Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9.3. Порядок складання, подання та затвердження звітності

Перед початком складання звітності підприємства виконують велику підготовчу роботу:

• перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлюють їх відповідними документами;

• уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами;

• перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку нереальну дебіторську, а також кредиторську заборгованість, за якою минули строки давності позову;

• розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління;

• визначають фактичну собівартість випущеної з виробництва та реалізованої продукції;

• визначають та списують фінансовий результат від реалізації продукції та позареалізаційних операцій;

• списують прибуток, використаний протягом року;

• перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного та аналітичного обліків;

• перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію.

Усі підприємства, за винятком спільних підприємств з іноземними інвестиціями, квартальну та річну звітність подають засновникам відповідно до установчих документів; органам, до сфери яких належать; органу державної статистики; фінансовому органу в разі одержання асигнувань з бюджету; іншим адресатам відповідно до законодавства.

Квартальну звітність подають не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, річну — не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.

Розгляд і затвердження звітності здійснюють у порядку, передбаченому Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та відповідною інструкцією Міністерства фінансів України.

Річний бухгалтерський фінансовий звіт підприємства подають за такими типовими формами:

• № 1 — баланс підприємства;

• № 2 — звіт про фінансові результати;

• № 3 — звіт про рух грошових коштів;

• № 4 — звіт про власний капітал;

• примітки та пояснення до звітів.

Зміст і форма звітів визначаються та регламентуються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (див. дод. 2, 5-7).

У пояснювальній записці до звіту викладають основні фактори, що вплинули на господарські та фінансові результати підприємства.

Контрольні питання

1. Що таке бухгалтерська звітність?

2. Які вимоги висуваються до бухгалтерської звітності?

3. Види звітності.

4. Основні типові форми звітності. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим