Навигация
 
Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

15.2.2. Аналіз економічних індикаторів

Аналіз усіх економічних індикаторів показує, що вплив на зміну курсу валюти відбувається за загальною схемою: якщо індикатор показує поліпшення стану економіки, це призводить до підсилення валюти, і навпаки.

З огляду на зазначене вище, зауважимо, що вплив кожного економічного індикатора може розглядатись у двох аспектах: по-перше, це власне стан економіки і, по-друге, можливі методи державного регулювання, які обумовлені змінами у стані економіки. Причому обидва компоненти такого аналізу діють в одному напрямку — або підсилюють валюту, або послаблюють її.

У більшості випадків під час оцінювання економічних індикаторів необхідно акцентувати увагу на таких моментах: прогноз стану ринку, наскільки суттєвим був вплив даного індикатора у попередньому періоді, надійність і всебічність економічного індикатора, важливість даного індикатора для формування політики маркет-мейкерів.

Економічні індикатори по-різному впливають на різні інструменти фінансового ринку. Так, інструменти з фіксованим доходом і валютні курси більшою мірою залежать від економічних новин порівняно з ринком акцій, який, крім того, також значною мірою залежить від особливостей компанії, макроекономічних показників галузі, економічного зростання, інфляції.

Безперечним лідером на валютному ринку на межі ХХ та ХХІ ст. був і залишається долар США. За оцінками Міжнародного валютного фонду Сполучені Штати сьогодні є «двигуном глобального зростання в період всесвітньої фінансової турбулентності». «Політика США на даний момент відіграє ключову роль у стабілізації міжнародного фінансового ринку. Зміцнення долара США розширило загальний попит, що допомогло відвернути перегрів американської економіки і пом’якшити зворотний ефект глобальної економічної турбулентності». Навіть запровадження з 1 січня 1999 р. єдиної європейської валюти — «євро», яка, за оцінками аналітиків, становитиме гідну конкуренцію долару США, не привело до суттєвого перерозподілу на світовому валютному ринку. У зв’язку з цим котирування на міжнародних ринках відбувається переважно до долара США. Є, звичайно, і прямі котирування однієї валюти до іншої, минаючи долар США (вони мають назву крос-курсів), але їх частка у загальному обороті дуже незначна. З огляду на зазначене, логічним і зрозумілим є те, що під час аналізу міжнародного валютного ринку обов’язковим є оцінювання економічних індикаторів стану економіки Сполучених Штатів Америки, а також регулятивних заходів, що впроваджуються урядом та Федеральною резервною системою США.

У процесі аналізу ринкової ситуації необхідно враховувати, що фундаментальні індикатори мають різну важливість під час визначення їх впливу на загальну тенденцію ринку, різну періодичність опублікування. Індикатори загального стану економіки мають квартальну періодичність опублікування, інші виходять щомісячно, індикатори соціально-психологічного стану населення можуть опубліковуватись щотижнево або з періодичністю у кілька тижнів. Терміни публікації кожного показника жорстко визначені. Основними інформаційними агенціями зазвичай публікуються календарі випуску головних фундаментальних індикаторів. Під час реальної роботи на ринку дилер повинен чітко усвідомлювати, з інструментами якої тривалості він працює, і під час аналізу ринкової тенденції спиратись, крім глобальних, на індикатори відповідної тривалості. Так, індикатори глобального масштабу слід враховувати завжди, оскільки вони відбивають загальну довгострокову тенденцію на ринку. Але у разі торгівлі на «короткій дистанції», наприклад на ринку спот, або з інструментами тривалістю до тижня тимчасові флуктуації на ринку можуть суперечити головній тенденції. У цьому випадку потрібно надати належну увагу, крім того, і більш короткотерміновим індикаторам, наприклад NAPM, Housing Starts, Consumer Confidence.

Найбільшою небезпекою для дилерів є моменти зміни напрямку тенденції. І виявлення таких моментів на ринку можливе лише за умов усебічного, комплексного і постійного моніторингу технічних, економічних, політичних та інших складових ринкового аналізу.

Як можна судити з інформації на рисунках 15.3 та 15.4, в останні роки спостерігається тенденція до значного збільшення загальної ліквідності світового валютного ринку, інтеграційних процесів, що проявляється у зменшенні розбіжності між значеннями головних індикаторів різних країн та значному зменшенні амплітуди їх мінливості (волатильності).

 Динаміка рівня безробіття  за останні десятиріччя промислово розвинених країн світу

Рис. 15.3. Динаміка рівня безробіття за останні десятиріччя промислово розвинених країн світу (інформацію отримано з інформаційної системи TENFORE)

Динаміка зміни ВВП Сполучених Штатів, Німеччини та  Великобританії за останнє десятиріччя

Рис. 15.4. Динаміка зміни ВВП Сполучених Штатів, Німеччини та Великобританії за останнє десятиріччя (інформацію отримано з інформаційної системи TENFORE)

 Динаміка зміни CPI

Рис. 15.5. Динаміка зміни CPI (індексу споживчих цін) за останнє десятиріччя промислово розвинених країн світу (інформацію отримано з інформаційної системи TENFORE)

Динаміка зміни PPI

Рис. 15.6. Динаміка зміни PPI (індексу виробничих цін) за останні десятиріччя промислово розвинених країн (інформацію отримано з інформаційної системи TENFORE)

Загальна тенденція не зберігається лише відносно рівня безробіття у Німеччині, де у 1990-х роках спостерігається істотне його збільшення. Це пов’язано з процесами об’єднання, трансформацією економіки, додатковими інвестиціями у східній її частині, зміні структури зайнятості населення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування