Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 29. Основні питання, що розглядалися під час засідань Робочої групи

Засі-дання

 

Дата

 

Зміст обговорення

 

27-28 лютого 1995 року

Основні питання:

1) Моніторинг стану економічних реформ і процесу реформування зовнішньоторговельного режиму України відповідно до норм та принципів ГАТТ/СОТ по таких напрямках:

приватизація в промисловості;

субсидування промисловості;

тарифне та нетарифне регулювання;

бюджетна, цінова та валютно-фінансова політика;

стандарти та сертифікація;

захист прав інтелектуальної власності та авторського права

2) Аграрна реформа, процес приватизації та реформування правовідносин у сільському господарстві

Рішення Робочої групи:

- Сторони домовилися, що початок двосторонніх переговорів про доступ до ринку товарів і послуг, а також початок переговорів щодо приєднання України до угод Уругвайського раунду, безпосередньо пов‘язаний із забезпеченням прозорої законодавчої та адміністративної системи механізмів застосування законодавчих актів, і моніторингу впровадження нових ринкових правовідносин. Наголошувалося на необхідності поєднання процесу якісного та своєчасного забезпечення Секретаріату СОТ та країн-Членів інформацією з процесом поступової підготовки переговорів про доступ на ринок

- Реформуванню в секторі сільського господарства з боку уряду України має бути приділено головну увагу в період підготовки другого засідання Робочої групи та з огляду на вимоги Угоди про сільське господарство

 

11-12 грудня 1995 року

Основні питання:

1) Результати двосторонніх консультацій і переговорів про доступ на ринки товарів

2) Стан та перспективи реформування аграрно-промислового комплексу України, зокрема:

приведення у відповідність до вимог системи ГАТТ/СОТ протекціоністських заходів;

субсидування експорту, внутрішня підтримка сільського господарства, санітарні та фітосанітарні заходи, приватизація АПК;

сільськогосподарські торгові підприємства

3) Стан і перспективи розвитку ринку послуг України, визначення ступеню відповідності законодавства та адміністративної практики на цьому ринку вимогам ГАТС.

4) Стан та перспективи розвитку системи охорони авторського права та прав на інтелектуальну власність в Україні, її відповідність вимогам Угоди ТРІПС.

5) Інвестиційний режим в Україні, його відповідність вимогам Угоди про пов‘язані з торгівлею інвестиційні заходи.

6) Вдосконалення системи державних контрактів відповідно до вимог Угоди про державні закутки.

7) Двосторонні торговельно-економічні угоди України та їх відповідність вимогам системи ГАТТ/СОТ.

Рішення Робочої групи:

- Враховуючи стан трансформації економіки України, як виняток, можливо погодитися з пропозицією проводити переговори про доступ на ринки товарів на основі Концепції трансформації митного тарифу, а не на основі діючого митного тарифу.

- Необхідно в період формування Концепції трансформації митного тарифу України провести тарифікацію скасованих та підлягаючих скасуванню нетарифних бар‘єрів у торгівлі сільськогосподарською продукцією.

- Необхідно підготувати додаткову інформацію стосовно доступу до ринку послуг відповідно до формату СОТ, а також терміново розпочати гармонізацію механізмів державного регулювання доступу до відповідних секторів послуг з вимогами СОТ.
- Необхідне внесення змін у національне законодавство з питань захисту інтелектуальної власності з метою приведення у відповідність з вимогами ТРІПС.

- Відмічено значні зусиллі та певні досягнення в напрямку створення сприятливого інвестиційного клімату та зміцнення законодавчої бази інвестиційної діяльності.

- Необхідне внесення змін у законодавство в сфері державних закупок з урахуванням вимог Угоди про державні закупки.

- Необхідний аналіз наданої інформації.

 

24-25 червня 1996 року

Основні питання:

1) Аналіз процесу гармонізації зовнішньоторговельного законодавства України відповідно до вимог СОТ на підставі інформаційних матеріалів та відповідей України на консолідований перелік запитань країн-членів СОТ.

2) Вивчення формалізованої схеми діючого режиму надання послуг в Україні, умов та строків початку та проведення переговорів про доступ на ринки послуг, підходу України до формування зобов‘язань у відповідності з вимогами ГАТС.

3) Аналіз відповідної систем стандартів та сертифікації товарів; ліцензування імпорту та митної оцінки вимогам Угоди про технічні бар‘єри в торгівлі, Угоди про імпортне ліцензування, Угоди про застосування статті VII ГАТТ-94.

4) Аналіз правил визначення країни походження товарів. Аналіз останніх змін в зовнішньоторговельному режимі України.

5) Аналіз преференційних торговельних угод України на відповідність вимогам СОТ.

Рішення Робочої групи:

- Особливу занепокоєність делегацій викликає офіційна позиція Уряду України щодо вирівнювання торговельного та платіжного балансів України шляхом скорочення імпорту. Ця позиція вважається несумісною з нормами та принципами системи ГАТТ/СОТ.

- Необхідне доопрацювання формалізованої схеми діючого режиму надання послуг в Україні (доповнення по секторах фінансових, банківських, телекомунікаційних послуг ат послуг в галузі морських перевезень), підготовки на її основі офіційної позиції для переговорів.

- Система нетарифного регулювання в Україні не повністю відповідає вимогам СОТ і спрямована на суттєве скорочення імпорту та підтримку розвитку імпортозамінної продукції. Це, в першу чергу, стосується системи ліцензування імпорту (додатковий адміністративний контроль поряд із сертифікацією зазначеної продукції), системи індикативних цін, реєстрації контрактів, додаткових механізмів ліцензування, сертифікації та патентування торговельної діяльності у сфері внутрішньої торгівлі.
- Позитивно була сприйнята інформація про підготовку нового Митного кодексу України, в якому враховані вимоги угод Уругвайського раунду переговорів про митну оцінку, порядок визначення країни походження товару, а також результати роботи по вдосконаленню системи митних зборів Проте ще раз була підкреслена невідповідність системи ліцензування вимогам відповідної угоди СОТ. Зокрема зазначалось, що збори за отримання ліцензій перевищують реальні витрати держави та мають характер податку, система сильно забюрократизована і має не обліковий, а дозвільний характер, дублює систему сертифікації, тобто з боку СОТ розглядається як прихований механізм нетарифного регулювання.

- Була звернута увага на необхідність вдосконалення угод про вільну торгівлі в рамках СНД відповідно до вимог Статті XXIV ГАТТ, на необхідність перегляду угоди про промислову кооперацію в рамках СНД, яка суперечить умовам недискримінаційної торгівлі системи ГАТТ/СОТ.

 

6-7 травня 1997 року

Основні питання:

1) Розгляд звіту про підсумки першого раунду переговорів про доступ до ринку товарів (З 6 квітня по 5 травня 1997 року проведено перший раунд переговорів про доступ на ринки товарів та послуг з делегаціями США, Європейського Союзу, Канади, Японії, Австралії, Угорщини, Чехії та Словаччини, Туреччини, Індії, Мексики, Єгипту, Нової Зеландії та Республіки Кореї).

2) Розгляд звіту про підсумки першого раунду переговорів про доступ до ринку послуг в рамках вступу України до СОТ.

3) Аналіз процесу гармонізації системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до правил СОТ з особливою увагою до системи стандартів та сертифікації, ліцензування імпорту, митної оцінки, митних зборів та правил визначення походження товарів.

4) Аналіз проекту Митного кодексу України на відповідність вимогам Угоди про митну оцінку СОТ, Угоди про правила походження товарів, Статті VII ГАТТ 1994.

5) Обговорення та погодження на багатосторонньому рівні зобов‘язань України щодо державного субсидування агропромислового комплексу та позиції України по формуванню зобов‘язань щодо приведення системи підтримки АПК у відповідність до вимог Угоди про сільське господарство (у форматі ACC/4).

Рішення Робочої групи:

- Робоча група звернула увагу делегації України на необхідність приєднання України до Угоди про торгівлю інформаційними технологіями. Робоча група звернула увагу української сторони на проблему, яка пов‘язана із запровадженням в Україні в кінці 1996 року специфічного імпортного мита.

- Робоча група надала високу оцінку результатам першого раунду переговорів. Зокрема, було відмічено, що формат підготовлених документів відповідає вимогам ГАТС, а рівень специфічних зобов‘язань в секторах є доброю основою для проведення переговорів з метою досягнення угод з зацікавленими членами СОТ. На наступних переговорах основну увагу доцільно зосередити на ринках фінансових та страхових послуг та завершити технічне доопрацювання зобов‘язань в секторі професійних послуг.

- Зазначено, що система нетарифного регулювання імпорту України не прозора, не повністю відповідає вимогам угод СОТ, створює значні перешкоди в торгівлі та доступі до товарного ринку України, суттєво спотворює систему тарифного регулювання. Останнє перешкоджає прогресу у переговорах про тарифні поступки.

- Високо оцінено роботу Уряду України по підготовці нового Митного кодексу і приведенню системи митно-тарифного регулювання у відповідність до вимог СОТ. Проект Кодексу одержав загалом позитивну оцінку, однак висловлено й ряд зауважень до розділів про митну оцінку, порядок визначення походження товару, стягнення митних зборів.

- Під час дискусії з цього питання Робоча група сформувала свою принципову позицію, яка має бути врахована делегацією України в ході подальших переговорів та підготовки остаточного варіанту зобов‘язань щодо підтримки АПК: Робоча група не може погодитись з позицією України стосовно базового періоду 1986-1990 рр.; Україна, відповідно до вимог СОТ, має відмовитись від субсидування експорту продукції АПК.

 

24-25 листопада 1997 року

Основні питання:

1) Огляд ходу та результатів двосторонніх переговорів України з країнами-членами СОТ про доступ на ринки товарів та послуг (З 17 по 26 листопада 1997 року делегацією України були проведені двосторонні переговори з делегаціями Австралії, Болгарії, ЄС, Індії, Канади, Колумбії, Куби, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Республіки Кореї, Польщі, Словенії, США, Туреччини, Угорщини, Чехії та Словаччини, Швейцарії, Японії).

2) Перегляд інформації про підтримку сільського господарства і субсидії.

3) Огляд податкового законодавства України.

4) Огляд режиму стандартизації та сертифікації в Україні.

5) Огляд системи санітарних та фітосанітарних заходів в Україні.

6) Розгляд додаткових питань та відповідей.

Рішення Робочої групи:

Робоча група відзначила значне просування двосторонніх переговорів про доступ до ринків товарів та послуг. Як важливий крок уперед сприйнято:

- намір приєднатися до Регулятивного документу в секторі телекомунікацій (Reference Paper);

- знизити до нульового рівня до 2005 року ставки тарифів на групу товарів, які охоплюються Угодою про інформаційні технології;

- намір не застосовувати експортне субсидування сільського господарства.

Робоча група ще раз звернула увагу України на важливість приведення національного митного законодавства у відповідність до вимог Угоди про застосування статті VII ГАТТ 1994 (стосовно скасування мінімальної митної вартості).

Звернуто увагу на такі проблемні питання:

- застосування закону “про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”;

- вимоги щодо сертифікації та маркування сільськогосподарських та продовольчих товарів;

- мінімальні ціни на імпортну сільськогосподарську продукцію;

- доопрацювання формату зобов‘язань по підтримці сільського господарства (ACC/4).

У коментарях та запитаннях делегацій порушувались такі проблеми:

- оподаткування податком на додану вартість (ПДВ);

- уніфікація акцизів;

- застосування закону про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” (заяви делегацій ЄС та США).

Звернуто увагу на такі основні проблеми:

- необхідність створення Інформаційного центру з питань стандартизації та сертифікації;

- взаємне визнання сертифікатів;

- приведення української системи стандартизації та сертифікації у відповідність до вимог Угод про технічні бар‘єри в торгівлі.

У членів Робочої групи залишаються певні сумніви щодо дотримання прозорості, передбачуваності та принципів і вимог Угоди про технічні бар‘єри в торгівлі.

Звернуто увагу на такі основні проблеми:

- необхідність створення Інформаційного центру з питань застосування санітарних та фітосанітарних заходів;

- взаємне визнання сертифікатів;

- приєднання до Кодексу Аліментаріус;

- необхідність дієвої системи попереднього повідомлення про застосування санітарних та фітосанітарних заходів;

- дотримання принципу транспарентності та передбачуваності;

- вимоги щодо маркування продовольчих товарів.

У членів Робочої групи залишаються певні сумніви щодо дотримання прозорості, передбачуваності та принципів і вимог Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

 

10 червня 1998 року

Основні питання:

1) Огляд напрямів останніх змін у торговельній політиці України.

2) Хід та результати двосторонніх переговорів щодо доступу на ринки товарів та послуг.

3) Політика в сфері підтримки та субсидування сільськогосподарської галузі.

4) Обговорення різних аспектів зовнішньоторговельного режиму, серед них – щодо застосування системи:

- технічного регулювання, стандартизації, сертифікації;

- санітарних та фітосанітарних заходів.

5) Захист прав інтелектуальної власності.

Рішення Робочої групи:

Висловлено розчарування та занепокоєння погіршенням торговельного та інвестиційного режиму України, яке відбулось за останній час, та стійкою практикою дискримінації при стягненні ПДВ, акцизного збору, застосуванні мінімальної митної вартості. Наголошено, що без реального забезпечення відповідності торговельно-економічному режиму нормам та принципам системи ГАТТ/СОТ результати двосторонніх переговорів щодо доступу до ринків товарів та послуг не будуть мати вирішального значення для вирішення питання про приєднання України до цієї багатосторонньої міжнародної організації.

Даючи характеристику ходу двосторонніх переговорів щодо доступу на ринки товарів та послуг, делегації висловлювалися дуже позитивно, деякі зазначили, що вже незабаром можливе підписання відповідних документів (Угорщина, Словенія, та ін.) З 3 по 12 червня 1998 року відбулись двосторонні переговори з делегаціями Аргентини, Австралії, ЄС, Канади, Колумбії, Куби, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Панами, Перу, Республіки Кореї, Польщі, Словенії, США, Угорщини, Уругваю, Чехії та Словаччини, Швейцарії, Японії.

У цілому схвально був оцінений графік зобов‘язань у сфері послуг, відзначена чимала робота, проведена з метою його коректного викладення.

За результатами проведених двосторонніх переговорів можна відмітити певне просування в питаннях узгодження зобов‘язань щодо доступу до ринків товарів та послуг. Необхідно продовжувати докладати зусилля в цьому напрямі.

Позитивно оцінено наміри щодо незастосування експортних субсидій. Біли обговорені технічні аспекти підготовки формату зобов‘язань України щодо підтримки сільського господарства (АСС/4), відмічено необхідність використання фактичних даних, намічені подальші заходи щодо приведення його у відповідність до вимог СОТ.

Серед особливих проблем у цьому плані були відзначені:

- система контролю імпортованої продукції залишається непередбачуваною, непрозорою, заплутаною. На одну й ту ж продукцію потрібно отримання декількох сертифікатів замість одного. Були позитивно оцінені зусилля України по врегулюванню питань на двосторонній основі, але зазначено, що проблеми необхідно вирішувати “системно”;

- порушення принципу недискримінації щодо зборів, які стягуються за процедури сертифікації.

Країни-члени Робочої групи зазначили, що без прогресу в сфері технічного регулювання неможливо очікувати прогресу в питанні вступу України до СОТ.

Українська делегація розповсюдила Меморандум щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, в якому, зокрема, пояснювалась необхідність перехідного періоду в три роки. Делегації країн-членів СОТ (США, ЄС, Канада) зазначили, що законодавство та практика в цій сфері мають бути приведені до положень ТРІПС до моменту вступу до СОТ.

 

12 липня 2000 року

Основні питання:

- стан гармонізації зовнішньоекономічного законодавства з вимогами СОТ;

- процес приведення інвестиційного законодавства до вимог СОТ;

- податковий режим та його відповідність правилам СОТ;

- стан відповідності законодавства в галузі державних закупівель;

- стратегія економічної політики Уряду, процес роздержавлення та приватизації промисловості;

- режим митно-тарифного та нетарифного регулювання імпорту;

- порядок здійснення митних процедур;

- аграрна реформа, процес приватизації та реформування правовідносин у сільському господарстві;

- стан реформування державної системи сертифікації та стандартів у відповідності до вимог СОТ;

- політика Уряду стосовно субсидування промисловості та підтримки державних підприємств в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- політика Уряду у галузі охорони інтелектуальної власності та авторського права;

- відповідність торговельно-економічних договорів України вимогам СОТ.

Результати: на наступне 8-ме засідання Уряд України повинен підготувати та представити деталізований план дій з приведення законодавства у відповідність до вимог СОТ та механізм його імплементації.

Основний результат - поновлення процесу офіційних багатосторонніх та двосторонніх переговорів щодо вступу України до Світової організації торгівлі після дворічної перерви

 

13-14 червня 2001 року

Основні питання:

- прогрес у двосторонніх переговорах по доступу до ринку товарів і послуг;

- обговорення матеріалів підготовлених українською стороною (таблиця огляду законодавчих актів та законопроектів щодо їх відповідності вимогам системи угод ГАТТ/СОТ; відповіді на консолідований запит країн-членів Робочої групи з питань вступу України до СОТ; таблиця механізму реалізації законодавства у найбільш актуальних сферах торговельних відносин; таблиця всіх платежів, які здійснюються при ввезенні товарів на митну територію України; графік прийняття проектів законодавчих актів на період 18 місяців, огляд українського законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності);

- обговорення питань підтримки сільського господарства (за таблицями сукупної внутрішньої підтримки сільського господарства України у форматі АСС4).

Проводячи підсумки засідання Робочої групи, її Голова Сержіо Маркі наголосив на необхідності інтенсифікації та завершення протягом поточного року двосторонніх переговорів з ключовими країнами – членами Робочої групи, а також наданні відповідей на запити членів Робочої групи щодо документів, переданих українською стороною. Іншою важливою передумовою збереження темпів переговорного процесу про вступ України до СОТ є безумовне виконання графіку прийняття пріоритетних законопроектів щодо гармонізації українського законодавства з нормами угод системи ГАТТ/СОТ.

 

25 червня 2002 року

Основні питання, які потребують вирішення за результатами засідання:

1) стосовно приведення зовнішньоторговельного режиму у відповідність з нормами та принципами СОТ:

- дотримання принципу непогіршення умов торгівлі згідно з положеннями ГАТТ 1994 (непідвищення ставок імпортного мита)

- гармонізація національного законодавства з нормами Угоди ТРІПС, а також забезпечення належного функціонування інфраструктури, спрямованого на запобігання та припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності;

- приведення національної системи технічного регулювання у відповідність з положеннями Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі

- розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання автомобільної промисловості та оподаткування";

- скасування пільг для національних виробників (забезпечення виконання принципу національного режиму та недискримінації)

2) щодо завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг:

- встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини;

- врегулювання питання щодо заборони ввезення курячого м'яса із США;

- надання послуг у сфері початкової та середньої освіти закладами, що базуються на приватній власності (в т.ч. можливість їх надання іноземними фізичними і юридичними особами);

- визначення позиції стосовно послуг трубопровідного та морського транспорту. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування