Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.3. Складання балансу на підставі інвентарних даних

Завдання 11.5. Скласти баланс інструментального заводу "Майстер" на 1 лютого за даними групувальних таблиць, складених за даними завдань 11.1 та 11.2, за варіантами.

Завдання 11.6. За результатами розв'язання зведених завдань 11.3 та 11.4 скласти баланси взуттєвої фабрики "Гермес" і пивзаводу.

11.4. Рахунки та подвійний запис

Завдання 11.7.

1. Записати у схеми рахунків за операціями заводу "Прогрес" початкові залишки за даними балансу.

Баланс заводу "Прогрес" на 1 лютого

Актив

Пасив

Стаття балансу

Сума, грн.

Стаття балансу

Сума, грн.

Основні засоби

1138200

Статутний капітал

1330000

Матеріали

194000

Прибуток

59000

Поточний рахунок у банку

95000

Розрахунки з оплати праці

37000

Розрахунки з підзвітними особами

200

Розрахунки з кредиторами

2700

Розрахунки з дебіторами

1300

 

 

Разом

1428700

Разом

1428700

2. Записати в реєстраційний журнал операції заводу "Прогрес" за червень:

1) одержано в касу: з поточного рахунка — 25800 грн і від підзвітної особи невикористані аванси — 200 грн, разом — 26000 грн;

2) надійшли на склад від постачальників матеріали на суму 48300 грн, паливо — 11700 грн, разом — 60000 грн;

3)зараховано на поточний рахунок: короткостроковий кредит банку — 27000 грн, від дебіторів — 1300 грн, внесок готівки з каси — 300 грн, разом — 28600 грн;

4) перераховано з поточного рахунка: для погашення заборгованості постачальникам — 21000 грн, кредиторам — 1900 грн, для погашення кредиту банку — 15000 грн, разом — 37900 грн;

5) видано з поточного рахунка готівкою: на заробітну плату — 12000 грн, господарські потреби — 800 грн, разом — 12800 грн;

6) відпущено зі складу й витрачено на виробництво матеріалів — 12500 грн, палива — 4400 грн, разом — 16900 грн;

7) видано з каси: заробітна плата — 37000 грн, під звіт на господарські потреби — 500 грн, кредиторам для погашення заборгованості — 800 грн, внесено на поточний рахунок — 200 грн, разом — 38500 грн.

Загальний підсумок операцій — 220700 грн.

3. Записати суми операцій у схеми рахунків, підрахувати обороти за місяць, вивести залишки на кінець місяця та скласти баланс на 1 липня.

Завдання 11.8.

1. Записати суми початкових залишків у схеми рахунків, а суми операцій за березень — у реєстраційний журнал і схеми рахунків.

2. Підрахувати обороти за рахунками, вивести в них підсумкові залишки та скласти баланс на 1 квітня.

Вихідні дані

Залишки за статтями балансу маслозаводу на 1 березня (грн.): основні засоби — 1207500, матеріали — 205000, каса — 200, поточний рахунок — 145300, розрахунки з дебіторами — 350, статутний капітал — 1471250, прибуток — 48000, розрахунки з постачальниками — 36200, розрахунки з оплати праці — 1900, розрахунки з кредиторами — 1000, баланс — 1558350.

Операції молокозаводу за березень:

1) прийнято в касу: з поточного рахунка для видачі заробітної плати — 1000 грн, на господарські потреби — 400 грн, від дебіторів — 350 грн, разом — 1750 грн;

2) надійшли на склад: від постачальників металовироби для виробництва машин — 66100 грн, мастила — 2000 грн, паливо — 13200 грн, разом — 81300 грн;

3) перераховано з поточного рахунка для погашення заборгованості за матеріали постачальникам — 117500 грн;

4) видано з каси: під звіт на службове відрядження — 400 грн, для погашення кредиторської заборгованості — 200 грн, разом — 600 грн;

5) надійшли на склад матеріали від постачальників — 55100 грн;

6) видано з каси: заробітна плата працівникам — 780 грн, під звіт на господарські витрати — 360 грн, для погашення кредиторської заборгованості — 150 грн, разом — 1290 грн;

7) надійшли на склад від постачальників матеріали — 44200 грн, паливо — 11100 грн, разом — 55300 грн;

8) зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку на тимчасові потреби — 130000 грн.

Загальний підсумок операцій — 442840 грн.

Завдання 11.9.

1. Записати суми початкових залишків у схеми рахунків, а суми операцій за листопад — у реєстраційний журнал і схеми рахунків.

2. Підрахувати обороти за рахунками, вивести в них підсумкові залишки та скласти баланс на 1 грудня.

Вихідні дані

Залишки за рахунками хлібозаводу на 1 листопада (грн.): основні засоби — 2597000, матеріали — 156000, каса — 250, поточний рахунок у банку — 264700, розрахунки з підзвітними особами — 5 (дебет), статутний капітал — 2351000, прибуток — 566600, додатковий капітал — 52000, розрахунки з оплати праці — 44000, розрахунки з кредиторами — 6400, короткострокові кредити банків — 30000, паливо — 18500, запасні частини — 13500, баланс — 3050000.

Виписка з документів за операціями хлібозаводу за листопад

1. Прибуткові касові ордери № 110, 111. Одержано з поточного рахунка: на заробітну плату — 44350 грн, на господарські витрати — 500 грн, від підзвітної особи залишок невикористаного авансу — 50 грн, разом — 44900 грн.

2. Видаткові касові ордери № 185-187. Видано заробітної плати: за жовтень — 44000 грн, під звіт на поточні потреби — 500 грн, для погашення заборгованості за іншими розрахунками — 180 грн, разом — 44680 грн.

3. Прибуткові ордери № 139-142. Надійшло на склад: від постачальників матеріали — 301000 грн, паливо — 23000 грн, запасні частини для ремонту машин — 5000 грн, разом — 329000 грн.

4. Виписка з поточного рахунка. Зараховано: короткостроковий кредит банку — 182000 грн, внесок готівки з каси — 400 грн, разом— 182400 грн.

5. Акт № 17. Одержано від хлібозаводу № 2 без оплати тістозмішу-вальні машини — 32000 грн.

6. Виписка з поточного рахунка. Перераховано постачальникам: за матеріали та запасні частини — 246000 грн, для погашення короткострокового кредиту — 35000 грн, разом — 281000 грн.

7. Виписка з поточного рахунка. Перераховано для погашення заборгованості постачальникам за матеріали — 60000 грн.

8. Вимоги № 710-760. Відпущено зі складу на виробництво: матеріали — 317000 грн, паливо — 19000 грн, разом — 336000 грн.

9. Накладна № 81. Здано на склад не використані у виробництві матеріали — 1700 грн.

10. Авансовий звіт № 23 Коваленка В. В, Витрачено на виробництво — 400 грн.

11. Виписка з поточного рахунка. Перераховано для погашення кредиторської заборгованості за різними розрахунками — 2750 грн, здано в касу готівку — 11250 грн, разом — 14000 грн. Загальний підсумок операцій — 1326080 грн. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим