Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

10.4. Рахунки та подвійний запис

Завдання 10.4. Записати у схемі рахунків за операціями заводу "Оріон" суми залишків на 1 січня.

Основні засоби

84000

Матеріали

5450

Поточний рахунок у банку

5100

Розрахунки з оплати праці

1400

Статутний фонд (капітал)

91000

Фінансові результати (прибуток)

600

Цільові фонди

1550

Баланс 94550

Накреслити схеми рахунків у формі букви "Т", записати наведені суми залишків відповідно за дебетом або кредитом рахунку. Після цього скласти реєстраційний журнал господарських операцій; встановити кореспонденцію рахунків за кожною з них, користуючись Планом рахунків; підбити підсумок реєстраційного журналу.

Записати кореспонденцію на схеми. Знайти дебетові та кредитові обороти, вивести сальдо. Скласти баланс на 1 лютого.

Реєстраційний журнал господарських операцій скласти за наведеною далі формою.

Реестраційний журнал господарських операцій за місяць

№ пор.

Зміст операції

Кореспондентські рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

часткова

загальна

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Господарські операції заводу "Оріон" за січень грн.

1.

Одержано в касу з поточного рахунка

1500

2.

Видана з каси заробітна плата працівникам

1400

3.

Видано з каси під звіт на господарські витрати

80

4.

Прийняті в касу залишки підзвітних сум

10

5.

Внесено на поточний рахунок залишок грошей у касі

30

6.

Надійшли на склад від постачальників матеріали

3000

7.

Зараховано на поточний рахунок кредит банку

2000

8.

Відпущено на виробництво матеріали зі складу

1600

9.

Перераховано з поточного рахунка для погашення заборгованості постачальникам за матеріали

2800

10.

Нараховано до сплати постачальникам за рахунок цільового фонду

700

11.

Перераховано з поточного рахунка для погашення заборгованості банку за короткостроковими кредитами

1900

 

Разом

15020

Розв'язання. Складаємо журнал операцій заводу "Оріон" за січень.

Реєстраційний журнал господарських операцій заводу "Оріон" за січень місяць

№ пор.

Зміст операції

Кореспондентські рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

часткова

загальна

1

Одержано в касу з поточного рахунка

301

311

 

1500

2

Видана з каси заробітна плата працівникам

661

301

 

1400

3

Видано з каси під звіт на господарські витрати

372

301

 

80

4

Прийняті в касу залишки підзвітних сум

301

372

 

10

5

Внесено на поточний рахунок залишок грошей у касі

311

301

 

30

6

Надійшли на склад

від постачальників матеріали

201

631

 

3000

7

Зараховано на поточний рахунок кредит банку

311

601

 

2000

8

Відпущено на виробництво матеріали зі складу

23

201

 

1600

9

Перераховано з поточного рахунка для погашення заборгованості постачальникам за матеріали

631

311

 

2800

10

Нараховано до сплати постачальникам за рахунок цільового фонду

48

631

 

700

11

Перераховано з поточного рахунка для погашення заборгованості банку за короткостроковими кредитами

601

311

 

1900

 

Разом

 

15020

Рахунки заводу "Оріон" за січень

Примітка. Якщо деякі рахунки відсутні (не було залишків на початок місяця), їх відкривають, зазначаючи, що сальдо дорівнює нулю.

Після виведення сальдо на рахунках складають баланс на 1 лютого.

Баланс заводу "Оріон" на 1 лютого

Актив

Пасив

Господарський засіб

Сума, грн.

Джерело утворення господарського засобу

Сума, грн.

Основні засоби (10)

84000

Статутний капітал (40)

91000

Сировина і матеріали (201)

6850

Цільові фонди (48)

850

Виробництво (23)

1600

Короткострокові кредити банку (601)

100

Поточний рахунок у банку (311)

930

Разрахунки з постачальниками (631)

900

Розрахунки з підзвітними особами (372)

70

Фінансові результати (прибуток) (79)

600

Разом

93450

Разом

93450 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим