Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

РОЗДІЛ 2. Уніфіковані правила міжнародної торгівлі

2.1. Міжнародні правила торгівлі товарами (ГАТТ 1994)

2.1.1. Світова торгівля товарами: стан та тенденції

Міжнародна торгівлі протягом багатьох десятиріч залишається основним і одним з найбільш динамічних секторів світової економіки. За оцінками Джефрі Сакса, вона становить на сьогодні 80% усіх міжнародних економічних відносин.

Міжнародна торгівлі як обмін товарами і послугами є не тільки зовнішньою ознакою існування світового ринку, а й матеріальною основою міжнародних економічних відносин, що забезпечує зростаючу інтеграцію світового господарства. Вона – форма зв’язку між товаровиробниками і споживачами різних країн, який виникає на основі розвитку міжнародного поділу праці. Показники розвитку торгівлі між країнами демонструють їх взаємну економічну залежність. Так, у 1998 р. 23,7% валового глобального продукту в світі було спрямовано у канали міжнародної торгівлі. При цьому темпи зростання світового експорту виявилися більшими за зростання показників валового внутрішнього продукту в середньому по країнах світу.

За період з 1980 по 2001 щорічні обсяги світового експорту збільшилися більш ніж в 3 рази і досягли рівня 6155 млрд. дол. (табл.1). При цьому однак слід зазначити, що 2001 рік став роком зменшення обсягу світової торгівлі, який востаннє відбувся у 1982 році, а також роком першого з 1991 р. зменшення світового об’єму виробництва: світовий ВНП збільшився лише на 1%, і то завдяки зростанню більш гнучкого сектору послуг. Порівнюючи обсяги експорту товарів по регіонах а 2000-2001 рр. слід зазначити, що вони знизилися по всіх регіонах, крім двох: Центральної та Східної Європи та Країн Балтії і країн з перехідною економікою, включаючи колишні республіки СРСР. В більшості випадків це є результатом продовження зміцнення торговельних та інвестиційних зв’язків між Європейським Союзом та цими країнами, а також результативністю економічних реформ.Таблиця 1

Світовий експорт товарів по регіонах, 1991-01 (млн. дол.)

(складено за даними International Trade Statistics 2001, WTO)[21]

Регіони світу

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

3515000

3767000

3777000

4293000

5122000

5390000

5575000

5490000

5700000

6430000

6155000

Північна Америка

549335

583055

610305

678655

777370

827145

903465

896770

931575

1058080

990975

Латинська Америка

1452000

153000

162300

188300

229300

256300

283900

280300

298800

359300

347200

Західна Європа

1619250

1719120

1614510

1842160

2247715

2329090

2312830

2402330

2409450

2503460

2485105

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

92905

100050

107215

123440

159525

214865

223685

216295

215010

271355

285615

Центральна та Східна Європа

43705

51850

51565

60865

79140

84330

90355

100615

101655

116055

129420

Африка

99800

96900

93000

96800

111500

125000

127300

105400

116600

148500

141200

Близький Схід

122600

134400

126200

136800

151600

174800

182200

142500

184600

261400

236800

Азія

885600

980200

1063700

1227000

1445300

1462900

1541200

1446500

1543800

1828000

1668200

Аналіз динаміки експорту товарів по регіонах світу показує, що за останнє десятиріччя (1991-2001 рр.) обсяг світового експорту збільшився на 75%, причому по темпах зростання експорту, регіони можна поділити на дві групи: ті в яких збільшення експорту менше середнього показника по світу та ті, в яких темпах зростання експорту перевищують цей показник.

До першої групи належать Західна Європа та Африка, а до другої країни Балтії та країни з перехідною економікою, Центральна та Східна Європа, Латинська Америка, Близький Схід, Азія, Північна Америка. Причому перші два регіони збільшили обсяги експорту за десятиріччя в 3 рази, а Латинська Америка – в 2,39 рази (табл.2).

Цікавим є і аналіз темпів приросту експорту товарів по регіонах світу (табл.3). Так, якщо темпи приросту світового експорту товарів коливались в межах +19 (1995 р.) та - 4% (2001 р.), то в Латинській Америці ці показники були значно вищими і розміщались в межах +22 – (-) 3% (2001 р.). Відносно високими показниками щорічного приросту обсягів експорту характеризувались і такі регіони як Центральна та Східна Європа, країни Балтії та країни з перехідною економікою. Виключно нерівномірними були теми приросту експорту в Близькосхідному регіоні: в 1998 р. падіння обсягів експорту порівняно з 1997 р. сягнуло 22%, а у 2000 р. навпаки – експорт збільшився на 42%. Якщо ж розглядати темпи приросту обсягів експорту по роках, то можна побачити, що за останнє десятиріччя міжнародна торгівля товарами пережила декілька періодів: 1992-1993 рр. – відносно сприятливі роки, коли більшість не зменшили обсяги експортування; 1994-1997 рр. – виключно сприятливі для експорту роки протягом яких всі регіони світу нарощували обсяги експорту; 1998 р. – падіння обсягу як світового експорту, так і експорту по регіонах (крім Західної, Центральної та Східної Європи); 1999-2000 рр. – виключно сприятливі умови для розвитку експорту; 2001 р. – найбільше за останнє десятиріччя падіння обсягів світового експорту (4%), зменшення експорту Близького Сходу та Азії майже на 10%, Африки – на 5%, Північної Америки – на 6%, Латинської Америки – на 3%.

Таблиця 2

Темпи зростання експорту товарів по регіонах світу, 1991-2001

розраховано за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [21]

 

РОКИ

Регіони світу

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

1.07

1.07

1.22

1.46

1.53

1.59

1.56

1.62

1.83

1.75

Північна Америка

1.06

1.11

1.23

1.42

1.5

1.64

1.63

1.7

1.93

1.8

Латинська Америка

1.05

1.12

1.3

1.58

1.77

1.96

1.93

2.06

2.47

2.39

Західна Європа

1.06

0.9

1.14

1.39

1.44

1.43

1.48

1.49

1.55

1.53

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

1.08

1.15

1.33

1.72

2.31

2.41

2.33

2.31

2.92

3.07

Центральна та Східна Європа

1.19

1.18

1.39

1.81

1.93

2.07

2.3

2.33

2.66

2.96

Африка

0.97

0.93

0.97

1.12

1.25

1.28

1.06

1.17

1.49

1.41

Близький Схід

1.09

1.03

1.12

1.24

1.43

1.49

1.16

1.5

2.13

1.93

Азія

1.11

1.2

1.39

1.63

1.65

1.74

1.63

1.74

2.06

1.88

Таблиця 3

Темпи приросту експорту товарів по регіонах світу, 1991-2001

(рохраховано за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [21]

Регіони світу

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

1,07

1,00

1,14

1,19

1,05

1,03

0,98

1,04

1,13

0,96

Північна Америка

1,06

1,05

1,11

1,15

1,06

1,09

0,99

1,04

1,14

0,94

Латинська Америка

1,05

1,06

1,16

1,22

1,12

1,11

0,99

1,07

1,20

0,97

Західна Європа

1,06

0,94

1,14

1,22

1,04

0,99

1,04

1,00

1,04

0,99

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

1,08

1,07

1,15

1,29

1,35

1,04

0,97

0,99

1,26

1,05

Центральна та Східна Європа

1,19

0,99

1,18

1,30

1,07

1,07

1,11

1,01

1,14

1,12

Африка

0,97

0,96

1,04

1,15

1,12

1,02

0,83

1,11

1,27

0,95

Близький Схід

0,96

0,94

1,08

1,11

1,15

1,04

0,78

1,29

1,42

0,91

Азія

1,11

1,09

1,15

1,18

1,01

1,05

0,94

1,07

1,18

0,91

Таблиця 4

Світовий імпорт товарів по регіонах, 1991-01 (млн.дол.)

(складено за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [22]

Регіони світу

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

3634000

3884000

3877000

4395000

5239000

5537000

5727000

5670000

5912000

6711000

6441000

Північна Америка

634145

684280

743415

845305

940325

998290

1100950

1151510

1280825

1505220

1408460

Латинська Америка

148300

176900

193800

225800

254400

278600

329900

346700

334700

388300

379600

Західна Європа

1711215

1789965

1618850

1829255

2225660

2290090

2282475

2409190

2448150

2606930

2524465

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

97505

99980

109570

120700

155395

230740

247000

242685

212670

241695

267460

Центральна та Східна Європа

50435

59880

65595

73530

95110

111655

119225

131860

130375

146545

159315

Африка

94700

100600

98400

106100

126500

125100

132300

132500

128100

133100

136000

Близький Схід

117600

132300

127200

120200

133300

142600

149500

148800

153100

172300

180000

Азія

830500

900400

985500

1147900

1403300

1471900

1484500

1239000

1354900

1663100

1545400

Таблиця 5

Темпи зростання імпорту товарів по регіонах світу, 1991-2001

(рохраховано за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [22]

Регіони світу

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

1.06

0.6

1.2

1.44

1.52

1.58

1.56

1.63

1.85

1.77

Північна Америка

1.08

1.17

1.33

1.48

1.57

1.74

1.8

2.02

2.37

2.22

Латинська Америка

1.19

1.31

1.52

1.72

1.89

2.22

2.33

1.26

2.62

2.56

Західна Європа

1.05

0.95

1.07

1.3

1.34

1.33

1.4

1.43

1.52

1.48

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

1.03

1.12

1.24

1.59

2.37

2.59

2.49

2.2

2.48

2.74

Центральна та Східна Європа

1.19

1.3

1.46

1.89

2.21

2.36

2.6

2.59

2.9

3.16

Африка

1.06

1.04

1.12

1.34

1.32

1.4

1.4

1.35

1.4

1.44

Близький Схід

1.13

1.08

1.02

1.13

1.21

1.27

1.27

1.3

1.47

1.53

Азія

1.08

1.19

1.38

1.69

1.77

1.79

1.49

1.63

2.00

1.86

Таблиця 6

Темпи приросту імпорту товарів по регіонах світу, 1991-2001

(рохраховано за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [22]

Регіони світу

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

1,06

0,99

1,13

1,19

1,06

1,03

0,99

1,04

1,14

0,96

Північна Америка

1,08

1,09

1,79

1,11

1,06

1,10

1,05

1,11

1,18

0,94

Латинська Америка

1,19

1,09

1,17

1,13

1,09

1,18

1,05

0,97

1,16

0,98

Західна Європа

1,05

0,90

1,13

1,22

1,03

0,99

1,06

1,02

1,06

0,97

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

1,03

1,09

1,10

1,29

1,48

1,07

1,98

0,88

1,14

1,11

Центральна та Східна Європа

1,19

1,09

1,12

1,29

1,17

1,07

1,11

0,99

1,12

1,09

Африка

1,06

0,98

1,08

1,19

0,98

1,06

1,00

0,97

1,04

1,02

Близький Схід

1,13

0,96

0,94

1,11

1,07

1,05

1,99

1,03

1,13

1,04

Азія

1,08

1,09

1,16

1,22

1,05

1,01

0,83

1,09

1,23

0,93

Обсяги, темпи зростання та щорічні темпи приросту імпорту товарів по регіонах світу за 1991-2001 рр. характеризують дані таблиць 4, 5, 6. Аналіз цих даних показує, що динаміці світового та регіонального імпорту товарів притаманні тенденції, аналогічні експортуванню:

  1. максимальні обсяги були досягнуті в 2000 р., які перевищували рівень 1991 р. на 85%;
  2. стабільними і випереджаючими темпами зростання обсягів імпорту характеризуються такі регіони як Центральна та Східна Європа, країни Балтії та країни з перехідною економікою, Латинська Америка.

Наведені вище дані наочно демонструють, що основними регіонами як експорту, так і імпорту в світовій економіці є Західна Європа та Північна Америка. Дійсно, країни Центральної та Східної Європи, Латинської Америки, Балтії та країни з перехідною економікою в останні роки демонструють високі темпи зростання обсягів експорту і імпорту, випереджаючи при цьому інші регіони світового господарства. Однак питома вага цих регіонів в світовому експорті становить лише 12,8%, а в імпорті – 12,9%. Для порівняння зазначимо, що це зпівставно з позиціями в міжнародній торгівлі однієї країни – США (12,2% - частка в світовому експорті та 18,8% - в імпорті). На сьогодні два регіони світу – Північна Америка та Західна Європа – забезпечують понад 58% світового експорту та майже 63% імпорту товарів, щоправда їх питома вага в світовій торгівлі за останнє десятиріччя скоротилася по експорту на 5,2%, а по імпорту – на 3,9%. Таке скорочення відбулось на фоні збільшення частки в світовому експорті таких регіонів як Латинська Америка (з 4,3 до 5,8), Балтія та країни з перехідною економікою (з 3,1 до 4,8), Центральна та Східна Європа (з 1,4 до 2,2%), Азія (з 21,8 до 25% в основному за рахунок Китаю). Аналогічна тенденція спостерігається і по позиціях цих регіонів в світовому імпорті.

При цьому не можна не зазначити, що за останнє десятиріччя два регіони світу зменшили свою частку як у світовому експорті, так і імпорті. Це Західна Європа (в тому числі ЄС) та Африка (табл.7)

З другої половини минулого сторіччя стала помітно проявлятися конкурентна боротьба і зміна лідерів в світовій торгівлі. Почало досить стрімко змінюватися співвідношення сил на світовому ринку. Так, якщо в 1950 р. на США припадало 32% світового експорту, то в 1960 – вже 24%, в 1990 – 16%, а в 2001 – 11,9%. Відповідно збільшувалась частка Західної Європи та Японії. Так, західноєвропейські країни збільшили свою частку у світовому експорті за цей же період з 23% до 41,5%.

Таблиця 7

Регіональна структура світового експорту та імпорту, 1990-2001 (%)

(складено за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [20]

Регіони

Частка експорт

Частка імпорту

 

1990

2001

1990

2001

Світовий

100

100

100

100

Північна Америка

15.4

16.6

18.3

22.5

Латинська Америка

4.3

5.8

3.7

6.1

Західна Європа

48.2

41.5

48.6

40.3

ЄС

44.4

38.3

44.6

37.2

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

3.1

4.8

3.3

4.3

Центральна та Східна Європа

1.4

2.2

1.4

2.5

Африка

3.1

2.4

2.8

2.2

Близький Схід

4.1

4.0

3.0

2.9

Азія

21.8

25.0

20.3

21.9

Серед країн світу протягом останнього десятиріччя лідерами світової торгівлі є Сполучені Штати Америки, Німеччина, Японія, Франція та Великобританія. Саме ці країни, змінюючи іноді послідовність, традиційно очолюють списки найбільших експортерів та імпортерів. На сьогодні їх частка у світовому експорті становить 37,4%, а в імпорті – 41,7%.

Світова організація торгівлі щорічно складає списки провідних експортерів та імпортерів світу за двома версіями:

  1. 50 країн та окремих митних територій, які є членами організації (табл.8);
  2. 30 країн, окремих митних територій та Європейський Союз (у складі 15 країн), за виключенням внутрішньої торгівлі ЄС (табл.9).

За першою версією найбільшими експортерами товарів в 2001 році були США – 11,9% світового експорту, Німеччина – 9,3%, Японія – 6,6%, Франція – 5,2% та Великобританія – 4,4%. Серед країн що розвиваються основними експортерами є Китай (4,3%), Мексика (1,6%), Корея (1,5%), Сінгапур (1,2%) та Малайзія (1,4%). Лідерами експорту серед країн з перехідною економікою є: Росія – 1,7% світового експорту, Польща – 0,6%, Чехія – 0,5%. Слід зазначити, що серед 50 найбільших експортерів світу 9 є країнами з перехідною економікою: Росія, Польща, Чехія, Угорщина, Україна, Словакія, Румунія, Словенія, Казахстан.

Провідними імпортерами товарів за першою версією в 2001 році були: США – 18,3% світового імпорту, Німеччина – 7,7%, Японія – 5,4%, Великобританія – 5,2% Франція – 5,1%. Серед країн що розвиваються слід назвати Китай – 3,8%, Мексику – 2,7%, Корею – 2,2%, Сінгапур – 1,8%, Малайзію – 1,2%, Бразилію – 0,9%, Індію – 0,8%. Країн з перехідною економікою в цьому списку представлені Росією (0,8%), Польщею (0,8%), Чехією (0,6%), Угорщиною (0,5%), Україною, Румунією та Словакією – по 0,2 % світового імпорту.

Разом питома вага цих 50 провідних торговельних партнерів становить 94,7% світового експорту та 91,8% імпорту.

ЄС (15)

872.5

18.4

Сполучені Штати

1180.5

23.5

Сполучені Штати

730.9

15.4

ЄС (15)

914.0

18.2

Японія

404.7

8.5

Японія

350.1

7.0

Китай

266.2

5.6

Китай

243.6

4.9

Канада

262.2

5.5

Канада

228.3

4.5

Гонг-Конг, Китай

190.7

4.0

Гонг-Конг, Китай

202.3

4.0

Внутрішній експорт

20.0

0.4

Спеціальний імпорт

31.5

0.6

Реекспорт

170.7

3.6

Мексика

176.2

3.5

Мексика

158.5

3.3

Корея, Республіка

141.1

2.8

Корея, Республіка

150.7

3.2

Сінгапур

116.0

2.3

Тайпей, Китай

122.9

2.6

Спеціальний імпорт

60.4

1.2

Сінгапур

121.7

2.6

Тайпей, Китай

107.2

2.1

Внутрішній експорт

66.1

1.4

 

 

 

Реекспорт

55.6

1.2

 

 

 

Росія

103.2

2.2

Швейцарія

84.1

1.7

Малайзія

88.5

1.9

Малайзія

74.4

1.5

Швейцарія

82.1

1.7

Австралія

63.9

1.3

Саудівська Аравія

68.2

1.4

Таїланд

60.2

1.2

Таїланд

64.2

1.4

Бразилія

58.3

1.2

Австралія

63.4

1.3

Росія

53.5

1.1

Бразилія

58.2

1.2

Індія

50.5

1.0

Норвегія

57.9

1.2

Польща

50.0

1.0

Індонезія

56.7

1.2

Турція

40.5

0.8

Індія

43.9

0.9

Сполучені Арабські Емірати

36.6

0.7

Сполучені Арабські Емірати

42.9

0.9

Чеська Республіка

36.5

0.7

Польща

35.5

0.7

Ізраїль

35.1

0.7

Філіппіни

33.6

0.7

Венгрія

33.9

0.7

Чеська Республіка

33.4

0.7

Норвегія

32.4

0.6

Турція

31.2

0.7

Саудівська Аравія

32.1

0.6

Венгрія

30.8

0.6

Філіппіни

31.4

0.6

Південна Африка

29.3

0.3

Індонезія

31.2

0.6

Ізраїль

29.0

0.6

Південна Африка

28.7

0.6

Венесуела

28.6

0.6

Аргентина

20.3

0.4

Аргентина

26.7

0.6

Венесуела

18.8

0.4

За десятиріччя, що аналізується, відбулися і певні зміни в товарній структурі світового експорт, які віддзеркалюють довгострокову і усталену тенденцію до зменшення питомої ваги сировини, продовольства і палива, збільшення частки готових промислових виробів. (Рис.1)

Динаміка товарної структури світового експорту за 1990-2001 рр.

Рис. 1. Динаміка товарної структури світового експорту за 1990-2001 рр.

Як бачимо в останнє десятиріччя ця тенденція знайшла відображення в збільшенні поставок на світовий ринок машин та транспортного обладнання, телекомунікаційного та офісного обладнання, продукції хімічної промисловості, продукції автомобілебудування, одягу. При цьому в структурі експорту скоротилася питома вага продукції гірничо-видобувної промисловості, сільськогосподарської продукції, напівфабрикатів, текстилю, чавуну та сталі.

З 2001 р. спостерігається спад в міжнародній торгівлі, який настав після рекордного зростання світової економік на 11% у 2000 році. На думку експертів міжнародних економічних організацій це було обумовлено одночасним спадом економічної активності на ринках основних розвинених країн, перебільшенням інвестиційної привабливості інформаційної і комунікаційної галузей, різкими змінами індексів головних світових бірж, а також трагічними подіями 11 вересня в США.

Внаслідок цього всі галузі зазнали негативного впливу світового економічного спаду. За даними експертів СОТ експорт промислових товарів скоротився майже на 2,5%, а зростання об’ємів торгівлі сільськогосподарською продукцією і продукцією гірничо-видобувної промисловості не перевищують 1,5%. У 2001 році Північна Америка зафіксувала найбільше зменшення об’ємів експорті та імпорту (5% та 3,5% відповідно), а в країнах Західної Європи експорт скоротився на 1%, а імпорт на 3%. Аналогічна ситуація і в країнах Азії. Значно зменшилась частка країн, що розвиваються у світовому експорті (за оцінками експертів на 29%). При цьому незначна кількість країн, що розвиваються суттєво впливає на загальні показники розвитку торгівлі цих країн. Так, 5 з 150 країн, що розвиваються, забезпечують 60% експорту країн цієї групи. Причому цей показник збільшився завдяки динамічному розвитку торгівлі в Мексиці і Китаї в останні роки. Незважаючи на несприятливу світову кон’юнктуру, найменш розвинені країни досягли значного зростання експорту та імпорту за рахунок перш за все сировинних і деяких промислових товарів. Країни з перехідною економікою також зафіксували зростання обсягів експорту і імпорту. Однак об’єм світової торгівлі в доларовому вимірі зменшився на 4,5%, що є найбільшим зниженням за останні понад десять років.

За перспективною оцінкою Департаменту ООН з економічних та соціальних питань світова економіка зможе повністю стабілізуватися після стрімкого спаду останніх років лише у середині 2003 р. А Генеральний директор СОТ Супачай Панітчпакді (Supachai Panitchpakdi) заявив, що невтішні результати торгівлі у 2001-2002 рр. зайвий раз підкреслюють термінову необхідність досягнення прогресу на багатосторонніх переговорах Доського Раунду щодо подальшої лібералізації світової торгівлі. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування