Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 5. Приклади специфічних зобов‘язань стосовно торгових правил в звітах Робочих груп

Приклад 1.

Режим інвестування. Звіт Робочої групи про приєднання Естонії (параграф 15):

“Представник Естонії підтвердив, що Естонія застосовувала національний режим щодо прямого оподаткування, і що Естонія продовжуватиме застосування принципу національного режиму у випадку доповнень податкового режиму в майбутньому. Він також підтвердив, що Естонія не використовувала національне оподаткування з метою сприяння експорту. Робоча група прийняла до відома це зобов‘язання.”

Приклад 2.

Державна власність та приватизація. Звіт Робочої групи про приєднання Монголії (пар. 35):

“На запит члена Робочої групи представник Монголії погодився, що важливо забезпечити повну транспарентність та інформувати членів СОТ про прогрес у справі реформування її економічного та торгового режиму, і зазначив, що його Уряд кожні два роки надаватиме звіт СОТ щодо розвитку програми приватизації та інших питань згідно зобов‘язань перед СОТ. Робоча група прийняла до відома це зобов‘язання.”

Додаток 6. Формат (проформа) рішення Генеральної ради

“Генеральна рада,

Зважаючи на результати переговорів, спрямованих на узгодження умов приєднання ... [назва країни]... до Угоди про заснування Світової організації торгівлі та підготувавши Протокол про приєднання ... [назва країни]...,

Приймає рішення згідно Статті XII Угоди про заснування Світової організації торгівлі, що ... [назва країни]... може приєднатись до Угоди про заснування Світової організації торгівлі на умовах, визначених в зазначеному Протоколі.”

Додаток 7. Формат (проформа) Протоколу про приєднання

Протокол про приєднання [назва країни]

до Угоди про заснування СОТ

Світова організація торгівлі (надалі - СОТ) за згодою Генеральної ради СОТ відповідно до Статті XII Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (надалі – Угода СОТ) та ... [назва країни],

Приймаючи до уваги Звіт Робочої групи про вступ ... [назва країни]... до СОТ в документі WT/ACC/[…] (надалі – звіт Робочої групи),

Зважаючи на результати переговорів про вступ ... [назва країни]... до СОТ,

Домовляються про наступне:

Частина І – Загальні положення

1. Після набуття чинності цього Протоколу, ... [назва країни]... приєднується до Угоди СОТ відповідно до Статті XII Угоди, і таким чином стає Членом СОТ.

2. Угода СОТ, до якої ... [країна]... приєднується є Угодою СОТ, уточненою, доповненою чи зміненою іншим чином через правові норми, які можуть набути чинності до моменту набуття чинності цього Протоколу. Цей Протокол, який включає зобов‘язання визначені в параграфах ... [список номерів відповідних параграфів]... звіту Робочої групи, є невід‘ємною частиною Угоди СОТ.

3. Крім випадків, коли інше передбачено параграфами ... [список номерів відповідних параграфів]... звіту Робочої групи, ті зобов‘язання за багатосторонніми торговими угодами - додатків Угоди СОТ, які повинні виконуватись з моменту набуття чинності Угодою, повинні виконуватись ... [країною]... так, неначе вона прийняла Угоду на момент набуття нею чинності.

/Інші питання регулювання зовнішньоторгового режиму./

Частина ІІ – Розклади

4. Розклади, що додаються до цього Протоколу, стануть Розкладом поступок та зобов‘язань - додатком Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (надалі – ГАТТ 1994) та Графіком специфічних зобов‘язань – додатком Генеральної угоди з торгівлі послугами (надалі ГАТС) ... [країни]... Виконання поступок та зобов‘язань в Розкладах повинно здійснюватись згідно відповідних частин відповідних Розкладів.

5. Для цілей посилань в параграфі 6 (а) статті ІІ ГАТТ 1994 щодо дати укладення цієї Угоди, по відношенню до Розкладів поступок та зобов‘язань, що додаються до цього Протоколу, застосовуватиметься дата набуття чинності Протоколу.

Частина ІІІ – Кінцеві положення

6. Цей Протокол має бути ухвалений підписанням чи іншим чином, ... [країною]... до ... [дата]...

7. Цей Протокол набуває чинності через тридцять днів після його схвалення.

8. Цей Протокол зберігатиметься у Генерального директора СОТ. Генеральний директор повинен швидко надати затверджену копію цього Протоколу та повідомлення про вступ згідно параграфу 7 кожному члену СОТ та ... [країні]...

9. Цей Протокол повинен бути зареєстрований згідно положень Статті 102 Статуту ООН.

Виконано в Женеві ... [дата]... у єдиному екземплярі на англійській, французькій та іспанській мовах, кожний текст – автентичний, крім Розкладу, який додається і в якому може бути визначено, що він – автентичний на одній мові чи більше.” 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим