Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.
Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.

Київ 2004

Ф59 Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.: іл. — Бібліогр.: с. 299-303.

У пропонованому підручнику викладено основи теорії фінансів, наведено структуру й характерні особливості фінансової системи країни, основні напрями фінансової політики, а також концептуальні підходи до формування державного бюджету в умовах ринкової економіки. Розглянуто складові фінансової системи — державні фінанси, фінанси підприємств, страхування, фінанси населення. Особливу увагу приділено фінансовому ринку як механізму ефективного розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів. Показано роль різних видів фінансового контролю в забезпеченні функціонування фінансової системи.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

ББК 65.261я73ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Основи теорії фінансів
1.1. Фінанси і їх місце в системі суспільних відносин
1.2. Структура й загальна характеристика фінансової системи
1.3. Фінансова політика
1.4. Концептуальні підходи до формування державного бюджету в умовах ринкової економіки
Розділ 2. Державні фінанси
2.1. Бюджетна система і бюджетний процес
2.2. Доходи і видатки бюджету
2.3. Державні цільові фонди
2.4. Державний кредит
2.5. Державний борг і управління ним
Розділ 3. Основи функціонування фінансів підприємств (установ, організацій)
3.1. Сутність і склад фінансів підприємств (установ, організацій)
3.2. Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування
3.3. Основи формування і використання прибутку підприємств
3.4. Фінансове планування
Розділ 4. Страхування як особливий елемент фінансової системи
4.1. Економічна сутність страхових відносин
4.2. Ризики, що беруться до страхування
4.3. Форми організації страхових фондів і види страхування
4.4. Співстрахування і перестрахування
4.5. Фінансові потоки страхового ринку
Розділ 5. Фінанси населення
5.1. Джерела і структура фінансів домогосподарств
5.2. Інвестиційна діяльність населення
Розділ 6. Фінансовий ринок
6.1. Сутність і структура фінансового ринку
6.2. Суб'єкти фінансового ринку
6.3. Інструменти фінансового ринку
6.4. Інфраструктура фінансового ринку
6.5. Фінансові посередники і їх функції
6.6. Державне регулювання фінансового ринку
Розділ 7. Фінансовий контроль
7.1. Сутність і види фінансового контролю
7.2. Державний фінансовий контроль
7.3. Аудиторський контроль
7.4. Внутрішньогосподарський контроль
Розділ 8. Міжнародні фінансові відносини
8.1. Роль фінансів у розвитку міжнародних зв'язків
8.2. Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів
8.3. Валюта і валютний курс
8.4. Валютна система України
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим