Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

Завдання 10.8(продовження завдання 10.7)

Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції № 20-27 заводу "Орбіта" за січень і скласти за ними оборотну відомість.

№ пор.

Зміст операції

Сума, грн.

часткова

загальна

20

Акт № 2. Надійшов без оплати від заводу "Світанок" фрезерувальний верстат

4500

4500

21

Виписка банку з поточного рахунка. Зараховано виручку

(дохід) від реалізації продукції

Видано за чеком:

на заробітну плату

на транспортні витрати

54000

240 160

54000 400

22

Довідка бухгалтерії. Списується фактична собівартість реалізованої продукції

51000

51000

23

Видаткові касові ордери № 5, 6. Видано експедитору Іванченку О. С. під звіт: на транспортні витрати на заробітну плату вантажникам

160 240

400

24

Платіжна вимога № 27 АТП-1 за доставку продукції

зі складу на товарну станцію для відвантаження покупцям

300

300

25

Виписка банку з поточного рахунка. Списано в часткове погашення заборгованості за короткостроковим кредитом банку

Сплачено за платіжними вимогами: № 58 — Енергозбуту № 61 — Міськгазу

№ 27 — АТП-1

28000

900 700 300

28000 1900

26

Авансовий звіт № 3 Іванченка О. С. на витрати з відвантаження покупцям готової продукції

159

159

27

Довідка бухгалтерії. Списується результат основної діяльності (прибуток) від реалізації продукції за січень (визначити суму за даними поточного обліку)

?

?

Примітка. Завдання 10.6-10.8 слід розв'язувати поступово: після вивчення теми "Синтетичний облік придбання матеріалів" — завдання 10.6; теми "Синтетичний облік виробництва продукції" — завдання 10.7; теми "Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів" — завдання 10.8.

Після закінчення записів за завданням 10.8 підрахувати обороти на рахунках і визначити сальдо на кінець місяця.

Для перевірки правильності виконання завдань 10.6-10.8 треба скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками і баланс.

Розв'язаннязавдань 10.6-10.8. На окремих аркушах паперу відкриваємо відповідно до умов завдань синтетичні рахунки та реєстраційний журнал господарських операцій.

Реестраційний журнал господарських операцій заводу "Орбіта" за січень місяць

№ пор.

Зміст операції

Кореспондентські рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

 

Завдання

10.6

 

 

 

1

Прибуткові ордери № 1, 2. Надійшли на склад від бази "Постачальник": матеріали паливо

201 203

631 631

26500 3000

29500

2

Платіжна вимога № 15 АТП-1 за перевезення на склад: матеріалів палива

201 203

631 631

350 210

560

3

Прибуткові касові ордери № 1, 2. Одержано за чеком:

на заробітну плату та господарськіпотреби

від Іванченка О. С. залишок підзвітних сум

301 301

311

372

7020 6

7026

4

Видатковий касовий ордер № 1. Видано Петренку П. В. під звіт

372

301

 

100

5

Виписка банку з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку

Оплачено платіжні вимоги: № 35, 15, 116

311 631

601 311

 

30000 34800

6

Відомість № 1. Нараховано заробітну плату за розвантаження: матеріалів палива

201 203

661 661

130 110

240

7

Прибутковий ордер № 3. Надійшли на склад від заводу "Світанок" матеріали

201

631

 

8000

8

Авансовий звіт № 1 Петренка П. В. на витрати з доставки на склад: основних матеріалів палива

201 203

372 372

40 62

102

1

2

3

4

5

6

9

Видаткові касові ордери № 2, 3. Видано:

Петренку П. В. перевитрату за авансовим звітом № 1 за відомістю № 2 заробітну плату за грудень

372 661

301 301

2

6900

6902

 

Акт № 1. Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання

Завдання

10

10.7

424

 

12000

11

Вимоги № 1—10. Відпущено зі складу на виробництво: основні матеріали паливо

23 23

201 203

23800 1200

25000

12

Платіжна вимога № 58 Енергозбуту за використану на виробництві електроенергію

23

631

 

900

13

Відомість № 2—6. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам Утримано податки для відрахування до бюджету

23 661

661 641

 

12300 600

14

Платіжна вимога № 61 Міськгазу за використаний на виробництві природний газ

23

631

 

700

15

Вимоги № 11—20. Відпущено зі складу на виробництво матеріали

23

201

 

12000

16

Накладна № 1. Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали

201

23

 

300

17

Виписка банку з поточного рахунка. Перераховано до бюджету податки Видано за чеком на заробітну плату

641 301

311 311

630 5000

5630

18

Видатковий касовий ордер № 4. Видано аванс у рахунок заробітної плати за січень

661

301

 

5000

19

Відомість випуску готової продукції. Списується фактична собівартість зданих на склад готових виробів (порядок розрахунку фактичної собівартості наведено після завдань)

26

23

 

48600

 

Завдання

10.8

 

 

 

20

Акт № 2. Надійшов без оплати від заводу "Світанок" фрезерувальний верстат

10

424

 

4500

1

2

3

4

5

6

21

Виписка банку з поточного рахунка.

Зараховано виручку (дохід)

від реалізації продукції

Видано за чеком:

на заробітну плату

на транспортні витрати

311

301

23

701

311 311

240 160

54000 400

22

Довідка бухгалтерії. Списується фактична собівартість реалізованої продукції (зменшення доходу від реалізації продукції)

701

26

 

51000

23

Видаткові касові ордери № 5, 6. Видано Іванченку О. С. під звіт: на транспортні витрати на заробітну плату вантажникам

372 661

301 301

160 240

400

24

Платіжна вимога № 27 АТП-1 за доставку продукції зі складу на товарну станцію для відвантаження покупцям (ці витрати зменшують дохід від реалізації продукції)

701

631

 

300

25

Виписка банку з поточного рахунка. Списано в часткове погашення заборгованості за короткостроковим кредитом банку

Сплачено за платіжними вимогами постачальників

601 631

311 311

28000 1900

29900

26

Авансовий звіт № 3 Іванченка О. С. на витрати з відвантаження покупцям готової продукції (зменшення доходу від реалізації)

701

372

 

159

27

Довідка бухгалтерії. Списується результат основної діяльності (прибуток) від реалізації продукції за січень (визначення суми прибутку наведено після завдань)

701

791

 

2541

 

Разом

383460

Після виведення сальдо на кінець місяця складаємо оборотну відомість за синтетичними рахунками. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим