Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.4.6. Інституційне забезпечення угоди ТРІПС

Щодо інституційного забезпечення ТРІПС, то цим положенням відведено декілька частин, а саме: Частина IV—“Набуття та підтримання чинності прав інтелектуальної власності та відповідні процедури INTER PARTES”, Частина V—“Запобігання та врегулювання суперечок”, Частина VI—“Домовленості на перехідний період” та Частина VII—“Інституційні домовленості: заключні положення”.

Країни-члени СОТ домовились вимагати виконання Членами прийнятих процедур та формальностей щодо товарних знаків, географічних зазначень, промислових зразків, патентів та компонування інтегральних мікросхем як умову набуття та підтримання чинності прав інтелектуальної власності з метою уникнення безпідставного скорочення періоду захисту прав інтелектуальної власності у випадках, коли таке право надається або реєструється. Також країни-члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні процедури надання або реєстрації (які повинні відповідати основним умовам набуття права) дозволяли надання або реєстрацію права протягом прийнятного періоду часу.

Для знаків послуг країни-члени СОТ застосовують з відповідними змінами положення Статті 4 Паризької конвенції (1967). Щодо процедур набрання та підтримання чинності права інтелектуальної власності, адміністративного скасування та процедур між сторонами стосовно оскарження, скасування та анулювання, вони повинні базуватися на загальних принципах захисту прав інтелектуальної власності.

Країни-члени СОТ визначили, що остаточні адміністративні рішення у будь-якій з процедур набрання та підтримання чинності прав інтелектуальної власності, адміністративного скасування та процедур між сторонами стосовно оскарження, скасування та анулювання повинні підлягати перегляду у судовому порядку або подібною до судової влади структурою. Проте, країни-члени СОТ не мають жодних зобов'язань "щодо можливості для такого перегляду рішень у випадках невдалого оскарження або адміністративного скасування відміни за умови, що підстави для таких процедур можуть стати предметом процедур анулювання" (Ст. 62.5 Угоди ТРІПС).

З метою забезпечення відкритості країни-члени СОТ повинні публікувати закони та правила, остаточні судові рішення та адміністративні норми загального застосування або поширити їх у такий спосіб, що надає можливість органам влади та власникам прав ознайомитися з ними національною мовою. Крім того, повинні публікуватися угоди на рівні уряду або державних установ країн-членів СОТ.

Про всі вищезазначені закони та правила кожна країна-член СОТ має повідомити Раду ТРІПС (Рада). У разі успішного завершення консультацій Ради з ВІПО щодо створення загального реєстру таких законів і правил, Рада може вирішити зняти це зобов'язання. У цьому зв'язку Рада також має розглядати будь-які дії щодо повідомлень, які випливають з положень Статті 6-bis Паризької конвенції (1967). Слід відмітити, що кожна країна-член СОТ має бути готова надати у відповідь на письмове прохання іншого Члена інформацію про згадані вище закони, правила та угоди, що мають відношення до змісту цієї Угоди. Країна-член СОТ може звертатись з письмовим проханням про подання доступу або про достатньо детальне повідомлення про конкретне судове рішення або двосторонню угоду тощо, які, на думку такого Члена торкається його прав.

Жодне із зазначених положень щодо відкритості не вимагає від країни-члена СОТ розкриття конфіденційної інформації, що перешкоджало б виконанню закону, або у будь-який інший спосіб суперечило б суспільним інтересам, завдавало шкоди законним комерційним інтересам будь-яких окремих підприємств.

Проведення консультації та врегулювання суперечок між країнами-членами СОТ у рамках цієї Угоди регулюється Статтями XXII та ХХІП ГАТТ 1994, як вони були розроблені та застосовані у Домовленості про врегулювання суперечок, з урахуванням певних положень.

Так, протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою про заснування Світової організації торгівлі причиною для позову не може послужити: застосування іншою країною-членом будь-якого заходу, незалежно від того, чи конфліктує він з положеннями ГАТТ 1994, чи ні; або наявності будь-якої іншої ситуації.

Протягом цього періоду Рада ТРІПС розглядає сферу та тип скарг, вид яких передбачений у Статті ХХШ ГАТТ 1994 і надсилає свої рекомендації Конференції Міністрів, яка може або ухвалити такі рекомендації або продовжити період далі.

Національне законодавство цілого ряду країн-членів, особливо країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн на сьогодні не відповідають положенням ТРІПС.

Для того, щоб надати можливість промисловості та торгівлі у країнах-Членах СОТ підготуватися для здійснення змін, необхідних згідно з ТРІПС, передбачається використання перехідних періодів, за строк дії яких країни-члени повинні привести національне законодавство, інструкції та правила у відповідність до положень ТРІПС.

Так, перехідний період становить для найменш розвинених країн-членів СОТ - одинадцять років, тобто до 1 -го січня 2006 року.

Крім того, країни-членів СОТ, що розвиваються, які в поточний період надають захист щодо патентів тільки на процеси, а не на продукти (продукцію), наприклад, щодо хімічних товарів, фармацевтичної продукції та продуктів харчування, можуть відстрочити застосування зобов'язань по захисту таких продуктів (продукції) до 1 -го січня 2005 року.

Під час перехідного періоду, країни-члени СОТ не повинні вживати будь-яких заходів, які б призвели до зниження рівня захисту прав інтелектуальної власності. Країни-члени мають зобов’язання щодо надання режиму найбільшого сприяння та введення відповідних правил, починаючи з 1-го січня 1996 року.

На прохання країн-членів СОТ, що розвиваються, та за взаємоузгодженими умовами розвинені країни-члени СОТ повинні забезпечувати технічне та фінансове співробітництво на корить країн-членів, що розвиваються та найменш розвинених країн-членів СОТ. Таке співробітництво має включати:

допомогу в підготовці законів та правил про охорону і контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності;

заходи, спрямовані на запобігання зловживання такими правами;

підтримку стосовно створення та зміцнення національних відомств та установ, що мають відношення до цієї сфери, включаючи підготовку кадрів.

Крім того, розвинені країни-члени СОТ мають забезпечити стимули для своїх підприємств та організацій з метою сприяння та стимулювання передачі технологій найменш розвиненим країнам-членам СОТ.

Зокрема, Рада ТРІПС має стежити за виконанням положень ТРІПС країнами-членами СОТ, надавати їм можливість проводити консультації та виконувати інші визначені країнами-членами СОТ зобов'язання. Одним з напрямків роботи Ради ТРІПС є надання на звернення країн-членів СОТ допомоги щодо врегулювання суперечок. Рада ТРІПС може консультуватися та отримувати інформацію з будь-яких джерел, які вона вважатиме за належні.

Рада ТРІПС протягом першого року з дати першого свого засідання, консультуючись у ВІПО, повинна шукати можливості створення відповідних шляхів співпраці з органами цієї Організації.

З метою усунення міжнародної торгівлі товарами, що порушує права інтелектуально власності, країни-члени СОТ домовились співпрацювати один з одним. Для цього вони створюють на своїй території органи, які повинні обмінюватись інформацією про торгівлю товарами, що порушують права інтелектуальної власності. Вони мають сприяти обміну інформацією та співробітництву між митними органами стосовно торгівлі товарами з фальсифікованими товарними знаками та піратськими копіями продукції.

Зміни та доповнення до ТРІПС, які приймаються з метою відповідності більш високим досягнутим рівням захисту прав інтелектуальної власності, а також тим, що діють в багатосторонніх угодах і прийняті згідно з цими угодами іншими країнами-членами СОТ, можуть, як це передбачає параграф 6 Статті Х Угоди про СОТ, прийматися Конференцією Міністрів без подальшої процедури формального прийняття. Конференція Міністрів приймає рішення щодо внесення змін та доповнень до ТРІПС на основі прийнятої за принципом консенсусу пропозиції від Ради ТРІПС. Застереження щодо будь-якого положення ТРІПС не діють без згоди інших країн-членів СОТ.

Країна-член СОТ може вживати будь-яких заходів, які вона вважає необхідними для захисту своїх суттєвих інтересів безпеки, пов'язаних з речовинами здатними на ядерний розпад, пов'язаними з пересуванням збройних сил та засобів ведення воєнних дій.

Аналогічний виняток становлять акції вжиті під час війни або в умовах інших надзвичайних ситуацій у міжнародних відносинах, або на виконання зобов'язань згідно з Статутом ООН для підтримки миру та безпеки.

Таблиця 3

Основні етапи роботи згідно Угоди ТРІПС на період 1999-2006 рр.

Роки

Етапи роботи:

1999

Перегляд Ст.27.3(b) – видача патентів у галузі селекції на нові види рослин, породи тварин, крім мікроорганізмів

2000

Угода ТРІПС вступає в силу для країн, що розвиваються, а також для країн з перехідною економікою за умови виконання ними певних умов (Ст. 65.3)

2001

Перегляд Угоди ТРІПС та внесення можливих корегувань Радою ТРІПС (Ст. 71.1)

2005

Завершення перехідного періоду для країн, що розвиваються з охорони патентів на продукцію у галузі технологій, раніше не захищених патентами (Ст. 65.4)

2006

Угода вступає в повну силу для найменш розвинених країн в тому випадку, якщо вони не звернулись в Раду ТРІПС для відстрочки (Ст. 66.1) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим