Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

8.2. Оцінка матеріальних цінностей

Оцінка — це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою їх узагальнення по підприємству в цілому.

Оцінка матеріальних цінностей пов'язана з визначенням собівартості продукції. У бухгалтерського обліку таку оцінку можна здійснювати за купівельними цінами, фактичною собівартістю, ринковими та обліковими цінами.

Фактична собівартість матеріальних цінностей дорівнює сумі заготівельної собівартості товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство, і транспортно-заготівельних витрат. Транспортно-заготівельні витрати охоплюють витрати на транспортування, комісійні та відрядні, природні втрати під час транспортування, витрати зі страхування платежів і транспортних засобів.

Купівельними цінами можуть бути прейскурантні чи договірні, прейскурантні зі знижкою чи надбавкою, фактичні (що визначаються за прейскурантними чи договірними цінами з урахуванням різних націнок, знижок, вартості допоміжних і транспортних витрат).

Фактична вартість одержуваних матеріалів може бути різною залежно від умов їх постачання (наприклад, включення до неї залізничного тарифу).

Для поточної оцінки руху матеріальних цінностей протягом певного періоду застосовують облікові ціни.

8.3. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

Загальним принципом оцінки господарських засобів є врахування їх фактичної собівартості. Основні засоби обліковуються за початковою вартістю.

Калькуляція — це обчислення собівартості одиниці виготовленої продукції чи виконаних робіт за елементами праці.

Контрольні питання

1. Кількісні показники діяльності підприємства.

2. Якісні показники діяльності підприємства.

3. Що таке калькуляція? Необхідність калькуляції.

4. Оцінка об'єктів бухгалтерського обліку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим