Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.
Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 3. КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ КЛІЄНТІВ БАНКУ

3.1. СУТНІСТЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ

Кредитоспроможність — це наявність передумов для одержання позик і спроможність повернути їх.

Об'єктами статистичного аналізу є окремі позичальники (юридичні та фізичні особи).

Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку є найважливішою складовою оцінки банківського (насамперед кредитного) ризику. Ефективне управління кредитним ризиком є основою створення міцного банку. Ключовими елементами ефективного управління служать добре розвинені кредитна політика та процедури, обґрунтоване управління кредитним портфелем, ефективний контроль за кредитами. Банки мають успіх тоді, коли ризики, які вони беруть на себе, обґрунтовані, контрольовані та перебувають у межах їх фінансових можливостей і компетенції, а активи (в основному кредити) достатньою мірою ліквідні, щоб покрити відплив коштів, витрати та збитки і при цьому забезпечити необхідну прибутковість акціонерного капіталу.

Параметри ефективної кредитної політики банку:

• мета фінансування;

• засоби погашення позики;

• структура позики;

• забезпечення позики (структура застави, її якість: готовність до продажу, ліквідність, вартість, заборгованість, підконт-рольність, претензії на право власності, прибутковість, вартість ліквідації, умови вступу у володіння, застереження тощо);
• оцінка ризиків, притаманних компанії-позичальнику, які можуть утруднити процес погашення кредитів, з урахуванням виду діяльності (галузі), конкурентоспроможності, операційної ефективності, якості керівництва;

• фінансовий аналіз на основі фінансової звітності, який включає розуміння принципів обліку, що використовуються під час складання фінансової звітності, надання фінансовій звітності форми, придатної для оцінки фінансових потоків і фінансового стану фірми як у поточному періоді, так і в майбутньому.

3.2. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ

У процесі аналізу та превентивного прогнозування кредитоспроможності клієнтів банку й на цій основі управління кредитним портфелем дається оцінка таких параметрів:

• впливу зовнішнього середовища на кредитоспроможність позичальника на основі вивчення його стану в економіці в цілому та в конкретній галузі, спроможності адекватно реагувати на ситуацію залежно від бізнес-циклів;

• життєвого циклу виробництва основних видів продукції;

• збутової стратегії;

• здатності виробляти та продавати товари за цінами, які компенсують витрати й генерують прибуток;

• залежності припливу готівки від зовнішніх факторів. Здійснюється групування напрямків кредитів з відокремленням найризикованіших, а саме:

• для початкового бізнесу, де обсяг позик непропорційно високий порівняно з інвестиціями власників;

• для спекулятивних угод з товарними та фондовими цінностями;

• для операцій з нерухомістю для власників підприємств з обмеженими власними коштами;

• для підтримки великого залишку на депозиті в банку без достатнього капіталу та застави;

• під проекти з ризиком морального старіння;

• під низьколіквідні цінності та ін.

Під час оцінки кредитоспроможності клієнтів банку використовується також система показників, які сигналізують про можливі фінансові утруднення та банкрутство:

• перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;

• надмірне використання короткострокових позик як джерела фінансування довгострокових вкладень;

• низькі значення показників ліквідності;

• нестача оборотних коштів;

• підвищення до граничних меж частки позикових коштів у загальному обсязі коштів;

• невиконання зобов'язань перед кредиторами та акціонерами щодо своєчасного повернення позик, виплати процентів та дивідендів;

• наявність простроченої заборгованості;

• погіршення відносин з установами банківської системи;

• використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;

• застосування у виробництві переамортизованого обладнання;

• негативні зміни в портфелі замовлень.

Під час оцінки кредитних якостей клієнтів банку може використовуватися така система показників порядку зменшення рейтингу:

• мета й сума позики:

- реальна мета й узгоджена з нею сума;

- гранична мета, прийнятна сума;

- недоведена мета, проблематична сума;

• фінансові можливості претендента на позику:

- міцний поточний і в недавньому минулому фінансовий стан, міцний та стабільний приплив готівки;

- добрий фінансовий стан, стабільний приплив готівки;

- прийнятний фінансовий стан, невизначений приплив готівки;

- невеликі доходи, слабкий приплив готівки;

- збиткова репутація, слабкий приплив готівки;

• застава:

- наявна достатня ліквідна застава;

- наявна застава середньої ліквідності;

- наявна достатня застава, але обмеженої ліквідності;

- наявна недостатня застава граничної якості;

- застава неприйнятна;

• інформація про позичальника:

- блискуча кредитна репутація;

- добрі відгуки про надійність клієнта;

- обмежені відгуки, відсутність негативної інформації;

- відсутність відгуків;

- несприятлива кредитна репутація;

• відносини банку з позичальником:

- тривалі, послідовні, прибуткові відносини;

- наявність відносин середньої якості або їх відсутність;

- втрата відносин. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим