Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

Оборотна відомість за синтетичними рахунками заводу "Орбіта"

за січень

рах.

Найменування рахунка

Сальдо на 01.01

Оборот за січень

Сальдо на 01.02

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

313400

 

16500

 

329900

 

201

Сировина і матеріали

23000

 

35320

35800

22520

 

203

Паливо

1900

 

3382

1200

4082

 

23

Виробництво

3000

 

50900

48900

5000

 

26

Готова продукція

5600

 

48600

51000

3200

 

301

Каса

14

 

12426

12402

38

 

311

Поточний рахунок у банку

20000

 

84000

77750

26250

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

6

 

262

267

1

 

40

Статутний капітал

 

348650

 

 

 

348650

424

Безоплатно одержані необоротні активи

 

 

 

16500

 

16500

601

Короткострокові кредити банку

 

3000

28000

30000

 

5000

631

Розрахунки з постачальниками

 

4740

36700

39960

 

8000

641

Розрахунки за податками

 

30

630

600

 

 

661

Розрахунки з оплати праці

 

6900

12740

12540

 

6700

701

Дохід від реалізації готової продукції

 

 

54000

54000

 

 

791

Результати основної діяльності

 

3600

 

2541

 

6141

 

Разом

366920

366920

383460

383460

390991

390991

У підсумку оборотної відомості одержано три пари однакових чисел для сальдо на 01.01, обороту за січень і сальдо на 01.02. Це свідчить про правильність розв'язання завдання. За даними сальдо на 01.02 складаємо навчальний баланс.

Баланс заводу "Орбіта" на 1 лютого

Актив

Пасив

Господарський засіб

Сума, грн.

Джерело утворення господарського засобу

Сума, грн.

Основні засоби (10)

329900

Статутний капітал (40)

348650

Сировина і матеріали (201)

22520

Безоплатно одержані необоротні активи (424)

16500

Паливо (203)

4082

Короткострокові кредити банку (601)

5000

Виробництво (23)

5000

Розрахунки

з постачальниками (631)

8000

Готова продукція (26)

3200

Розрахунки з оплати праці (661)

6700

Каса (301)

38

Результати основної діяльності (791)

6141

Поточний рахунок у банку (311)

26250

 

 

Розрахунки з підзвітними особами (372)

1

 

 

Разом

390991

Разом

390991

Примітка. Справжній бухгалтерський баланс затвердженої форми вивчають у курсі бухгалтерського обліку.

Порядок розрахунку фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції (до операції № 19)

За спрощеною формою розрахунку фактична собівартість випущеної з виробництва готової продукції дорівнює обсягу незавершеного виробництва (НЗВ), тому

З даних завдання відомо, що залишок незавершеного виробництва на початок місяця (на 1 січня) становить 3000 грн, на кінець місяця (на 1 лютого) — 5000 грн. Витрати виробництва за місяць підраховують за дебетом рахунка 23 "Виробництво" (тобто їх сума дорівнює дебетовому обороту) — 50900 грн. Сума повернених (зекономлених) матеріалів (операція № 16) — 300 грн.

Підставивши ці дані в останню формулу, одержуємо: фактична собівартість готової продукції становить 48600 грн (3000 + 50900 - 300 -- 5000).

Примітка. Залишок незавершеного виробництва — завжди відома величина, бо встановлюється під час інвентаризації.

Порядок визначення прибутку (до операції № 27)

Прибуток визначаємо на рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції":

На дебеті рахунка 701 відображено витрати підприємства:

• за операцією № 22 (51000 грн) — фактична собівартість реалізованої продукції;

• за операцією № 24 (300 грн) — витрати на доставку продукції;

• за операцією № 26 (159 грн) — витрати на відвантаження продукції.

На кредиті рахунка 701 за операцією № 21 (54000 грн) відображено виручку від реалізації продукції.

Порівнявши кредит рахунка 701 (54000 грн) із записами за дебетом цього рахунка (51000 + 300 + 159), бачимо, що кредит рахунка (тобто виручка від реалізації продукції) перевищує дебет (тобто всі витрати підприємства) на 2541 грн. Це означає, що завод "Орбіта" одержав прибуток від реалізації готової продукції в розмірі 2541 грн. При цьому оборот за дебетом рахунка дорівнює його кредиту, тому рахунок закрито.



 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим