.3.12. Моментум
15.3.13. Швидкість зміни (RoC)
15.3.14. Згладжена швидкість зміни (S-RoC)
15.3.15. Надмірна купівля та надмірний продаж
15.3.16. Індекс відносної сили (RSI)
15.3.17. Стохастика
15.3.18. Обсяг (volume) та відкритий інтерес (ОІ)
15.3.19. Індекс товарного каналу (СCІ)
15.4. Психологія прийняття рішення
Розділ 16. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ,ПОВ'ЯЗАНИМИ З ВАЛЮТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
16.1. Поняття ризику як економічної категорії
16.2. Класифікація банківських ризиків
16.3. Поняття валютного ризику та його види
16.4. Управління валютним ризиком
16.5. Огляд супутніх ризиків
Додатки
Додаток 1. Заява на переказ грошей
Додаток 2. Зразок форми зовнішньоторговельного контракту
Додаток 3. Базисні умови постачання «ІНКОТЕРМС»
Додаток 4. Рахунок-фактура
Додаток 5. Коносамент
Додаток 6. Доручення на видачу гарантії
Додаток 7. Генеральне зобов'язання
Література


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим