Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

2.1.6. Спеціальні умови застосування правил ГАТТ відносно менш розвинених країн

На початку 60-х років минулого сторіччя більшість країн що розвиваються звільнилися юридично від колоніальної залежності від своїх метрополій і почали провадити незалежну і суверенну зовнішню політику, в тому числі і зовнішньоторговельну. Цей процес супроводжувався загостренням проблем соціально-економічного розвитку, значна кількість яких була безпосередньо пов’язана з труднощами інтеграції в світову господарську систему. Тому група країн що розвиваються ініціювала внесення доповнень до положень ГАТТ, які були підписані в 1947 р. В результаті цього у 1965 році до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі була додана Частина IV – Торгівля і розвиток, яка містить спеціальні положення про дії, що можуть застосовувати розвинені країни з метою сприяння торгівлі та розвитку менш розвинених країн.

Основними цілями розробки цього додаткового розділу було забезпечення швидкого та постійного збільшення експортних надходжень менш розвинених країн, більш сприятливих та прийнятних умов доступу на світові ринки для первинних товарів і розробка заходів, спрямованих “на досягнення стабільних, справедливих та вигідних цін” на ці товари, “таким чином створюючи умови для зростання реальних експортних надходжень цих країн”, а також полегшення “доступу на ринки товарів на сприятливих умовах для перероблених та промислових товарів, які підпадають під особливі експортні інтереси менш розвинених сторін”. [1, с.480]

Покладений в основу розбудови співробітництва розвинених країн з менш розвиненими, базовий принцип полягає в тому, що перші не повинні очікувати “взаємності у зобов’язаннях, взятих на себе в ході торговельних переговорів, щодо зниження чи скасування тарифів та інших бар’єрів для торгівлі менш розвинених сторін”. Тобто, розвинені країни у ході торговельних переговорів не очікують від менш розвинених країн “пропозиції, які не відповідають їх власним розвитковим, фінансовим і торговельним потребам”. [1, с.502-503]

Зміст положень Частини IV ГАТТ можна поділити на три частини:

 • зобов’язання розвинених країн по відношенню до менш розвинених;
 • зобов’язання країн, що розвиваються;
 • спільні дії сторін.

З метою досягнення визначених цілей по відношенню до менш розвинених країн високорозвинені країни взяли на себе наступні “зобов’язання”:

 • утримуватись від введення нових тарифних чи нетарифних заходів на товари, які становлять експортні інтереси менш розвинених країн та фіскальних заходів відносно “первинних товарів у сировинній чи переробленій формах, що повністю чи в основному виробляються на територіях менш розвинених сторін”;
 • надавати пріоритет “зниженню та скасуванню тарифних та нетарифних бар’єрів для товарів, які в цей час чи потенційно підпадають під особливі експортні інтереси менш розвинених країн та зниженню і скасуванню фіскальних заходів, що застосовуються щодо цих товарів;
 • докладати всіх зусиль для збереження торговельних прибутків на справедливому рівні у випадках операцій з продажу товарів, що повністю чи в основному виробляються на територіях менш розвинених країн, а операції здійснюються державними торговельними підприємствами;
 • “активно розглядати можливості застосування інших заходів, спрямованих на поширення розвитку імпорту з менш розвинених сторін, і з цією метою налагоджувати відповідну міжнародну співпрацю”;
 • “приділяти особливу увагу торговельним інтересам менш розвинених сторін при розгляді можливості застосування інших заходів, дозволених [Генеральною] Угодою для вирішення певних проблем” (наприклад, введення антидемпінгових або компенсаційних мит). [1, с.481-482]

Згідно зі Статтею XXXVIІ – Зобов’язання, менш розвинені країни “погоджуються вживати відповідні дії на користь торгівлі інших менш розвинених сторін зважаючи на торговельні інтереси менш розвинених сторін у цілому”. [1, с.482]

Крім того, розвинуті країни і країни що розвиваються домовились в подальшому спільно співпрацювати в ГАТТ, прагнучи досягнути визначених цілей. З цією метою уряди всіх країн повинні:

 • забезпечувати кращі умови доступу на світові ринки для первинних товарів, в яких менш розвинені країни мають особливу зацікавленість, включаючи здійснення заходів, спрямованих на встановлення стабільних, справедливих та вигідних експортних цін на такі товари;
 • розвивати співробітництво з організаціями та установами ООН (ЮНКТАД, МВФ, Світовим банком, Міжнародним торговельним центром);
 • “співпрацювати в аналізі планів та політики розвитку окремих менш розвинених сторін з метою розробки конкретних заходів, які сприяють розвитку експортного потенціалу та спрощують доступ на експортні ринки з урядами та міжнародними організаціями і, зокрема, з організаціями, що мають повноваження стосовно фінансової допомоги економічному розвитку”;
 • співпрацювати з метою міжнародної гармонізації національної політики та нормативних актів у таких сферах, як “технічні та комерційні стандарти, транспортування та реалізація, а також шляхом розвитку експорту за допомогою створення засобів для збільшення потоку торговельної інформації та проведення ринкових досліджень”. [1. с.482-483]

Крім того, договірні сторони ГАТТ взяли на себе зобов’язання щодо проведення консультацій. Так, якщо будь-яка країна-член ГАТТ вважає, що цілі визначені Статтею XXXVI “Принцип і цілі” не виконуються, то вона може вимагати від країни, що не виконує відповідні положення, провести двосторонні консультації та/або передати питання на розгляд договірним сторонам.

З метою реалізації положень Частини IV ГАТТ у 1965 році засновано Комітет з питань торгівлі та розвитку.

На сьогодні в СОТ входить приблизно СТО країн, що розвиваються. Очікується, що в майбутньому їх роль в діяльності організації підвищиться внаслідок багаточисельності та зростаючої частки в світовій економіці. Робота СОТ стосовно захисту інтересів країн, що розвиваються провадиться за такими основними напрямками:

 • розробка спеціальних положень про країни, що розвиваються в Угодах СОТ (Додаток І);
 • поточна робота під наглядом Комітету з питань торгівлі та розвитку;
 • надання Секретаріатом технічної допомоги (головний чином в сфері підготовки кадрів);
 • надання спеціалізованої допомоги з питань експорту через Міжнародний торговий центр.

Міжнародний торговий центр заснован ГАТТ у 1964 році на прохання країн що розвиваються. Він управляється спільно СОТ та ООН, яка діє через ЮНКТАД (Конференцію ООН з торгівлі та розвитку). Центр допомагає країнам що розвиваються розробляти та впроваджувати програми з розвитку експорта, а також вдосконалювати технології імпортування. Відомим напрямом діяльності Центру є надання інформації та рекомендацій щодо експортних ринків та доступа всім країнам, що розвиваються.

Проблемам розвитку торгівлі найменш розвинених країн та країн, що розвиваються була приділена значна увага на IV Конференції Міністрів в Катарі. В Декларації міністрів зазначено, що інтеграція цих країн у багатосторонню торгову систему вимагає вдосконалення механізмів доступу до ринків, підтримки диверсифікації виробництва та експортної бази.

Крім того, міністри підтвердили, що положення щодо спеціального та диференційованого режиму є невід’ємною частиною Угод СОТ.

Література

 • Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947). Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998.
 • Домовленість щодо звільнення від зобов’язань за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі 1994 року. Там же, - с. 30.
 • Домовленність про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу. Там же, с. 23-26.
 • Марракеський протокол до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року. Там же, с. 32-34.
 • Угода про сільське господарство. Там же, с. 35-50.
 • Угода про застосування статті VII Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі 1994 року. Там же, с. 184-212.
 • Марракеська угода про заснування Світової Організації торгівлі. Там же, с. 4-14.
 • Осика С.Г., Пятницький В.Т., Осика А.С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі. – К.: УАЗТ, 1999.-204 с.
 • Осика С.Г., Оніщук О.В., Осика А.С., Пятницький В.Т., Штефанюк О.В. Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулюванні світової торгівлі. – К.: УАЗТ, 2000. – 288 с.
 • Осика С.Г., Пятницький В.Т., Оніщук О.В., Осика А.С., Штефанюк О.В. Регулюваня ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ. - К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.
 • Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля. – К.: КНЕУ, 2001. С. 26-32.
 • Business Guide to the World Trading System. //International Trade Center and Commonwealth Secretariat. – 1999, p. 7-11,17,18,53-63.
 • Michael Hart. “From the GATT to the WTO”, from Fifty Years of Canadian Tradecraft: Canada at the GATT 1947-1997. – Ottawa, Centre for Trade Policy and Law, 1998. p. 258.
 • Michael J. Trebilcock, Robert Howse. The Regulation of International Trade. – London. Routledge, 1999. p. 612.
 • Trade Training Program, Module 4: Trade in Goods. Catapult network. Centre for Trade Policy and Law (Canada).
 • Special study № 6. Market Access. Unfinished Business. Post-Uruguay round inventory and issues. – WTO Publications Centre William Rappard 2001. p. 139.
 • Trade Training Program, Module 4: Trade in Goods. Catapult network. Centre for Trade Policy and Law (Canada).
 • World trade in 2001 – Overview - офіційна web-сторінка СОТ. www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/its01_overview_e.htm
 • Trade by region. – офіційна web-сторінка СОТ. www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/its01_byregion_e.htm
 • World merchandise exports by region, 2000. – офіційна web-сторінка СОТ.www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/section3/iii01.xls
 • World merchandise imports by region, 2000. – офіційна web-сторінка СОТ. www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/section3/iii02.xls
 • Products and Services. – офіційна web-сторінка International Trade Centre UNCTAD/WTO. www.intracen.org/menus/products.htm
 • Market Development Section. – офіційна web-сторінка International Trade Centre UNCTAD/WTO. www.intracen.org/mds/welcome.htm


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування