Навигация
 
Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

15.2.2.4. Індикатори розвитку промисловості

До найсуттєвіших показників, величина яких характеризує сучасний стан у сфері виробництва країни, можна віднести Industrial Production (рівень промислового виробництва), Capacity Utilization (індикатор завантаженості виробничих потужностей), NAPM (National Association of the Purchasing Managers — соціологічний індикатор стану розвитку промисловості національної асоціації менеджерів з продажу), Business Inventories (виробничі і товарні запаси), Durable Goods Orders and Shipments (замовлення і поставки товарів тривалого користування), Construction Spending (витрати на будівництво).

Industrial Production — індикатор промислового виробництва, показує загальний рівень випуску продукції національних заводів, копалень, розмір комунальних послуг і т.п. Цей індикатор відображає силу економіки і, відповідно, силу валюти. Періодичність опублікування — один раз на місяць.

Capacity Utilization — індикатор завантаженості виробничих потужностей. Цей індекс розраховується як відношення загального фактичного випуску продукції до загального можливого випуску. Періодичність опублікування — один раз на місяць. Для даного показника в американській економіці існує оптимальне значення — 81,5%. Відхилення значення даного індикатора нижче 75% свідчить про недостатню завантаженість потужностей, слабкий стан економіки і є показником послаблення курсу валюти в майбутньому. Перевищення ним значення 85% свідчить про «перегрітий» стан економіки. Одначе навіть надмірне значення цього індикатора сприяє посиленню валюти і підвищенню її курсу, оскільки «перегрітий» стан викликає очікування підвищення облікових ставок центральним банком.

Кожний макроекономічний показник має свій оптимальний рівень. Якщо цей показник досягає свого критичного значення, це є підставою для певного занепокоєння учасників ринку й органів, які здійснюють керівництво економікою. Так, дуже низький рівень безробіття, відсутність інфляції, повне завантаження виробничих потужностей загрожують економіці такими ж негативними наслідками, як і високий рівень безробіття, гіперінфляція та недозавантаженість виробничих потужностей. Коли якийсь показник доходить до своїх критичних значень, це означає, що економіка втрачає простір для маневру. Ці процеси нагадують механізм, що працює на межі своїх можливостей. Зрозуміло, що тривалим такий процес бути не може.

Одначе існують певні національні особливості різних економік. Яскравим прикладом такої ситуації є економіка Японії. У цій унікальній країні облікова ставка центрального банку перебуває на рівні 0,5%, а інфляція інколи (останнім часом все частіше) має від’ємне значення. При цьому економіка продовжує розвиватись. Рівень зростання валового внутрішнього продукту Японії у другому кварталі 1999 р. становив 7,9%, що було найкращим показником серед країн великої сімки.

Особливістю мінливості і непостійності ринку є також те, що у разі дуже високих темпів розвитку вона може швидко перейти у «перегрітий» стан, за яким настає спад. Темпи падіння можуть бути настільки ж істотними, як і темпи попереднього піднесення. Тому головне завдання державного регулювання полягає не тільки у сприянні розвитку економіки, а й у коригуванні швидкості піднесення.

NAPMє результатом опитування 250 провідних менеджерів з продажу, які оцінюють зміни у нових замовленнях, виробництві, зайнятості, промислових запасах, швидкості продажу роздрібними торговцями. Значення даного індексу нижче, ніж 45—50% оцінюється як погіршення економіки. Станом на липень 1999 р. рівень цього індексу становив 57%. У формуванні значень даного індикатора дуже важливу роль відіграє також психологічний аспект оцінки менеджерами ситуації в економіці. Періодичність визначення місячна.

Durable Goods Orders and Shipments (замовлення і поставки товарів тривалого користування) — являє собою оцінку попиту на товари з тривалістю використання більше трьох років. Товари поділяються на чотири категорії: металопродукти первинної переробки, продукція машинобудування, продукція електронної промисловості, транспортні послуги. Для правильного застосування цього індикатора під час розроблення ринкової стратегії слід, крім іншого, оцінювати також розподіл між замовленнями військового та невійськового характеру. Так, істотне неочікуване зростання замовлень на товари тривалого користування може бути обумовлене одноразовим військовим замовленням на значну суму і не спиратися на ґрунтовні зміни в економіці. Цей індикатор цінний для операторів ринку також тим, що дає змогу, поряд з іншими показниками оцінити поведінку споживача і, відповідно, схильність до споживання.

Business Inventories (виробничі і товарні запаси) — цей індикатор є індексом рівня продукції для подальшого продажу і перероблення. З одного боку, даний індикатор є важливим для правильного оцінювання стану ринку, з іншого — він має досить обмежене значення для безпосередніх операторів валютного ринку.

Construction Spending (витрати на будівництво) — даний індикатор має суттєве значення для оцінювання рівня валового внутрішнього продукту США. Так склалось історично, що витрати на будівництво були завжди тим двигуном, який «витягував» економіку США в періоди рецесій і після Другої світової війни. Цей індикатор є циклічним і дуже чутливим до рівня процентних ставок. Одначе низькі процентні ставки не можуть викликати високий попит на будівництво. Пов’язаним індикатором є Housing Starts (розпочате будівництво),що вимірюється в одиницях об’єктів розпочатого будівництва. Наприклад, рівень 1,5—2,0 млн одиниць початкового будівництва свідчить про стабільний стан економіки Сполучених Штатів. 1,0 млн одиниць свідчить про наближення до стану рецесії. Слід зауважити, що зазначена вище група індикаторів є суттєвою, але не визначальною для операторів ринку. Для української економіки індикатори витрат та динаміки будівництва поки що не знайшли широкого застосування. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування