Навигация
 
Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

15.3. Технічний аналіз

15.3.1. Сутність, об’єкти та методи технічного аналізу

Tехнічний aналіз — це дослідження динаміки ринку в минулому та визначення його поточного стану з метою прогнозування майбутнього напрямку руху цін. Різні політичні, економічні та психологічні чинники відображаються в ціні товару. Якщо для фундаментального аналітика важлива причина коливання ринку, то технічного аналітика цікавить тільки факт цього коливання. Технічний аналіз вивчає сам ринок, а не зовнішні чинники, які можуть впливати на ринок: якщо ціни підвищуються, то попит більший за пропозицію, якщо ціни падають, то бажаючих продати більше, ніж покупців. Технічний аналіз також вважає, що все те, що хоч якось впливає на ціну, обов’язково знайде своє відображення в ціні. Отже, вивчаючи технічний аналіз, аналітик буде знати, з яких причин ринок «йде догори» або «униз». І для того, щоб спрогнозувати ринок, йому зовсім не обов’язково знати ці причини.

Спеціалісти говорять, що фундаментальний аналіз відповідає на питання «що?», а технічний аналіз — «коли?».

Якщо розглянути графік зміни ціни на валюту, то побачимо, що, незважаючи на всю стихійність, ринкові коливання цін підпорядковуються певним закономірностям, виявлення яких і дає змогу прогнозувати майбутні їх зміни. Таким чином, основна мета технічного аналізу — виявити ці тенденції і торгувати в напрямку цих тенденцій.

Технічний аналіз ґрунтується на вивченні минулого руху ціни товару, але ж «перший крок до ділового або економічного прогнозування — це збирання інформації про минуле». Лише через проекцію фактів, які відбувалися в минулому на майбутнє, ми зможемо оцінити це майбутнє. Завжди наукове прогнозування більшою мірою ґрунтується на фактах, які вже мали місце. Так, і в бізнесі, і в науці, і в нашому повсякденному житті ми постійно спираємося на наш минулий досвід, щоб знати, що нам готує туманне майбутнє.

Тепер ми можемо сформулювати три постулати технічного аналізу: ринок враховує все; рух цін підпорядковується тенденціям; історія повторюється.

Авторитетний американський технічний аналітик Джон Мерфі — автор багатьох монографій та підручників з технічного аналізу — порівнює графіки коливання цін зі скальпелем хірурга: «У руках професіоналів скальпель — інструмент, який дарує життя, в руках дилетанта або неука … на жаль — навпаки… Грамотно проведений технічний аналіз забезпечує своєчасний вхід і вихід з ринку, а також дає змогу навіть невеличкий стартовий капітал швидко перетворити у значну суму. Неправильно і непрофесійно проведений технічний аналіз може обернутися такою ж швидкою втратою капіталу».

У західній економічній літературі при аналізі руху цін нерідко вдаються до аналогії. Зокрема, продавців та покупців порівнюють з «биками», «ведмедями», «кабанами» та «вівцями».

«Бик» б’є рогами догори. «Бик» — це покупець, який думає, що ринок «піде вгору», тому він купує. «Ведмідь» б’є лапами донизу. «Ведмідь» — це продавець, який сподівається, що ринок «піде униз», тому він продає. «Кабан» дуже ненажерливий, він купує або продає дуже багато і ніколи не може зупинитися. «Вівці» дуже боязливі і тому не можуть своєчасно прийняти рішення.

Як тільки ринок починає працювати, «бики» купують, «ведмеді» продають, а «кабани» та «вівці» путаються під ногами. Біржеві термінали весь часу передають інформацію з останніми біржовими новинами та цінами.

Продавець хоче продати свій товар якомога дорожче, покупець, навпаки, хоче купити, якнайдешевше. Вони завжди протистоять один одному. Але угода буде здійснена тільки тоді, коли покупець та продавець дійдуть згоди щодо ціни, яка буде задовольняти їх обох.

Кожна ціна, яку спостерігають аналітики на своїх терміналах, — це консенсус усіх учасників ринку. Кожен, хто купує, продає, або утримується від прийняття рішення, робить свій внесок у формування ціни.

Більшість думає, що коли ціни ростуть, то на ринку більше покупців, ніж продавців. Але ж для того, щоб купити, необхідна одна умова: має існувати той, хто вам цей товар продасть. Якщо ви бажаєте купити контракт на англійський фунт, вам його хтось повинен продати, інакше угоди не буде. Отже, на ринку завжди є рівна кількість покупців та продавців, які готові купити чи продати фінансовий актив за певною ціною або за ціною, яка їх задовольняє.

При висхідному тренді цін «бики» оптимістичні і готові платити дорожче, бо очікують, що ціни піднімуться ще вище. Підвищення закінчується тоді, коли «бики» вже не хочуть купувати так дорого.

Коли ціни знижуються, то «ведмеді» оптимістичні і продають «бикам» дешевше, сподіваючись, що падіння буде тривалим. Падіння закінчується лише тоді, коли «ведмеді» не готові продавати так дешево. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування