Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.3.3. Повноваження Органу врегулювання суперечок

Функції Органу врегулювання суперечок (ДСБ – Dispute Settlement Body) згідно домовленості виконує Генеральна рада, яка має наступні повноваження:

створювати групи експертів та постійний Апеляційний орган (Статті 6 та 17.1 Домовленості);

затверджувати звіти груп експертів та Апеляційного органу (Статті 16 та 17.14);

здійснювати нагляд за виконанням постанов і рекомендацій (Стаття 21.6);

повідомляти відповідні Ради і Комітети СОТ про хід розгляду суперечок (Стаття 3.6);

надавати дозвіл щодо тимчасового незастосування поступок та інших зобов‘язань за охопленими угодами (Стаття 22.6).

Як уже зазначалось, правила та процедури Домовленості передбачають прийняття рішення Органом врегулювання суперечок шляхом консенсусу (Стаття 2.4).

3.3.4. Процедура врегулювання суперечок

Хоча встановлені процедури багато в чому нагадують суд чи трибунал, перевага надається вирішенню суперечок шляхом консультацій та обговорення проблем між країнами. Процедура вирішення суперечок в рамках СОТ складається з таких основних етапів (Рис.1.):

проведення консультацій;

створення групи експертів Органом врегулювання суперечок;

визначення повноважень та складу групи експертів;

розгляду справи групою експертів;

проведення проміжного розгляду (коли проміжний звіт направляється сторонам для коментарів);

розгляду звіту групи експертів сторонами у справі;

розгляду звіту групи експертів Органом врегулювання суперечок;

затвердження звіту Групи експертів Органом врегулювання суперечок;

апеляційної перевірки (можливий етап);

затвердження Органом врегулювання суперечок апеляційного звіту;

виконання рекомендацій країною, що порушила правила СОТ;

погодження обсягу компенсації за умови невиконання рекомендацій протягом “розумного періоду часу”;

припинення дії поступок (ДСБ надає повноваження на припинення дії поступок щодо країни-порушниці, якщо не досягнуто згоди на компенсацію);

арбітражу (можливий етап).

Таким чином, першим етапом процесу врегулювання суперечок є консультації між зацікавленими країнами; і навіть коли справа знаходиться на інших етапах, завжди можливі консультації та вирішення справи через посередників.

Етап 1: Консультації (до 60 днів)

Одним з голових принципів, покладених в основу процедур врегулювання суперечок, є те, що суперечка має бути передана у ДСБ урядом країни-члена для врегулювання лише після того, як спроби вирішити її шляхом консультацій на двосторонній основі не були результативними. Процедури також передбачають, що для того, щоб досягти взаємоприйнятного рішення, дві сторони можуть просити Генерального Директора СОТ або запросити будь-яку іншу особу для примирення або самому виступити посередником у справі. Так, станом на березень 2001 року з 228 справ 38 було вирішено шляхом консультацій. Якщо ж консультації чи спроби примирення не дали бажаних результатів, через 60 днів невдоволена сторона може подати запит до ДСБ для того, щоб формально розпочати вирішення спору. При цьому створюється Група експертів для розгляду справи.

Вимога про створення групи експертів повинна бути подана в письмовій формі (Стаття 6.2) і містити інформацію про проведення консультацій; причини суперечки; юридичні підстави скарги та спеціальні повноваження групи експертів, якщо сторона вимагає створення групи з нестандартними повноваженнями [8, 107].

Етап 2: Створення і робота групи експертів

Група експертів зазвичай складається з трьох осіб, але сторони можуть домовитись про формування групи з п‘яти експертів. Особи, які призначаються в Групу експертів пропонуються Секретаріатом СОТ з числа урядових та неурядових експертів. Ці особи є висококваліфікованими посадовцями високого рівня країн-членів, в тому числі ті, що виступали як представники члена СОТ або Договірної сторони ГАТТ 1947, працювали в Секретаріаті як представники у Раді чи Комітеті з будь-якої з охоплених угод, брали участь у групах експертів або подавали до них справи, мають досвід в галузі міжнародного торгового права та політики, тощо.

Членство в Групах експертів зазвичай вирішується шляхом консультацій зі сторонами в спорі. Група експертів повинна надати ДСБ у період від шести до дев‘яти місяців звіти з рекомендаціями, після завершення об‘єктивної оцінки фактів цієї справи та встановлення відповідності заходів, на які подано скаргу, положенням правових документів СОТ.

Основні функції групи експертів полягають у наступному:

надання об‘єктивної оцінки фактів справи;

оцінка можливості застосування положень охоплених угод та відповідності ним;

проведення регулярних консультацій зі сторонами суперечки та надання їм можливості виробити взаємоприйнятне рішення;

докладання всіх зусиль для прискорення розгляду справи у надзвичайних випадках, включаючи ситуації, коли йдеться про товари, що швидко псуються (Стаття 8);

врахування під час розгляду справи інтересів сторін суперечки та інтересів інших членів СОТ за охопленою угодою, щодо якої виникла суперечка;

вироблення висновків, які допомагатимуть ДСБ у розробленні рекомендацій або винесенні рішень, які передбачено в охоплених угодах [8, c.109].

Можливий етап: Подання апеляції

Створення апеляційного органу, свого роду апеляційного суду, є нововведенням у системі врегулювання суперечок. Апеляційний орган складається з семи осіб, які мають досвід в галузі права, міжнародної торгівлі та питаннях, що охоплені різними Угодами. Вони не можуть бути державними службовцями, що представляють країни. З семи лише три особи вирішують одну справу. Апеляцію може подати будь-яка сторона суперечки. Звіт апеляційного органу, який обмежується правовими питаннями звіту Групи експертів та юридичними інтерпретаціями його висновків, має бути представлений до ДСБ у період від 60 до 90 днів з моменту подання апеляції. На практиці апеляційний орган часто виправляє деякі аспекти обгрунтування рішення групи експертів, але дуже рідко змінює рішення [20, 79].

Етап 3: Розгляд звітів в ДСБ

Звіт Групи експертів чи апеляційного органу, якщо одна із сторін подала скаргу проти звіту Групи експертів, передається у ДСБ для ухвалення та відповідних рекомендацій. Для того, щоб гарантувати швидке врегулювання суперечок, передбачається, що період “з дати створення Групи експертів Органом з врегулювання суперечок” та дати “коли він розглядає звіт Групи експертів” не повинен перевищувати дев‘яти місяців, а дванадцяти місяців – коли було подано апеляцію.

Етап 4: Виконання рішень

Рішення Груп експертів можуть бути виконані трьома шляхами: приведення у відповідність; компенсація та припинення дії поступок.

По-перше, сторона, яка порушила зобов‘язання повинна негайно привести їх у відповідність з рекомендаціями Групи експертів чи апеляційного органу. Якщо сторона не може негайно виконати ці рекомендації, то ДСБ може на її запит надати розумний період для виконання рішення.

По-друге, якщо сторона, що порушила зобов‘язання, не виконує рекомендації в розумний період, сторона, що розпочала процедуру вирішення спору, може вимагати компенсації. Зрозуміло, що і країна, що порушила зобов‘язання, може сама запропонувати відповідну компенсацію щодо предмету суперечки.

По-третє, коли сторона не виконує рекомендації і не надає компенсації, то сторона, що постраждала може зробити запит в ДСБ для отримання повноважень на припинення дії поступок чи інших зобов‘язань згідно Угод СОТ. Це означає, що якщо певна сторона порушила зобов‘язання по ГАТТ, то інша сторона може отримати повноваження від ДСБ на збільшення тарифів на продукцію, яка імпортується з країни-порушниці (на рівень, що відповідає завданій шкоді). Правила СОТ передбачають, що ДСБ по можливості видає повноваження на припинення дії поступок в тих секторах ГАТТ, ГАТС чи ТРІПС, де було виявлено факт порушення. Лише у виняткових випадках та як останній захід, ДСБ може надати повноваження на припинення дії поступок щодо інших Угод (наприклад, встановлення вищих тарифів на товари країни-порушниці Угоди ГАТС чи Угоди ТРІПС).

Однак і компенсація, і припинення дії поступок є тимчасовими заходами. Остаточною вимогою до країни-порушниці є обов‘язковість виконання рекомендацій. ДСБ повинен слідкувати за такими справами, щоб гарантувати їх повне виконання.

Арбітраж

Альтернативним засобом вирішення суперечок в СОТ є арбітраж. Він використовується за умови взаємної згоди сторін, і в цьому випадку вони спільно визначають та узгоджують робочі процедури та погоджуються визнати рішення арбітражу. Арбітражні рішення мають повною мірою відповідати охопленим Угодам. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим