Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

10.6. Побудова обліку операцій за основними господарськими процесами

Завдання (загальне). Підготувати для розв'язання взаємопов'язаних завдань 10.6-10.8 реєстраційний журнал господарських операцій та схеми синтетичних рахунків. Записати у схеми рахунків заводу "Орбіта" залишки на 1 січня.

Залишки за рахунками заводу "Орбіта" на 1 січня, грн.

Основні засоби

313400

Сировина і матеріали

23000

Паливо

1900

Каса

14

Поточний рахунок у банку

20000

Розрахунки з підзвітними особами

6(дебет)

Розрахунки з постачальниками

4740

Статутний фонд (капітал)

348650

Розрахунки з оплати праці

6900

Короткострокові кредити банку

3000

1. Синтетичний облік придбання матеріалів

Завдання 10.6. Записати в реєстраційний журнал такі операції за січень.

Зміст операції

Сума, грн.

пор.

часткова

загальна

1

Прибуткові ордери № 1, 2. Надійшли на склад від бази " Постачальник" за платіжною вимогою № 35: матеріали паливо

26500 3000

29500

2

Платіжна вимога № 15 АТП-1 за перевезення на склад:

матеріалів

палива

350 210

560

3

Прибуткові касові ордери № 1, 2. Одержано за чеком: на заробітну плату господарські потреби

від Іванченка О. С. залишок підзвітних сум

6900 120 6

7026

4

Видатковий касовий ордер № 1. Видано Петренку П. В. під звіт на господарські витрати

100

100

5

Виписка банку з поточного рахунка.

Зараховано короткостроковий кредит банку

Оплачено платіжні вимоги:

№ 35 — бази "Постачальник"

№ 15 — АТП-1

№ 116 — фабрики "Вікторія"

30000

29500 560 4740

30000 34800

6

Відомість № 1. Нараховано заробітну плату

за розвантаження: матеріалів палива

130 110

240

7

Прибутковий ордер № 3. Надійшли на склад від заводу " Світанок" за платіжною вимогою № 45 матеріали

8000

8000

8

Авансовий звіт № 1 Петренка П. В. на витрати з доставки на склад:

основних матеріалів палива

40 62

102

9

Видаткові касові ордери № 2, 3. Видано:

Петренку П. В. перевитрату за авансовим звітом № 1

за відомістю № 2 заробітну плату за грудень

2

6900

6902

10

Акт № 1. Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання (безоплатне обладнання є додатковим капіталом, необоротними активами)

12000

12000

2. Синтетичний облік виробництва продукції Завдання 10.7 (продовження завдання 10.6).

1. Записати в схеми рахунків заводу "Орбіта" залишки на 1 січня.

Залишки за розрахунками заводу "Орбіта" на

1 січня, грн.

Виробництво

3000

Готова продукція

5600

Розрахунки за податками

30

Результат основної діяльності

3600 (кредит)

2. Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції № 11-19 за січень.

№ пор.

Зміст операції

Сума, грн.

часткова

загальна

11

Вимоги № 1-10. Відпущено зі складу на виробництво:

основні матеріали

паливо

23800 1200

25000

12

Платіжна вимога № 58 Енергозбуту за використану на виробництві електроенергію

900

900

13

Відомість № 2-6. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам

Утримано податки із заробітної плати для відрахування до бюджету

12300 600

12300 600

14

Платіжна вимога № 61 Міськгазу за використаний на виробництві природний газ

700

700

15

Вимоги № 11-20. Відпущено зі складу на виробництво матеріали

12000

12000

16

Накладна № 1. Здано на склад зекономлені на виробництві основні матеріали

300

300

17

Виписка банку з поточного рахунка. Перераховано до бюджету утримані із заробітної плати податки Видано за чеком на заробітну плату

630 5000

5630

18

Видатковий касовий ордер № 4. Видано аванс у рахунок заробітної плати за січень

5000

5000

19

Відомість випуску готової продукції. Списується фактична собівартість зданих на склад готових виробів (визначити суму з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця — 5000 грн)

?

?

3.Синтетичний облік реалізації продукції та фінансових результатів 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим