Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.
Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Вступ

Формування майбутніх фахівців з економіки та менеджменту передбачає вивчення фундаментальних економічних дисциплін, засвоєння базових економічних понять і категорій, їх взаємозв'язків і взаємозалежності, впливу на суспільство, окремі підприємства та громадян. Мета пропонованого підручника — висвітлити сутність основних фінансових категорій і відносин, що виникають між суб'єктами ринкової економіки, а також механізми й організаційні структури, які забезпечують функціонування фінансової системи країни. Автори намагалися комплексно підійти до вивчення фінансової системи України, розглянувши її особливості як сукупності економічних відносин щодо формування, розподілу, перерозподілу і використання валового внутрішнього продукту (ВВП), так і мережі спеціальних інституцій, що становлять організаційну структуру фінансової системи і забезпечують функціонування фінансів.

Послідовність викладу матеріалу підпорядкована логіці вивчення фінансових відносин. У розд. 1 наведено поняття фінансів і фінансової системи, визначено окремі сфери фінансових відносин і їх взаємозв'язок, розкрито сутність і зміст фінансової політики держави, основні концепції формування державного бюджету країни. У розд. 2-5 викладено основи функціонування складових фінансової системи країни. Розділ 6 присвячений фінансовому ринку як найважливішому механізму, що забезпечує взаємодію складових фінансової системи. У розд. 7 розглянуто ступінь і види фінансового контролю як механізму, що сприяє підвищенню ефективності функціонування фінансової системи. У розд. 8 розкрито роль фінансів у розвитку міжнародних зв'язків.

Зміст цього підручника відповідає програмі дисципліни "Теорія фінансів", вивчення якої передує вивченню спеціальних фінансово-економічних дисциплін "Фінанси підприємств", "Фінансовий менеджмент", "Податкова система", "Ринок фінансових послуг" та ін.

Підручник підготовлений колективом авторів: М. Грідчіна — вступ, підрозд. 3.1, 7.1, 7.3, 7.4; В. Захожай — підрозд. 2.1; Л. Осіпчук — розд. 1; Ю. Субботовіч — підрозд. 2.4, 2.5, 3.4; К. Тем-чишина — підрозд. 3.2, 3.3; О. Фесенко — підрозд. 2.2, 2.3; Г. Філі-на — розд. 4, 5, 8; В. Ходаківська — розд. 6; Н. Яковлева — під-розд. 7.2. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування