Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.
Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

8.4. Валютна система України

Валютні відносини як відносини з приводу купівлі-продажу валют різних держав реалізуються в рамках валютних систем.

Національна валютна система. Це форма організації відносин національної грошової одиниці з валютами інших країн на основі національного законодавства, але з урахуванням норм міжнародного права. Національна валютна система регулює валютні відносини на рівні суб'єктів господарювання і держави.

Світові валютні системи існують у таких формах:

• світова валютна система на глобальному (світовому) рівні. Це форма організації валютних відносин на рівні міждержавних зв'язків відповідно до міждержавних валютних угод. Ці угоди реалізуються створеними на колективних засадах міждержавними валютно-фінансовими і банківськими організаціями;

• регіональна міжнародна валютна система. Це договірно-правова форма організації валютних відносин між групою країн, елементами якої є:

- регіональна міжнародна грошова одиниця;

- спеціальний режим регулювання валютних курсів;

- загальні валютні фонди;

- загальні регіональні кредитно-розрахункові організації (банки, фонди).

Світова валютна система складається із системи валютних ринків і їхньої інфраструктури.

Валютний ринок — це міжнародний обіг валютних активів у формі валюти іноземних держав, цінних паперів у виді платіжних документів, фондових цінностей, монетарних металів.

Валютний ринок реалізується як відносини з приводу купівлі і продажу національних і іноземних валют для обслуговування міжнародних платежів або з метою одержання прибутку від операцій з валютами.

Валютна система України — це система організації валютних відносин країни з іншими країнами і міжнародними фінансовими організаціями, побудована на національному законодавстві з урахуванням норм міжнародного права.

Валютні ресурси всіх економічних суб'єктів країни включають такі валютні цінності: наявні іноземні валюти, кошти на рахунках у грошових одиницях інших держав, монетарні метали, платіжні документи й інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах.

Валютна система країни має фінансові ресурси у таких формах:

1. Державний валютний фонд, що формується Кабінетом Міністрів України за рахунок:

• коштів держбюджету, купівлею валютних цінностей на між-банківському валютному ринку;

• кредитів в іноземній валюті в межах державного боргу й інших джерел, передбачених законодавством.

2. Децентралізовані валютні фонди місцевих органів влади.

3. Децентралізовані валютні фонди комерційних і некомерцій-них організацій.

4. Валютні ресурси населення.

Національна валютна система України включає два основних елементи:

• взаємовідносини національної валюти з валютами інших країн, які характеризуються рівнем конвертованості національної валюти;

• функціонування іноземних валют на території країни. Національна валютна система України є об'єктом державного регулювання і валютного контролю.

Валютне регулювання національної валютної системи України полягає у виданні нормативних актів Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів і НБУ, які регламентують:

• порядок визначення курсу гривні;

• діяльність НБУ щодо підтримки курсу гривні;

• порядок здійснення валютних операцій (купівлі-продажу валюти);

• умови і порядок формування валютних резервів держави і валютних фондів суб'єктів господарювання;

• встановлення умов ввезення і вивезення валюти за кордон;

• надання кредитів у валюті;

• здійснення валютного контролю.

Валютний контроль передбачає перевірку:

• відповідності валютних операцій чинному законодавству;

• обґрунтованості платежів в іноземній валюті резидентами і нерезидентами (відповідність контрактові);

• повноти й об'єктивності обліку і звітності у зовнішньоекономічній діяльності резидентів і нерезидентів.

До інфраструктури валютного ринку України належать НБУ, Українська міжбанківська валютна біржа, комерційні банки.

Питання для самоконтролю

1. Найважливіші сучасні фактори формування світових фінансових ринків.

2. Характеристика фінансових організацій ООН.

3. Основні напрями інтеграції України у світову фінансову систему.

4. Економічний зміст і види валютного курсу.

Завдання

Охарактеризуйте сучасний рівень розвитку міжнародних фінансових відносин з урахуванням розвитку фінансового ринку країн СНД.

Визначте умови, які необхідні для переходу національної грошової одиниці в якість валюти? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим