Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.3.5. Перспективи регулювання екологічних питань в СОТ

На четвертій Конференції Міністрів в м.Доха (Катар, 9-14 листопада 2001 р.) з метою поглиблення взаємозв’язку між торгівлею та захистом навколишнього середовища було прийнято рішення про початок багатосторонніх переговорів в трьох наступних сферах:

1. Взаємозв’язок між існуючими правилами СОТ і конкретними зобов’язаннями у сфері торгівлі, котрі обумовлюються в багатосторонніх угодах захисту довкілля (MEAS – multilateral environmental agreements).

2. Процедури регулярного обміну інформацією між секретаріатами MEAS та відповідними комітетами СОТ та критерії отримання статусу спостерігача.

3. Зменшення та, якщо можливо, усунення тарифних і нетарифних бар’єрів для екологічних товарів і послуг.

В Декларації Конференції Міністрів було зазначено, що Комітет з торгівлі і навколишнього середовища в майбутньому повинен зосередити увагу на:

впливі заходів охорони довкілля на доступ до ринків, особливо по відношенню до країн що розвиваються і найменш розвинених країн;

відповідних положеннях Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності;

вимоги маркування для цілей охорони довкілля (екологічне маркування).

Крім того, Комітет з торгівлі та навколишнього середовища повинен вивчити питання щодо необхідності і доцільності “уточнення відповідних правил СОТ” і доповісти свої рекомендації на наступній (п’ятій) Конференції Міністрів, включаючи “бажаність переговорів”.

Конференція Міністрів визнала важливість технічної допомоги в сфері торгівлі та охорони навколишнього середовища, особливо країнам що розвиваються та найменш розвиненим країнам, а також висловила підтримку практиці експортної допомоги країнам, що бажають переглянути свою національну екологічну політику. З цих питань Комітет з торгівлі і навколишнього середовища також повинен підготувати звіт П’ятій Сесії Конференції Міністрів.

Література

Генеральна угода з тарифів і торгівлі. – У кн.: Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: “Вимір”, 1998. – С.437-483.

Генеральна угода про торгівлю послугами. – Там же. – С.301-306.

Марракеська угода про заснування світової організації торгівлі. – Там же. – С.3-15.

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів. – У кн.: С.63-78.

Угода про сільське господарство. – Там же. - С.35-63.

Угода про субсидії і компенсаційні заходи. – Там же. – С.245-292.

Угода про технічні бар’єри у торгівлі. – Там же. – С.131-153.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. – Там же. – С.336-370.

Дрейер О.К. Развивающийся мир и экономические проблемы. – М.: Знание, 1991. – 64 с.

Колосов В.А. География и новое политическое мышление //В сб.: География, политика, культура. – Наука, 1998. – 124 с.

Лозанський В.Р. Екологічне управління в розвинутих країнах світу в порівнянні з Україною //УкрНДУЄП, Харків, 2000. – С.68.

Ломакин В.К. Мировая экономика. – М., 1997. – 258 с.

Наше общее будущее. Доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию. – М.: Прогресс, 1989. – С.193-197.

Реймерс Н.Ф. Надежда на выживание человечества. Концептуальная экология. – М.: 1992. – 367 с.

Трофимова И. Крупные корпорации и эффективность экономики //МЭИМО. 1992, №9. – С.3-21.

Черниченко Г.А. Проблемы экономического развития. – Донецк, 1998. – 268 с.

Шевчук В.Я., Сталкін Ю.М., Навроцький В.М. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. – 187 с.

Agenda 21 – офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй. – www.un.org

Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Wastes. – Базельська конвенція з торгівлі та перевезення небезпечних відходів через міжнародні кордони. – //www.carleton.ca

Bridges Between Trade and Sustainable Development, ICTSD, Geneva, Vol. 1, No. 2, July, 1997.

Brundtland Repots. – офіційний сайт звіту комісії Брундтланд. – //www.rri.org

Business Guide to the World Trading System, Second edition Geneva, ITC/CS, 1999. 329 р.

Chaitoo R., Hart M. Labelling of Genetically Modified Product: Strategic Trade Policy Considerationd for Canada, – Occasional Papers in International Trade Law and Policy. – Centre for Trade Policy and Law. Ottawa – November. 2000. – 51 p.

Greg Mastel, New Americas Foundation “Economic Development, Accelerated Tariff Liberalization and the Environment”.

Ramesh Chaitoo, Centre for Trade Policy and Law “Trade-Environment Disputes in the GATT/WTO: An Overview and Analysis”.

International Institute for Sustainable Development. – офіційний сайт міжнародного інституту стійкого розвитку. – //www.iisd.ca

Montreal Protocol for the Protection of the Ozone Layer. – офіційний сайт Світового банку. – //www.worldbank.org/montrealprotocol

Secretariat of the Basel Convention. United Nations Environment Programme. – офіційний сайт ООН, Базельська Конвенція. – //www/unep.ch/basel/

Trade Training Program Module 17: Trade and Environment. Centre for Trade Policy and Law.

World Trade Organization. – офіційний сайт Світової організації торгівлі. – www.wto.org 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим