Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.6. Побудова обліку операцій за основними господарськими процесами

Завдання (загальне).

1. Відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати в них початкові залишки.

2. Записати операції послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних розрахунків; скласти за ними оборотні відомості і баланс.

Завдання 11.12. Складаємо баланс.

Баланс швейної фабрики "Володарка" на 1 лютого

Актив

Пасив

Стаття балансу

Сума, грн.

Стаття балансу

Сума, грн.

Основні засоби

3471350

Статутний капітал

3756800

Сировина та матеріали

237500

Прибуток

43600

Виробництво

42600

Короткостроковий кредит банку

23000

Готова продукція

28300

Розрахунки за податками

400

Поточний рахунок у банку

43400

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

650

 

 

Разом

3823800

Разом

3823800

Виписка з документів за операціями фабрики за лютий

1. Вимоги № 76-90. Відпущено зі складу на виробництво матеріали— 164800 грн.

2. Прибуткові ордери № 39-47. Надійшли на склад від заводу "Аналог" за платіжною вимогою № 319 матеріали — 148700 грн.

3. Авансовий звіт № 7Бровка П. П. На витрати з відвантаження покупцям продукції — 410 грн, на доставку матеріалів, що надійшли на склад, — 240 грн, разом — 650 грн.

4. Платіжна вимога № 271 АТП-2 за перевезення: матеріалів, що надійшли на склад від постачальників, — 760 грн, відвантаженої покупцям продукції — 980 грн, разом — 1740 грн.

5. Відомості № 9-17. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам за лютий — 98870 грн, утримано із заробітної плати податки для внесення до бюджету — 5000 грн.

6. Накладні № 54-62. Надійшли з цеху на склад не використані у виробництві матеріали — 1800 грн.

7. Платіжна вимога № 307. Енергозбуту за використану на виробництві електроенергію — 5900 грн.

8. Накладні № 54-62. Надійшла на склад готова продукція за фактичною собівартістю (розрахувати суму з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця — 30000 грн).

9. Виписка з поточного рахунка. Списано для погашення заборгованості за короткостроковим кредитом банку — 23000 грн; сплачені платіжні вимоги постачальників: № 319 заводу "Аналог" за матеріали — 148700 грн, № 271 АТП-2 за перевезення — 1740 грн, перераховано в бюджет за платіжним дорученням № 75 податки, утримані із заробітної плати, — 4900 грн, разом — 178340 грн.

10. Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію — 28600 грн.

11. Довідка бухгалтерії. Фактична собівартість оплаченої покупцями продукції — 269000 грн.

12. Довідка бухгалтерії. Списується результат від реалізації продукції за лютий (суму визначити за даними поточного обліку).

Завдання 11.13. Залишки за синтетичними рахунками заводу "Аналог" на 1 березня (грн.): основні засоби — 3462800, сировина та матеріали — 265900, виробництво — 36500, поточний рахунок у банку — 41050, розрахунки з постачальниками — 47050, статутний капітал — 3808620, прибуток — 24910, додатковий капітал — 35800, готова продукція — 95300, розрахунки за податками — 5170, паливо — 20000; баланс — 3921550.

Виписка з документів за операціями заводу за березень

1. Прибуткові ордери № 114, 115. Прийняті на склад за платіжною вимогою № 339 підприємства "Фортуна": матеріали — 162750 грн, паливо — 18410 грн, разом — 181160 грн.

2. Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію — 286220 грн.

3. Акт № 28. Надійшли безкоштовно від заводу "Світанок" металообробні верстати — 93500 грн.

4. Платіжна вимога № 355 Міськводоканалу за використану у виробництві воду — 15200 грн.

5. Платіжна вимога № 217 АТП-4 за перевезення одержаних матеріалів — 1410 грн, палива — 380 грн, відвантаженої покупцям продукції — 540 грн, разом — 2330 грн.

6. Відомості № 19-28. Нараховано робітникам виробництв заробітну плату за березень — 72970 грн.

7. Відомості № 19-28. Утримані із заробітної плати податки для зарахування до бюджету — 5950 грн.

8. Платіжна вимога № 1211 житлового управління за оренду підсобного приміщення штампувального цеху — 3820 грн.

9. Вимоги № 135-152. Відпущено зі складу на виробництво: матеріали — 173090 грн, паливо — 13420 грн, для пакування відвантаженої продукції матеріалів — 1270 грн, разом — 187780 грн.

10. Накладні № 171-187. Здано на склад випущену з виробництва готову продукцію (суму визначити з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця — 25000 грн).

11. Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіжні вимоги постачальників за матеріали — 228210 грн, перераховано до бюджету утримані із заробітної плати податки — 5170 грн, разом — 233380 грн.

12. Прибутковий касовий ордер № 112. За чеком на службове відрядження — 6350 грн.

13. Видатковий касовий ордер № 220. Видано під звіт на витрати за службовими відрядженнями — 6350 грн.

14. Довідка бухгалтерії. Списується фактична собівартість реалізованої продукції — 273200 грн.

15. Довідка бухгалтерії. Списуються результати від реалізації продукції за березень (суму визначити за даними поточного обліку).

Завдання 11.14. Залишки на 1 квітня за рахунками меблевого комбінату (грн.): 10 — 3700000, 201 — 180000, 23 — 50000, 26 — 80000, 311 — 10000, 631 — 70900, 40 — 3856000, 791 — 93100; баланс- 4020000.

Залишки за рахунком 23 "Виробництво": виробництво столів письмових — 20000 грн, шаф книжкових — 30000 грн, разом — 50000 грн.

Виписка з документів за операціями меблевого комбінату за квітень

1. Прибуткові ордери № 75-80. Надійшли на склад від Лісозбуту за платіжною вимогою № 141 пиломатеріали — 300000 грн.

2. Вимоги № 164-170. Відпущено зі складу пиломатеріали для виготовлення: столів письмових — 120000 грн, шаф книжкових — 130000 грн, разом — 250000 грн.

3. Платіжна вимога № 306 АТП-4 за перевезення: пиломатеріалів, що надійшли на склад, — 2000 грн, відвантаженої покупцям продукції — 3000 грн, разом — 5000 грн.

4. Відомості № 33-41. На заробітну плату робітникам за виготовлення: столів письмових — 53500 грн, шаф книжкових — 74900 грн, разом — 128400 грн.

5. Виписка з поточного рахунка. Зараховано виручку (дохід) від реалізації продукції — 270000 грн.

6. Вимоги № 171-180. Відпущено зі складу фанеру для оздоблення: столів письмових — 6500 грн, шаф книжкових — 16100 грн, разом — 22600 грн.

7. Накладна № 13. Здано на склад не використані у виробництві шаф книжкових матеріали — 1000 грн.

8. Накладні № 44-60. Надійшли з цеху на склад готові вироби: столи письмові — 500 шт., шафи книжкові — 400 шт. (визначити їх фактичну собівартість, якщо відомо, що залишок незавершеного виробництва на кінець місяця був тільки для шаф книжковх — 20000 грн).

9. Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію — 280000 грн, оплачено платіжні вимоги: № 141 Лісозбуту — 30000 грн, № 306 АТП-4 — 5000 грн, інших постачальників — 70900 грн, разом — 375900 грн.

10. Довідка бухгалтерії. Собівартість реалізованої продукції — 500000 грн.

11. Платіжна вимога № 323 АТП-4 за перевезення продукції, відвантаженої покупцям, — 2500 грн.

12. Довідка бухгалтерії. Списуються результати від реалізації продукції за квітень (суму визначити за даними поточного обліку). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим