Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

2.4.4.6. Компонування (топографії) інтегральних мікросхем

Що стосується захисту топології інтегральних мікросхем, то Угода ТРІПС забезпечує захист на основі Вашингтонського договору 1989 р. про інтегральні мікросхеми, що був відкритий для підписання в травні 1989 р. Але Угода доповнює цей договір деякими новими положеннями в інтересах покращення захисту. Так, в Угоді встановлений загальний термін захисту прав у 10 років (мінімальний період часу). ТРІПС додатково визначає незаконними імпортування, продаж або розповсюдження з комерційною метою товарів, компонентами яких є мікросхеми, що охороняються, якщо не було отримано відповідного дозволу власника прав.

Однак, у випадку, якщо особи знали, що куплені ними товари містять незаконно відтворені інтегральні мікросхеми, то такого роду дії не повинні вважатися незаконними. Такі особи можуть виконувати будь-які дії стосовно товарів за умови сплати законному власнику прав відповідної раціональної суми роялті. [1, с.352]

Члени СОТ можуть застосовувати обов’язкове ліцензування компонувань інтегральних мікросхем або її використання урядом чи на користь уряду відповідно до положень щодо обов’язкового ліцензування патентів. [1, с.353]

2.4.4.7. Нерозголошувана інформація

До нерозголошуваної належить така інформація, яка:

є секретною у тому розуміння, що вона як єдине ціле, або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загально відомою або доступною для осіб у колах, що звичайно мають справу з інформацією, про яку йдеться;

має комерційну цінність внаслідок того, що вона є секретною;

зберігається у секреті внаслідок вжиття за відповідних обставин певних заходів особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією;

надається Уряду та урядовим установам в якості умови отримання дозволу на збут фармацевтичної продукції або продукції сільськогосподарської хімії (нерозголошувані дані випробувань або інші дані, отримання яких потребує значних зусиль). [1, с.354]

Метою захисту нерозголошуваної інформації є недопущення недобросовісної конкуренції. Для цього країни-члени СОТ домовились, що власники нерозголошуваної інформації повинні мати можливість перешкоджати тому щоб “інформація, яка законно знаходиться під їх контролем, розголошувалась, збиралась або використовувалась іншими особами без їхньої згоди у такий спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці (тобто такій практиці, як порушення контракту, порушення довіри та спонукання до порушення, що включає придбання інформації, що не підлягає розкриттю третіми сторонами, які знали або не могли не знати, що з цим придбанням пов’язана недоброчинна комерційна практика)”. [1, с.354]

Таким чином, в Угоді ТРІПС сформульовані стандарти захисту прав інтелектуальної власності щодо авторського та суміжних прав, товарних знаків, географічних зазначень, промислових зразків, патентів, топографії інтегральних мікросхем та нерозголошуваної інформації (табл. 2).

Крім того, в Угоді звернено увагу на можливість застосування країнами-членами антиконкурентної практики стосовно укладання ліцензійних угод. Для запобігання негативного впливу зазначених вище стандартів захисту прав інтелектуальної власності на процеси передачі прогресивних технологій, Угодою передбачено, що країни-члени СОТ мають право вживати адекватні заходи, в тому числі і законодавчого характеру, для запобігання зловживання власниками інтелектуальної власності своїми правами, що може призвести до створення несприятливих умов передачі технологій, а також негативно позначитись на міжнародній торгівлі.

Таблиця 42

Стандарти захисту прав інтелектуальної власності в Угоді ТРІПС

Об’єкт інтелектуальної власності

Стандарти захисту прав інтелектуальної власності

Стаття Угоди ТРІПС

 

Авторське право

Захист авторського права поширюється на вислови, а не на ідеї, процедури, способи дії або математичні концепції як такі

Ст. 9.2

Члени повинні виконувати Статті 1-21 Бернської конвенції (Додатку до неї, статті 6bis)

Ст. 9.1

Охорона авторського права триває протягом життя автора плюс 50 років

Ст. 12

Комп’ютерні програми охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам

Ст. 10.1

Компіляція даних, яка завдяки відбору або упорядкуванню її змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності, охороняється як така

Ст. 10.2

Автори комп’ютерних програм і звукових записів повинні мати право дозволяти або забороняти комерційний прокат широкому загалу

Ст. 11

Суміжні права

Виконавцям надається можливість запобігти наступних дій, якщо записи здійснюються без їхнього дозволу

Ст. 14.1

Захист, що надається виконавцям та виробникам фонограм, триває принаймні до закінчення 50-річного періоду

Ст. 14.5

Телерадіомовні організації повинні мати право заборони запис своїх програм, їх відтворення та ретрансляцію через телерадіомовні засоби щонайменше 20 років

Ст. 14.3,

14.5

Товарні знаки

Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів чи послуг, де таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини

Ст. 16

Первісна реєстрація, а також наступне продовження реєстрації товарного знака має здійснюватися на строк не менше семи років. Продовження реєстрації може здійснюватися необмежено

Ст. 18

Реєстрація може бути анульована лише після невикористання протягом безперервного принаймні трирічного періоду

Ст. 19

Примусове ліцензування товарного знака не дозволяється

Ст. 21

Географічні значення

Члени повинні забезпечити законні засоби, щоб запобігти використання будь-яких географічних зазначень, які вводять в оману широкий загал стосовно географічного походження товару, та будь-якого використання, яке є актом недобросовісної конкуренції

Ст. 23.1

Більш високі рівні захисту забезпечуються для географічних зазначень, які ідентифікують вина та спиртні напої

Ст. 23.2, 23.3, 23.4

Географічні зазначення, які супроводжуються такими словами, як “сорт”, “тип”, “стиль”, “імітація” тощо також охороняються

Ст. 23.1

Промислові зразки

Члени повинні забезпечувати охорону незалежно розроблених промислових зразків, які є новими або оригінальними

Ст. 25.1

Захист надається щонайменше 10 років

Ст. 26.3

Власник промислового зразка, що охороняється, повинен мати право перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника на виробництво, продаж або імпорт продукції, яка містить у собі або включає зразок, який є копією, що охороняється

Ст. 26.1

Патенти

Патенти видаються для будь-яких винаходів, незалежно від того, чи є вони продуктами або процесами в усіх сферах технології за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень і є промислово придатними

Ст. 27.1

Строк дії охорони не повинен закінчуватися до закінчення двадцятирічного періоду від дати подання заявки

Ст. 33

Патент повинен надавати його власнику виключне право виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або імпортувати для цих цілей зазначений продукт

Ст. 28.1

Власники патенту повинні мати право передавати патент чи укладати ліцензійні угоди

Ст. 28.2

Члени можуть не допускати патентування винаходів, які перешкоджають захисту громадського порядку або суспільної моралі, включаючи охорону життя або здоров’я людей, тварин чи рослин

Ст. 27.2

Члени можуть також не дозволяти патентування діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів, рослин та тварин та біологічних процесів для продукування рослин або тварин

Ст. 27.3

Члени повинні забезпечити захист сортів рослин або через патенти, або через ефективну систему, або завдяки їх комбінації. Положення цього пункту буде переглянуто через 4 роки після набрання чинності Угодою СОТ

Ст. 27.3

Компонування (топографії) інтегральних мікросхем

Строк дії охорони топографії повинен бути не менше, ніж 10 років

Ст. 38.2

Захист повинен включати право щодо охорони імпорту, продажу або розповсюдження з комерційною метою

Ст. 36

Члени повинні вважати незаконні такі дії, як імпортування, продаж або розповсюдження з комерційною метою інтегральних мікросхем та топографій, якщо вони здійснюються без дозволу власника прав

Ст. 36

Нерозголошувана інформація

Фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, щоб інформація, яка законно знаходиться під їх контролем, розголошувалась, збиралась або використовувалась іншими особами без їхньої згоди у такий спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці, якщо така інформація є секретною, має комерційну цінність через те, що вона є секретною, або зберігається у секреті

Ст. 39.2

Члени, вимагаючи як умову отримання дозволу на збут фармацевтичної продукції або продукції сільськогосподарської хімії, повинні захищати такі дані від нечесного комерційного використання

Ст. 39.3 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування