Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

11.5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку

Завдання 11.10. Виписка залишків за рахунками електротехнічного заводу на 1 вересня (грн.): основні засоби — 2800000, матеріали — 149500, поточний рахунок у банку — 360000, статутний капітал — 3046500, розрахунки з постачальниками — 143000, короткострокові кредити банків — 120000, баланс — 3309500.

Залишки за незакінченими розрахунками з постачальниками (грн.): "Металозбут" — 65000, "Майстер" — 78000.

Виписка залишків за рахунком "Сировина і матеріали"

Найменування матеріалу

Одиниця

Облікова ціна, грн.

Кількість

Сума, грн.

Сталь листова

т

1000

20

20000

Мідь кругла

кг

12

5000

60000

Провід мідний

кг

40

800

32000

Реле часу

шт.

150

250

37500

Разом

149500

Виписка з документів за операціями заводу за вересень

1. Виписка з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку — 125600 грн. Списано для погашення заборгованості за матеріали: "Металозбуту" — 65000 грн, підприємству "Майстер" — 78000 грн, разом — 268600 грн.

2. Прибуткові ордери № 189-190. Надійшли на склад від "Металозбуту" за платіжною вимогою № 371: сталь листова 8 т за ціною 1000 грн за 1 т — 8000 грн, мідь кругла 2500 кг за ціною 12 грн за 1 кг — 30000 грн, разом — 38000 грн.

3. Прибуткові ордери № 191-193. Надійшли на склад від підприємства "Майстер" за платіжною вимогою № 711: провід мідний 600 кг за ціною 40 грн за 1 кг — 2400 грн, реле часу 100 шт. за ціною 150 грн за 1 шт. — 15000 грн, мідь кругла 3000 кг за ціною 12 грн за 1 кг — 36000 грн, разом — 75000 грн.

4. Вимоги № 445-455. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: сталь листова 17 т за ціною 1000 грн за 1 т — 17000 грн, мідь кругла 4000 кг за ціною 12 грн за 1 кг — 48000 грн, провід мідний 1250 кг за ціною 40 грн за 1 кг — 50000 грн, реле часу 220 шт. за ціною 150 грн за 1 шт. — 33000 грн, разом — 148000 грн.

5. Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіжні вимоги: № 371 "Металозбуту" за матеріали — 38000 грн, № 711 підприємству "Майстер" за матеріали — 75000 грн, списано для погашення заборгованості за короткостроковим кредитом — 100000 грн, разом — 213000 грн.

6. Прибуткові ордери № 194-196. Надійшли на склад від "Металозбуту" за платіжною вимогою № 395: сталь листова 16 т за ціною 1000 грн за 1 т — 16000 грн, мідь кругла 800 кг за ціною 12 грн за 1кг — 9600 грн, провід мідний 500 кг за ціною 40 грн за 1 кг — 20000 грн, разом — 45600 грн.

7. Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіжну вимогу № 395 "Металозбуту" — 45600 грн.

8. Прибуткові ордери № 197-203. Надійшли на склад від підприємства "Майстер" за платіжною вимогою № 739: реле часу 300 шт. за ціною 150 грн за 1 шт. — 45000 грн, сталь листова 9 т за ціною 1000 грн за 1т — 9000 грн, провід мідний 700 кг за ціною 40 грн за 1кг — 28000 грн; від "Металозбуту" за платіжною вимогою № 408: сталь листова 12 т за ціною 1000 грн за 1 т — 12000 грн, мідь кругла 1800 кг за ціною 12 грн за 1 кг — 21600 грн, разом — 115600 грн.

9. Виписка з поточного рахунка. Списано за платіжною вимогою № 408 "Металозбуту" — 33600 грн, для погашення заборгованості за короткостроковим кредитом — 40000 грн, разом — 73600 грн.

10. Вимоги № 456-480. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: провід мідний 750 кг за ціною 40 грн за 1 кг — 30000 грн, сталь листова 13 т за ціною 1000 грн за 1 т — 13000 грн, мідь кругла 5200 кг за ціною 12 грн за 1 кг — 62400 грн, реле часу 280 шт. за ціною 150 грн за 1 шт. — 42000 грн, разом — 147400 грн. Загальний підсумок операцій — 1124800 грн.

Завдання 11.11.

1. Відкрити схеми синтетичних і аналітичних рахунків та записати в них початкові залишки.

2. Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних та аналітичних рахунків.

3. Скласти оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками, звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець місяця.

Вихідні дані

Основні засоби — 3528000 грн, сировина і матеріали — 92630 грн, каса — 30 грн, поточний рахунок у банку — 310000 грн, розрахунки з підзвітними особами — 20 грн, статутний капітал — 3726400 грн, розрахунки з оплати праці — 83500 грн, розрахунки з постачальниками — 138000 грн, основне виробництво — 8020 грн, паливо — 9200 грн, баланс — 3947900 грн.

Залишки за рахунком "Сировина і матеріали"

Найменування матеріалу

Одиниця

Облікова ціна, грн.

Кількість

Сума, грн.

Прутки латунні

кг

10

4200

42000

Мідь листова

кг

11

3100

34100

Сталь кругла

т

900

10,7

9630

Болти сталеві

кг

3

2300

6900

Разом

92630

Залишки за рахунком "Паливо"

Найменування матеріалу

Одиниця

Облікова ціна, грн.

Кількість

Сума, грн.

Вугілля кам'яне

т

200

26

5200

Мазут

т

250

16

4000

Разом

9200

Залишки за рахунком "Розрахунки з постачальниками": підприємство "Виробник" — 21000 грн, завод "Аналог" — 117000 грн.

Залишки за рахунком "Розрахунки з підзвітними особами": експедитор Вовк О. С. — 20 грн.

Виписка з документів за операціями заводу "Прилад"

1. Прибутковий касовий ордер № 79. За чеком на господарські потреби — 350 грн.

2. Видатковий касовий ордер № 113. Експедитору Вовку О. С. під звіт на господарські потреби — 150 грн.

3. Виписка з поточного рахунка. Перераховано для погашення заборгованості підприємству "Виробник" — 21000 грн, заводу "Аналог" — 117000 грн, разом — 138000 грн.

4. Прибуткові ордери № 229, 230. Надійшли на склад від підприємства "Виробник" за платіжною вимогою № 809: прутки латунні 3600 кг за ціною 10 грн за 1 кг — 36000 грн, мідь листова 2950 кг за ціною 11 грн за 1 кг — 32450 грн, разом — 68450 грн.

5. Вимоги № 515-525. Відпущені зі складу в цех для виготовлення продукції: мідь листова 2700 кг за ціною 11 грн за 1 кг — 29700 грн, сталь кругла 11,2 т за ціною 900 грн за 1 т — 10080 грн, болти сталеві 1400 кг за ціною 3 грн за 1 кг — 4200 грн, вугілля кам'яне 20 т за ціною 200 грн за 1 т — 4000 грн, мазут 15 т за ціною 250 грн за 1т — 3750 грн, разом — 51730 грн.

6. Видатковий касовий ордер № 114. Експедитору Собко С. В. під звіт на господарські витрати — 200 грн.

7. Прибуткові ордери № 231-234. Надійшли на склад від заводу "Аналог" за платіжною вимогою № 414: сталь кругла 12,3 т за ціною 900 грн за 1т — 11070 грн, болти сталеві 3800 кг за ціною 3 грн за 1 кг — 11400 грн, вугілля кам'яне 50 т за ціною 200 грн за 1т — 10000 грн, прутки латунні 4100 кг за ціною 10 грн за 1 кг — 41000 грн, разом — 73470 грн.

8. Авансовий звіт № 17 Вовка О. С. Витрати на виробництво — 180 грн.

9. Видатковий касовий ордер № 115. Експедитору Вовку О. С. перевитрата за авансовим звітом № 17 — 10 грн.

10. Акт № 13. Прийнято без оплати від заводу "Калібр" токарні верстати — 42000 грн.

11. Вимоги № 526-538. Відпущено зі складу на виробництво: прутки латунні 3900 кг за ціною 10 грн за 1 кг — 39000 грн, мідь листова 2450 кг за ціною 11 грн за 1 кг — 26950 грн, сталь кругла 11,8 т за ціною 900 грн за 1т — 10620 грн, болти сталеві 1600 кг за ціною 3 грн за 1 кг — 4800 грн, вугілля кам'яне 22 т за ціною 200 грн за 1т — 4400 грн, мазут 12 т за ціною 250 грн за 1 т — 3000 грн, разом — 88770 грн.

12. Прибутковий касовий ордер № 80. Одержано за чеком на господарські витрати — 300 грн, на заробітну плату — 83500 грн, разом — 83800 грн.

13. Виписка з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку — 129000 грн.

14. Прибуткові ордери № 235-237. Надійшли на склад від заводу "Аналог" за платіжною вимогою № 431: мідь листова 15000 кг за ціною 11 грн за 1 кг — 16500 грн, сталь кругла 13,3 т за ціною 900 грн за 1 т — 11970 грн, мазут 30 т за ціною 250 грн за 1 т — 7500 грн, разом — 35970 грн.

15. Видаткові касові ордери № 116, 117. Видано за відомістю заробітну плату за вересень — 83500 грн, Петренку П. В. під звіт на господарські витрати — 300 грн, разом — 83800 грн.

16. Вимоги № 539-556. Відпущено на виробництво: прутки латунні 4200 кг за ціною 10 грн за 1 кг — 42000 грн, болти сталеві 1200 кг за ціною 3 грн за 1 кг — 3600 грн, вугілля кам'яне 18 т за ціною 200 грн за 1 т — 3600 грн, разом — 49200 грн.

17. Виписка з поточного рахунка. Списано за платіжними вимогами: № 809 підприємства "Виробник" — 68450 грн, № 414 заводу "Аналог" — 73470 грн, для погашення заборгованості за короткостроковим кредитом — 63000 грн, разом — 204920 грн.

18. Авансовий звіт № 18 Собко С. В. Витрачено на виробництво — 170 грн.

19. Прибутковий касовий ордер № 81. Від Собко С. В. залишок підзвітних сум — 30 грн.

20. Накладні № 21, 22. Надійшли на склад із цеху не використані у виробництві: прутки латунні 10 кг за ціною 10 грн за 1 кг — 100 грн, болти сталеві 60 кг за ціною 3 грн за 1 кг — 180 грн, разом — 280 грн. Загальний підсумок операцій — 1050480 грн. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим