Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.3.7. Перспективи лібералізації світового ринку послуг

Одним з фундаментальних принципів ГАТС є подальше лібералізація світового ринку послуг. В документах Угоди цьому питанню присвячена Частина IV Подальша лібералізація (Статті ХІХ-ХХІ), в якій зазначається, що “для досягнення цілей цієї Угоди Члени розпочнуть послідовні раунди переговорів, які повинні розпочатися не пізніше ніж через п’ять років від дати набрання чинності Угодою СОТ, і відтоді проводитися періодично з метою досягнення більш високого рівня лібералізації. Такі переговори повинні бути спрямовані на скорочення або усунення заходів, які негативно впливають на торгівлю послугами, як засіб забезпечення ефективного доступу на ринок. Цей процес повинен сприяти інтересам усіх учасників на основі взаємної вигоди і забезпечення загальної рівноваги прав і обов’язків” [1, с.317].

Після вступу в дію ГАТС почались переговори щодо фінансових послуг, морських перевезень, телекомунікацій та переміщення фізичних осіб, які надають послуги згідно з Угодою. Переговори щодо руху фізичних осіб було завершено у червні 1995 року, але щодо морського транспорту, то переговорний процес не був результативним і припинився у 1996 році. Переговори щодо базових телекомунікацій та фінансових послуг було успішно завершено у 1997 році. На цих переговорах члени СОТ досягли значного удосконалення зобов’язань щодо відкриття цих секторів зі значно ширшим рівнем участі країн.

Крім того, вже на початок 1997 року більшість країн лібералізували свої ринки послуг (Рис.5). Найбільший прогрес в доступі до ринків було досягнуто в сфері туризму, фінансових і ділових послуг, а також телекомунікаціях та будівництві.

Однак з попереднього раунду переговорів залишились невирішені питання, які і склали порядок денний наступних переговорів: надзвичайні захисні заходи, багатосторонній порядок внутрішнього (національного) субсидування постачальників послуг.

Кількість країн, що розширили доступ до ринку (по секторах) на початок 1997 р.

Рис. 13. Кількість країн, що розширили доступ до ринку (по секторах) на початок 1997 р. [18. c.107]

Новий раунд переговорів було розпочато у січні 2000 року. Перший етап переговорів щодо послуг було завершено оглядом результатів на засіданні 28 березня 2001 року Ради з торгівлі послугами, результатом якої стало прийняття Порядку та процедури переговорів з торгівлі послугами, яка є основою проведення переговорів для досягнення цілей Генеральної угоди з торгівлі послугами.

Наступним етапом переговорного процесу стала Четверта Міністерська конференція у Досі (Катар) в листопаді 2001 року, яка розпочала новий раунд багатосторонніх торгових переговорів - Раундом розвитку. Дохський раунд охоплює широке коло питань: послуги, сільське господарство, промислові товари, навколишнє середовище, антидемпінгові правила СОТ, субсидії та компенсаційні заходи, розв’язання суперечок та регіональні угоди. Для проведення переговорів створено Комітет з торговельних переговорів, перше засідання якого відбулося у січні 2002 року. Згідно з Дохською Міністерською декларацією цей раунд переговорів має бути завершено до 1 січня 2005 року, і його результатом має стати прийняття членами СОТ зобов‘язань з усіх питань в “єдиному пакеті” (single undertaking), що означає що всі члени погоджуються з усіма питаннями, щодо яких відбулися переговори та була досягнута згода.

Література

Генеральна угода про торгівлю послугами. В книзі Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу до СОТ, 1998. С.301-335.

Генеральна угода з тарифів та торгівлі. – Там же, С.438-503.

Быковская А. Некоторые комментарии к Генеральному соглашению по торговле услугами //Маркетинг – 1998. - №3, С.82-104.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Перевод с англ. /Общ. редакция и вступительное слово Е.М.Пельковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

Осика С.Г., П’ятницький В.Т., Оніщук О.В., Осика А.С., Штефанюк О.В. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ-СОТ. – К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.

Accession to the World Trade Organization. Information to be Provided on Policy Measures Affecting Trade in Services. Technical Note by Secretariat. – WY/5 31 October 1996. p.10-15.

Adlung Rudolf “Services Trade Liberalization from Developed and Developing Country Perspectives”, in Pierre Sauve, and Robert M.Stern (eds.) GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalization. Washington D.C.: Booking Institution, 2000.
Annual Report 2002. WTO Publications, Centre William Rappard, 2002. – p.168.

Bakance of Payment Statistics Yearbook. – IMF. – Part 2. – p.27.

Business Guide to the General Agreement on Trade in Services. Revised edition. Geneva: ITC/CS, 2000. - p.263.

Business Guide to the World Trading System. Second edition. Geneva: ITC/CS, 1999. - p.329.

Did you know – www.service-growth.com/bact.htm

Hoekman Bernard, An Assessment of the General Agreement on Trade in Service, in Will Martin and L.Alan Winters (eds.), The Uruguay Round and the Developing Economies. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Manual on Statistics of International Trade in Services. Geneva, Luxemburg, New York, Paris, Washington, D.C., 2002. – 176 p.

Manual on Statistics of International Trade in Services. Geneva, Luxemburg, New York, Paris, Washington, D.C., 2002 – 176 p.

Overview of Developments in the International Trading Environment. Annual Report by the Director-General 2001.

Sauve Pierre Assessing the General Agreement on Trade in Service – Half Full or Half Empty? Journal of World Trade, Vol.29, No 4, 1995.

Servises Sectoral Classification list – GNS/W/120. Офіційна веб-сторінка СОТ. www.wto.org

Special study №6. Market Access: Unfinished Business. Post-Uruguay round inventory and issues. – WTO Publications Centre William Rappard. 2001. – P 139.

World Trade Organization. Ministerial Conference. Fourth Session. Doha, 9-14 November 2001. Ministerial Declaration. - WT/MIN(01)/DEC/W/114.

World Trade Organization. Technical note on the accession process. WT/ACC/7/Rev.2. November 1, 2000. - 152 p.

World Investment Report 2000: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development. – United Nations Conference on Trade and Development. New York. 2000.

Trade Training Program, Module 5: Trade in Services. Catapult network. Centre for Trade Policy and Low (Canada).

International Trade Statistics 2001 – офіційна веб-сторінка СОТ. www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/its01_toc_e.htm

World Trade in 2001 – Overview – офіційна веб-сторінка СОТ. www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/its01_overview_e.htm

Trade by sector – офіційна веб-сторінка СОТ. www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/its01_bysector_e.htm

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО ТОРГІВЛЮ ПОСЛУГАМИ

ЧАСТИНА І. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття І. Сфера застосування та визначення

ЧАСТИНА ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ДИСЦИПЛІНА

Стаття ІІ. Режим найбільшого сприяння

Стаття ІІІ. Прозорість

Стаття ІІІ-bis. Розголошення конфіденційної інформації

Стаття IV. Зростання участі країн, що розвиваються

Стаття V. Економічна інтеграція

Стаття V-bis. Угоди про інтеграцію ринків робочої сили

Стаття VІ. Внутрішнє регулювання

Стаття VІІ. Визнання

Стаття VІІІ. Монополія і виключні постачальники послуг

Стаття ІХ. Ділова практика

Стаття Х. Надзвичайні захисні заходи

Стаття ХІ. Платежі та перекази

Стаття ХІІ. Обмеження з метою захисту платіжного балансу

Стаття ХІІІ. Державні закупівлі

Стаття ХІV. Загальні винятки

Стаття ХІV-bis. Винятки з міркувань безпеки

Стаття ХV. Субсидії

ЧАСТИНА ІІІ. КОНКРЕТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Стаття ХVІ. Доступ на ринок

Стаття ХVІІ. Національний режим

Стаття ХVІІІ. Додаткові зобов’язання

ЧАСТИНА ІV. ПОДАЛЬША ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ

Стаття ХІХ. Переговори про конкретні зобов’язання

Стаття ХХ. Розклади конкретних зобов’язань

Стаття ХХІ. Внесення змін до Розкладів

ЧАСТИНА V. ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття ХХІІ. Консультація

Стаття ХХІІІ. Врегулювання суперечок і виконання рішення

Стаття ХХІV. Рада з торгівлі послугами

Стаття ХХV. Технічне співробітництво

Стаття ХХVІ. Відносини з іншими міжнародними організаціями

ЧАСТИНА VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття ХХVІІ. Відмова у вигадах

Стаття ХХVІІІ. Визначення

Стаття ХХІХ. Додатки

ДОДАТКИ

Додаток щодо відмови від зобов’язання за Статтею ІІ

Додаток щодо переміщення фізичних осіб, які надають послуги згідно з Угодою

Додаток щодо авіатранспортних послуг

Додаток щодо фінансових послуг

Другий додаток щодо фінансових послуг

Додаток щодо переговорів стосовно послуг морського транспорту

Додаток щодо телекомунікацій

Додаток щодо переговорів стосовно основних телекомунікацій 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування