Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

2.3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Розглянемо приклади можливих змін у балансі.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

800000

Матеріали

150000

Прибуток

50000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

60000

Каса

1000

Постачальники

40000

Рахунки в банках

85000

 

 

Разом

950000

Разом

950000

Операція 1: оприбутковано в касу підприємства одержані в банку з розрахункового рахунку грошові кошти — 15000 грн.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби Матеріали

Незавершене виробництво

690000 150000 24000

Статутний капітал Прибуток Кредити банків

800000 50000 60000

Каса

16000

Постачальники

40000

Рахунки в банках

70000

 

 

Разом

950000

Разом

950000

Унаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15000 грн, і сума за статтею "Каса" становить 16000 грн. Водночас на рахунках у банку (поточному рахунку в національній валюті) кошти зменшаться на 15000 грн, і за статтею активу "Рахунки в банках" залишок становитиме 70000 грн. Отже, внаслідок господарської операції 1 грошові кошти перемістилися, але їх загальний розмір не змінився. Підсумок балансу також залишився таким самим.

Операція 2: зараховано на збільшення статутного капіталу частку прибутку в розмірі 30000 грн.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

830000

Матеріали

150000

Прибуток

20000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

60000

Каса

Рахунки в банках

Разом

16000 70000 950000

Постачальники

Разом

40000 950000

У результаті цієї операції змінилися джерела засобів. Прибуток зменшився на 30000 грн, а статутний капітал водночас збільшився на цю суму. Отже, операція 2 внесла зміни у статті пасиву балансу. Вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу та пасиву балансу при цьому не порушилася.

Операція 3: оприбутковано на складі підприємства матеріали, придбані у постачальників, на суму 50000 грн.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

830000

Матеріали

200000

Прибуток

20000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

60000

Каса

16000

Постачальники

90000

Рахунки в банках

70000

 

 

Разом

1000000

Разом

1000000

Унаслідок цієї операції запаси на складах підприємства збільшилися на 50000 грн (до 200000 грн). Водночас збільшилась заборгованість постачальникам за одержані матеріали на цю саму суму. Ця операція вносить зміни в актив і пасив балансу. Через те що зміни у статтях активу та пасиву відбулися на одну й ту саму суму (у напрямку збільшення), загальний підсумок балансу також збільшився, але рівність його не порушилася.

Операція 4: з поточного рахунку в національній валюті підприємства банку для погашення заборгованості по раніше одержаній позичці перераховано 60000 грн.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

830000

Матеріали

200000

Прибуток

20000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

Каса

16000

Постачальники

90000

Рахунки в банках

10000

 

 

Разом

940000

Разом

940000

У результаті цієї операції грошові кошти на рахунках у банку зменшилися на 60000 грн (залишок становить 10000 грн). Водночас зменшилася заборгованість банку за позичками на цю саму суму. У результаті не стало залишку на рахунку "Кредити банків". Ця операція вносить зміни в актив і пасив балансу, у зв'язку з чим вони зменшуються на одну й ту саму суму. Валюта балансу зменшилася, проте рівність не порушилася.

Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін у балансі і дають змогу зробити такі висновки.

1. Кожна господарська операція вносить зміни щонайменше у дві статті балансу.

2. Господарські операції за характером змін, які вони спричинюють у складі засобів і джерел їх формування, поділяють на чотири типи (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Типи господарських операцій

Тип операції

Характеристика операції

Вплив операціі

на актив

на пасив

на підсумок балансу

I

Зміни у складі господарських засобів

збільшення статті зменшення статті

без змін

без змін

II

Зміни у джерелах формування господарських засобів

без змін

збільшення статті зменшення статті

без змін

III

Надходження, додаткове залучення господарських засобів в оборот підприємства

збільшення статті

збільшення статті

збільшення статті

IV

Вибуття засобів із господарства

зменшення статті

зменшення статті

зменшення статті

Контрольні питання

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. Що таке валюта балансу?

3. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Наведіть приклад господарських операцій для кожного типу змін у балансі. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим