Навигация
 
Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая

Розділ 16. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ,ПОВ’ЯЗАНИМИ З ВАЛЮТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

  • з’ясувати, з якими ризиками пов’язана банківська діяльність на валютних ринках, їх сутність;
  • зрозуміти взаємозв’язок банківських ризиків та особливе місце серед них ризиків за валютними операціями;
  • знати, як розраховується валютна позиція для банку і як вона впливає на банківські ризики.

16.1. Поняття ризику як економічної категорії

Будь-яке існування — це ймовірність настання несприятливих подій. Тобто несприятлива подія може відбутися, а може й не відбутися. Повністю уникнути цього неможливо, але можна прийняти застережливі заходи і зменшити ризик настання немприємностей. Уміння ризикувати — це вміння проводити межу між виправданим та невиправданим ризиком і виживати.

Як економічне явище ризик є подією, настання якої додатково впливає на економічні процеси і відповідно деформує економічні результати. Якщо така подія, як ризик, відбулася, то відбудеться й економічний результат цього — позитивний, негативний або нульовий.

Залежно від можливого результату ризики можна поділити на чисті та спекулятивні.

Чисті ризики виникають при явній загрозі і ведуть до негативного і в кращому разі до нульового результату.

Спекулятивні ризики відрізняються від чистих ризиків тим, що їх можна уникнути, але на відміну від чистих вони ведуть до отримання як позитивного, так і негативного чи нульового результату.

Залежно від основних причин виникнення, ризики поділяються на багато видів: природничі, екологічні, політичні, транспортні, комерційні.

Ризик є обов’язковим елементом економіки. Поява ризику як невід’ємної частини економічного процесу — об’єктивний економічний закон.

Банківська діяльність неминуче пов’язана з ризиками. Які б зусилля не робив банк для мінімізації ризиків, вони завжди існують — питання тільки в їх розмірі. Під ризиком у банківській діяльності розуміють можливість втрати ліквідності або отримання фінансових збитків. За частотою настання та глибиною негативних наслідків несприятливих подій банківська діяльність є чи не найризикованішою з усіх видів економічної діяльності. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим