Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.

Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія/ За ред. канд.екон.наук, доц. Т.М.Циганкової. – К.: КНЕУ, 2003. – ____ с.

ISBN...ЗМІСТ


Вступ
РОЗДІЛ 1. Інституційний базис та основні принципи регулювання міжнародної торгівлі
1.1. Історія створення Світової організації торгівлі (СОТ)
1.2. Механізм функціонування СОТ
1.3. Основні Угоди системи СОТ
1.4. Принципи міжнародної торговельної системи
Додатки
Додаток 1. Хронологія приєднання країн до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
Додаток 2. Найменш розвинені країни в СОТ
Додаток 3. Склад постійного персоналу Секретаріату СОТ (2002 р.)
Додаток 4. Організаційна структура Секретаріату СОТ
Додаток 5. Сфери компетенції функціональних підрозділів Секретаріату СОТ
Додаток 6. Розподіл персоналу по підрозділах Секретаріату СОТ
Додаток 7. Внесок країн-членів до бюджету СОТ 2002 р.
Додаток 8. Бюджет Секретаріату СОТ на 2002 р.
РОЗДІЛ 2. Уніфіковані правила міжнародної торгівлі
2.1. Міжнародні правила торгівлі товарами (ГАТТ 1994)
2.1.1. Світова торгівля товарами: стан та тенденції
2.1.2. Багатосторонні Угоди з торгівлі товарами
2.1.3. Фундаментальні принципи уніфікованих міжнародних правил товарної торгівлі
2.1.3.1. Принцип недискримінації
2.1.3.2. Виключення з принципу недискримінації
2.1.3.3. Принцип взаємності або еквівалентності
2.1.3.4. Принцип доступу до ринку
2.1.4. Тарифне регулювання
2.1.5. Нетарифне регулювання
2.1.5.1. Скасування кількісних обмежень
2.1.5.2. Свобода транзиту
2.1.5.3. Оцінка товарів для митних цілей
2.1.5.4. Збори та формальності при імпорті та експорті
2.1.5.5. Позначки про походження
2.1.5.6. Валютне регулювання
2.1.6. Спеціальні умови застосування правил ГАТТ відносно менш розвинених країн
Додаток 1. Угоди СОТ: положення про спеціальний і диференційований режим стосовно країн, що розвиваються. Аналітичний огляд
2.2. Пов'язані з ГАТТ 1994 багатосторонні угоди з торгівлі товарами
2.2.1.Правила торгівлі сільськогосподарською продукцією
2.2.1.1. Роль сільського господарства в світовій економіці
2.2.1.2. Специфіка лібералізації світового ринку сільськогосподарської продукції
2.2.1.3. Сфера застосування та структура Угоди про сільське господарство
2.2.1.4. Забезпечення доступу до ринку
2.2.1.5. Правила внутрішньої підтримки вітчизняного товаровиробника
2.2.1.6. Експортні субсидії
2.2.1.7. Проблеми та перспективи лібералізації світового ринку сільськогосподарської продукції
2.2.2. Інтеграція правил торгівлі текстилем і одягом в систему ГАТТ 1994
2.2.2.1. Сучасний стан світової торгівлі текстильною продукцією та одягом
2.2.2.2. Особливості лібералізації міжнародної торгівлі текстилем та одягом
2.2.2.3. Механізм інтеграції сектору текстильних виробів та одягу до ГАТТ 1994
2.2.2.4. Проблеми і перспективи лібералізації світового ринку текстилю
2.2.3. Правила визначення походження товару
2.2.4. Застосування технічних бар'єрів у торгівлі
2.2.5. Міжнародно-правова основа функціонування державних торговельних підприємств
2.2.6. Надзвичайні заходи захисту від імпорту
2.2.7. Субсидії та компенсаційні заходи
2.2.8. Демпінг та антидемпінгові заходи
2.2.9. Проблеми та перспективи регулювання світової торгівлі товарами
Додатки
Додаток 1. Товари, охоплені Угодою про сільське господарство
Додаток 2. Зобов'язання країн-членів СОТ щодо скорочення експортних субсидій (млн. дол. США)
Додаток 3. Антидемпінгові розслідування ініційовані країнами-імпортерами проти країн-експортерів з 01.01.95 по 30.06.02
2.3. Міжнародні правила торгівлі послугами (ГАТС)
2.3.1. Стан та тенденції світової торгівлі послугами
2.3.2. Значення та структура ГАТС
2.3.3. Специфіка та класифікація послуг як предмета торгівлі
2.3.4. Основні правила торгівлі послугами
2.3.5. Регулювання специфічних сфер послуг та специфічних об'єктів
2.3.6. Національні розклади послуг
2.3.7. Перспективи лібералізації світового ринку послуг
2.4. Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в системі Світової організації торгівлі
2.4.1. Вплив прав інтелектуальної власності на міжнародну торгівлю
2.4.2. Передумови включення прав інтелектуальної власності в систему світової торгівлі
2.4.3. Структура Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
2.4.4. Об'єкти інтелектуальної власності і міжнародні стандарти щодо наявності, сфери дії та використання прав інтелектуальної власності
2.4.4.1. Авторське право та суміжні права
2.4.4.2. Товарні знаки
2.4.4.3. Географічні зазначення
2.4.4.4. Промислові зразки
2.4.4.5. Патенти
2.4.4.6. Компонування (топографії) інтегральних мікросхем
2.4.4.7. Нерозголошувана інформація
2.4.5. Процедури та заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності
2.4.6. Інституційне забезпечення угоди ТРІПС
2.4.7. Проблеми і перспективи гармонізації стандартів з охорони прав інтелектуальної власності
РОЗДІЛ 3. Процесуальні механізми системи світової торгівлі
3.1. Процес вступу до Світової організації торгівлі
3.1.1. Членство в СОТ
3.1.2. Процедура набуття членства в СОТ
3.1.2.1. Подання заявки на вступ до СОТ та створення Робочої групи
3.1.2.2. Огляд торгового режиму країни
3.1.2.3. Переговори про умови вступу: багатосторонні переговори стосовно правил торгівлі
3.1.2.4. Переговори щодо умов вступу: двосторонні переговори про доступ на ринки товарів
3.1.2.5. Переговори щодо умов вступу: двосторонні переговори про доступ на ринки послуг
3.1.2.6. Узгодження звіту Робочої групи та набуття членства
3.1.3. Деякі особливості вступу в СОТ
3.2. Ведення дво- та багатосторонніх торговельних переговорів
3.2.1. Раунди багатосторонніх торгових переговорів
3.2.2. Основні принципи торгових переговорів
3.2.3. Основні підходи до проведення переговорів
3.2.4. Громадська підтримка міжнародних дво- та багатосторонніх торгових переговорів
3.3. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ
3.3.1. Еволюція механізму врегулювання суперечок від ГАТТ до СОТ
3.3.2. Сфера застосування Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок.
3.3.3. Повноваження Органу врегулювання суперечок
3.3.4. Процедура врегулювання суперечок
3.3.5. Особливості врегулювання суперечок в СОТ
3.4. Механізм огляду торговельної політики
3.4.1. Основні цілі механізму огляду торговельної політики
3.4.2. Процедура проведення періодичних оглядів торговельної політики
Додатки
Додаток 1. Договірні сторони ГАТТ (128 країн та окремих митних територій)
Додаток 2. Крани, що приєднались до СОТ після 1995 року
Додаток 3. Перелік претендентів на вступ до СОТ
Додаток 4. Формат (проформа) меморандуму про зовнішньоторговельний режим країни
Додаток 5. Приклади специфічних зобов'язань стосовно торгових правил в звітах Робочих груп
Додаток 6. Формат (проформа) рішення Генеральної ради
Додаток 7. Формат (проформа) Протоколу про приєднання
Додаток 8. Зобов'язання з Розкладу поступок Китаю
Додаток 9. Деякі положення з графіку специфічних зобов'язань в секторі послуг Китаю
Додаток 10. Перелік вилучень з РНС Китаю (Стаття ІІ ГАТС)
Додаток 11. Основні напрямки багатосторонніх переговорів “Руанду розвитку”
Додаток 12. Відповідачі в процедурах врегулювання суперечок, розпочатими в СОТ у 1995-2001рр.
Додаток 13 Схематичний формат для звітів країн
РОЗДІЛ 4. Перспективні сфери багатосторонньої гармонізації
4.1. Стан і проблеми взаємопогодженого міжнародного регулювання торгівлі на інвестицій
4.1.1. Взаємозв'язок торгівлі та інвестицій в процесі інтернаціоналізації
4.1.2. Сутність і мотивація ПЗІ
4.1.3. Масштаби і структура міжнародного інвестування
4.1.4. Національне регулювання ПЗІ
4.1.5. Міжнародні правила інвестування
4.1.6. Перспективи гармонізації правил інвестування в умовах глобалізації
4.2. Торгівля і конкурентна політика
4.2.1. Конкурентна політика як елемент ринкової економіки
4.2.2. Взаємозв'язок конкурентної політики, торгівлі та лібералізації внутрішніх ринків
4.2.3. Існуючі міжнародні норми конкурентного права як база для створення міжнародних режимів конкурентної політики
4.2.4. Аргументи на користь багатосторонньої угоди про конкурентну політику
4.2.5. Проблеми та перспективи розробки багатосторонніх норм конкурентного права
4.3. Охорона навколишнього середовища і міжнародна торгівля
4.3.1 Промисловий розвиток, міжнародна торгівля та проблема охорони навколишнього середовища
4.3.2. Природоохоронні положення в Угодах СОТ
4.3.3. Інституціональне забезпечення роботи СОТ з питань охорони навколишнього середовища
4.3.4. Дискусійні питання взаємозалежності розвитку міжнародної торгівлі та стану навколишнього середовища
4.3.5. Перспективи регулювання екологічних питань в СОТ
V. Україна і Світова організація торгівлі
5.1. Переваги та недоліки системи світової торгівлі в контексті вступу країн до СОТ
5.1.1. Глобальні переваги та недоліки
5.1.2. Національні позитивні та негативні наслідки членства в СОТ
5.1.3. Галузеві і корпоративні можливості та загрози
5.2. Ключові умови і наслідки приєднання до СОТ країн з перехідною економікою
5.3. Процес приєднання України до СОТ
5.3.1. Інституціональне забезпечення процесу вступу
5.3.2. Хронологія процесу та сучасний стан вступу України до Світової організації торгівлі
Додатки
Додаток 1. Хронологія приєднання країн з перехідними економіками до системи ГАТТ/СОТ
Додаток 2. Зв'язані тарифи на промислові товари
Додаток 3. Питома вага зв'язаних тарифів по основних групах промислових товарів
Додаток 4. Рівень зв'язаних тарифів по основних групах промислових товарів
Додаток 5. Питома вага зв'язаних нульових тарифних ліній по основних групах товарів
Додаток 6. Тарифні зобов'язання по промисловій продукції нових членів СОТ
Додаток 7. Рівні зв'язаних та застосовуваних тарифів на промислові товари (простий середній рівень)
Додаток 8. Структура зв'язаних тарифів на імпорт сільськогосподарської продукції
Додаток 9. Тарифні зобов'язання нових членів СОТ щодо сільськогосподарської продукції
Додаток 10. Кількість тарифних квот по основних групах сільськогосподарських товарів
Додаток 11. Використання узгоджених обсягів внутрішньої підтримки по сільськогосподарській продукції (%)
Додаток 12. Параметри експортних субсидій сільського господарства деяких країн з перехідною економікою
Додаток 13. ГАТС: Типи поставок послуг
Додаток 14. ГАТС: Стаття XVІ “Доступ на ринок”
Додаток 15. Кількість зобов'язань у сфері послуг нових членів СОТ
Додаток 16. Кількісна структура зобов'язань по послугах (червень 2000 р.)
Додаток 17. Якісна структура зобов'язань щодо доступу на ринок послуг (%)
Додаток 18. Поступки та зобов'язання приєднавшихся до СОТ країн з перехідною економікою залежно від року приєднання
Додаток 19. Динаміка реального ВВП в країнах Центральної та Східної Європи в 1995-2000 (%)
Додаток 20. Обсяги експорту Східноєвропейських країн з перехідною економікою в 1995-2001 рр. (млн.дол.)
Додаток 21. Динаміка обсягів експорту на душу населення Східноєвропейських країн, що є членами СОТ (дол.)
Додаток 22. Зміна частки експорту Східноєвропейських країн в індустріально розвинені країни (%)
Додаток 23. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в країнах Центральної та Східної Європи за 1995-2000 рр. (млн. дол.)
Додаток 24. Рівень безробіття в країнах Центральної та Східної Європи в 2000 р. [4. с.24] (%)
Додаток 25. Динаміка реального ВВП в другій групі країн з перехідною економікою, що приєдналися до СОТ після 1995 р. (%)
Додаток 26. Динаміка обсягів експорту в другій групі країн з перехідною економікою, що приєдналися
Додаток 27. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою
Додаток 28. Україна на шляху до СОТ: хроніка основних подій
Додаток 29. Основні питання, що розглядалися під час засідань Робочої групи
Висновки


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим