Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 10. Перелік вилучень з РНС Китаю (Стаття ІІ ГАТС)

Сектор або підсектор

Опис заходів з зазначенням невідповідності Статті ІІ

Країни, до яких застосовується захід

Термін застосування

Умови, що спричинили необхідність вилучення

Морський транспорт

Міжнародний транспорт

Фрахт та пасажирський

Зацікавлені країни можуть через двосторонню угоду створити фірми для здійснення бізнесу в Китаї чи у вигляді спільних підприємств чи через філіал з 100% власністю згідно китайського законодавства про СП та підприємства з зарубіжним капіталом для суден, які належать чи працюють перевізниками зацікавлених сторін.

Не визначено.

Не передбачається

Згідно сучасного стану торгівлі між сторонами, що уклали угоди

 

Угоди про розподіл перевезення вантажів

Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бразилія, Таїланд, США, Заїр

Згідно тривалості зазначених угод

Згідно сучасного стану торгівлі між сторонами, що уклали угоди

Додаток 11. Основні напрямки багатосторонніх переговорів “Руанду розвитку”

(визначені Декларацією IV Конференції Міністрів СОТ у Катарі) [9]

Питання переговорів

Предмет обговорення та досягнуті домовленості

Терміни

Сільське господарство

Переговори з питань сільського господарства відбуваються відповідно до статті 20 Угоди про сільське господарство.

Декларація IV Конференції Міністрів СОТ підтвердила довгострокову ціль, вже узгоджену в Угоді – запровадити справедливу та ринково-орієнтовану торговельну систему через реалізацію Програми реформи. Програми містить посилені правила, а також чітко визначені зобов‘язання щодо державної підтримки та захисту сільського господарства. Мета полягає в усуненні обмежень і викривлень на світових сільськогосподарських ринках, а також запобіганні їх появі в майбутньому.

Уряди країн-членів СОТ взяли на себе зобов‘язання провести всеохоплюючі переговори стосовно:

доступу до ринку: про суттєве скорочення тарифів;

експортних субсидій: про поступове скорочення всіх форм експортних субсидій;

внутрішньої підтримки: про суттєві скорочення тих видів підтримки, що спотворюють торгівлю.

Особлива увага буде приділена неторговельним аспектам – таким, що спотворюють торгівлю.

Початок переговорів – 2000р.

Розробка та можливі формулювання зобов‘язань країн – до

31 березня 2003р.

Розширені проекти зобов‘язань країн – до

V Конференції Міністрів у 2003р. (Мехіко).

Завершення переговорів – 1 січня 2005р.

Доступ до ринку несільськогоспо-дарських товарів

Досягнуті домовленості про початок переговорів про зменшення тарифів на всі несільськогосподарські товари. Метою є зменшення або усунення тарифів, включаючи скорочення чи усунення тарифних піків, високих тарифів і тарифної ескалації, а також нетарифних бар‘єрів – зокрема, стосовно товарів, в експорті яких зацікавлені країни, що розвиваються. На початку переговорів учасники мають домовитися про правила зниження тарифів (на Токійському раунді учасники використовували узгоджену математичну формулу зменшення тарифів; на Уругвайському – домовились знижувати тарифи на потоварній основі).

Початок переговорів – січень 2002р.

Розширені огляд пропозицій та

зобов‘язань –

V Конференція Міністрів у 2003р.

Завершення переговорів – 1 січня 2005р.

Правила СОТ стосовно анти- демпінгу та субсидій

Міністри домовилися провести переговори стосовно угод про антидемпінг (Стаття VI ГАТТ) і субсидії. Метою переговорів має бути уточнення та покращання правил з одночасним збереженням базових засад, концепцій і принципів угод, а також урахування потреб країн, що розвиваються, та найменш розвинутих країн.

 

Послуги

Переговори стосовно торгівлі послугами відбуваються в рамках діяльності Ради з торгівлі послугами.

Відповідно до Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС), члени СОТ зобов‘язані провести переговори з визначених питань і перейти до наступних раундів переговорів з метою подальшої лібералізації торгівлі послугами. У березні 2001 року Рада з торгівлі послугами запровадила методологію і процедури проведення зазначених переговорів. Схвалені результати проведеної роботи, ще раз підтверджена методологія і процедури проведення переговорів, визначені окремі ключові аспекти розкладу переговорів.

Початок переговорів – 2000р.

Методологія та процедури

переговорів – березень 2001р.

Запити про доступ на ринки – до

30 червня 2002р.

Початкові пропозиції щодо доступу на

ринки – до 31 березня 2003р.

Розширені огляд пропозицій та

зобов‘язань – до

V Конференції Міністрів у 2003р. (Мехіко).

Завершення переговорів – 1 січня 2005р.

Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС)

ТРІПС та охорона здоров‘я. Акцентовано увагу на важливості впровадження Угоди ТРІПС таким чином, щоб це сприяло охороні здоров‘я шляхом як спрощення доступу до існуючих лікарських засобів, так і створення нових.

Визначено, по-перше, що Рада з ТРІПС повинна знайти рішення проблем, що можуть постати при застосуванні обов‘язкового ліцензування перед країнами, які мають незначні чи зовсім не мають можливостей виробляти фармацевтичні препарати. По-друге, для найменш розвинутих країн термін застосування ними правил патентування фармацевтичних препаратів подовжено до 1 січня 2016 року.

Система реєстрації географічних позначень. Географічні позначення містять назви місць, що ідентифікують товари з особливими характеристиками, які визначаються місцем їх походження. Рада СОТ з ТРІПС вже почала роботу над багатосторонньою системою реєстрації географічних позначень для вино-горілчаних виробів.

Завершення переговорів – до V Конференції Міністрів у 2003р. (Мехіко).

Зв‘язок між торгівлею та інвестиціями

Перегляд положень ТРІПС. Рада з ТРІПС почала розглядати питання стосовно патентоздатності або непатентоздатності винаходів у сфері рослинництва чи тваринництва, а також питання захисту видів рослин.

Відповідно до Декларації IV Конференції Міністрів СОТ у Катарі, Рада з ТРІПС повинна розглянути також питання взаємозв‘язку між Угодою та ТРПІС та Конвенцією ООН щодо біологічного розмаїття, захисту традиційних знань і фольклору та ін.

До початку переговорів Робоча група має зосередитись на:

визначенні питань для переговорів;

вивченні проблем забезпечення прозорості, недискримінації;

підготовці договірних зобов‘язань;

визначенні винятків у зв‘язку з платіжним балансом;

врегулюванні спорів тощо.

Початок переговорів – після V Конференції Міністрів у 2003р. (Мехіко).

Зв‘язок між торгівлею та конкурентною політикою

ДО початку переговорів Робоча група має зосередити свою діяльність на визначенні:

основних принципів, включаючи прозорість, недискримінацію і справедливі процедури;

шляхів добровільного співробітництва членів СОТ у сфері конкурентної політики;

напрямів підтримки та поступового зміцнення конкуренції в країнах, що розвиваються.

Початок переговорів – після V Конференції Міністрів у 2003р. (Мехіко). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування