Навигация
 
Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

15.3.3. Поняття та визначення тренду

Якщо уважно розглянути графіки, то можна дійти висновку, що ринок рухається в двох напрямках: догори та донизу. Але ринок досить багато часу може коливатися у вузькому горизонтальному коридорі. Приклади зростаючого або падаючого ринку можна помітити на будь-якому з наведених графіків.

Перший висновок, який робить трейдер, розглядаючи графік, — про відносність зміцнення або послаблення ціни валюти. Про це свідчить напрямок тренду ціни валюти. Таким чином, тенденція, або тренд, — це напрямок, в якому рухається ринок.

Тренд виникає тоді, коли ціна весь час зростає або падає. При висхідному тренді (uptrend) кожне підвищення досягає вищого значення, ніж попереднє, а кожний спад зупиняється на більш високому рівні, ніж попередній. При низхідному (падаючому) тренді (downtrend) кожний спад досягає більш глибокого мінімуму, ніж попередній, а кожне підвищення зупиняється на більш низькому рівні, ніж попередній. У коридорі цін усі підвищення зупиняються десь на одному максимальному рівні, а всі спади досягають приблизно однакового мінімуму.

У гравця завжди є три варіанти рішення: купувати, продавати або нічого не робити. Гра в коридорі цін і в тренді потребує різної тактики та використання різних технічних індикаторів. Коли ви відкрили позицію і перебуваєте в певному тренді, то ви дотримуєтеся його: купуєте (або нічого не робите) при підвищенні ціни на ринку, продаєте (або нічого не робите) — при її падінні. Якщо ціни «стоять у коридорі», то ви купуєте при їх падінні і продаєте при зростанні, але найкраще рішення — залишатися поза ринком.

15.3.4. Підтримка та опір руху цін

Рух цін на графіку (рис. 15.13) являє собою серію піків та спадів. Рівні попередніх спадів, на які припадає велика кількість мінімальних цін, називаються підтримкою. Рівні, на які припадає серія максимальних цін, називаються опором.

Підтримка та опір

Рис. 15.13. Підтримка та опір

Вплив цих рівнів на ринок полягає в такому:

  • Коли ціни на ринку підходять до рівня опору або підтримки, торговці поділяються на тих, хто вважає, що ціни далі рухатися не будуть і рівень не буде подоланий, і на тих, хто вважає, що ціна підніметься ще вище. Боротьба цих поглядів веде до того, що ціна залишається в діапазоні цього рівня доти, доки хтось не подолає її.
  • Рівень підтримки — це область на графіку, де бажання покупців та продавців можуть бути протилежними. Рівень підтримки можна визначити заздалегідь, за рівнем попереднього спаду.
  • Рівень опору являє собою протилежність підтримки — тиск продавців вищий за тиск покупців. Звичайно, рівень опору збігається з рівнем попередньої вершини.

Оскільки біля рівнів підтримки (область ринку, розміщена нижче поточного рівня цін, в якій очікується збільшення продажу) та опору (область розміщена вище поточного ринкового рівня, в якій можна очікувати зростання активності покупців) весь час виникає боротьба між «биками» та «ведмедями», то основне завдання дилерів — з’ясувати, наскільки сильний цей рівень і хто його подолає. Якщо ціни перейшли рівень опору, то ціна продовжить свій рух угору, якщо ціни не подолали цього рівня та після боротьби почали рухатися в протилежному напрямку, то говорять, що відбувся розворот тренду. Треба також враховувати і такі обставини: більшість торговців вважають, що рівень не буде подолано і намагаються закрити свої позиції, а найбільш схильні до ризику відкриваються в протилежний бік ще до того, як ціни наштовхнулися на цей рівень.

Як тільки ціни «прориваються» крізь рівень підтримки або опору, він відразу ж переходить у свою протилежність — подоланий рівень підтримки перетворюється в рівень опору. При висхідному тренді рівень опору, подоланий цінами, стає рівнем підтримки.
Сила кожної області підтримки або опору визначається трьома факторами: тривалістю існування певного рівня, амплітудою коливання ринку та обсягом угод:

  • Чим довше існує даний рівень, тим він міцніший, і може статися, що він не буде подоланий ще тривалий період.
  • Чим більша амплітуда коливання ринку, який іде на подолання рівня, тим вища його опірність.
  • Чим більший обсяг угод у зоні рівня, тим більше шансів залишитися рівню неподоланим.

Як зазначалося вище, тренд — це певний напрямок руху ринку догори (uptrend) або донизу (downtrend). Якщо ринок не рухається ні в першому, ні в другому напрямку, то говорять про коридор, або боковий тренд, коли ціни перебувають між двома паралельними лініями — про підтримку та опір.

Лінії підтримки та опору можуть ставати лініями тренду тоді, коли ціни підтверджують їх через певний проміжок часу відповідними піками та спадами. При цьому нахил лінії підтримки або опору вказуватиме напрям тренду, а горизонтальне положення ліній свідчитиме про його відсутність (боковий тренд).

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим