Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Курс "Зовнішньоекономічна політика" разом з теорією міжнародної економіки, макроекономічною, загальною теорією політики й наукою (теорією) міжнародних економічних відносин забезпечує наукову основу осягнення світового економічного простору, що пояснюється наявністю політичного чинника, оскільки міжнародні економічні відносини виникають між суверенними державами як політичними інститутами.

Включаючись у систему міжнародних економічних відносин, в умовах інтенсивного формування глобалізаційних та інтеграційних процесів Україна має враховувати сучасні тенденції світового розвитку. Іншими словами, розв'язання будь-якої актуальної національної економічної проблеми передбачає не адаптацію, а переадаптацію національних економічних моделей і програм до зовнішніх чинників.

Такий імператив зумовлюється передусім системним і всеохоп-люючим характером усіх перетворень, у тому числі й економічних, сутністю процесу глобалізації — становленням єдиної структурно-функціональної системи відповідно до специфічних ієрархічних принципів. В Україні відбувається реформування суспільства, тоді як у світі стрімко формується універсальне глобальне середовище. Одна з його відмітних особливостей полягає в тому, що в ієрархічній структурі держав одним з визначальних критеріїв є техніко-еко-номічна розвиненість. Остання зумовлює своєрідне право на лідерство як у політичній, так і у військовій, фінансовій та торговельній сферах. Це потребує реформування всієї системи зовнішньоекономічної політики. Лише в разі використання прийнятих світовою спільнотою правил, з урахуванням національних інтересів можливі ефективна зовнішньоекономічна діяльність і оптимальна інтеграція в цю спільноту України, а також зовнішньоекономічна політика, що відповідає ідеалу формування та реалізації стратегії національного розвитку й безпеки розвитку в новій логіці міжнародних відносин взагалі та міжнародних економічних відносин зокрема.

Вивчення і грунтовне освоєння процесу формування та реалізації зовнішньоекономічної політики, аналіз арсеналу її засобів і способів мають виняткове значення у становленні професійної та загальної культури фахівців у галузі міжнародних відносин. Цей процес надзвичайно складний і тісно пов'язаний з вирішенням питання ринкової трансформації економіки України, що потребує активнішої зовнішньоекономічної політики із залученням значної кількості товарних і кредитно-фінансових ресурсів.

Пропонований навчальний посібник адресований насамперед студентам, які вивчають курс "Зовнішньоекономічна політика", а також окремі розділи курсів "Макроекономіка" та "Міжнародні економічні відносини". Водночас він стане у пригоді службовцям урядових, комерційних і бізнесових структур, надасть фахівцям, які вивчають теорію міжнародних організацій і міжнародних відносин, інформацію про сучасну національну макромодель зовнішньоекономічної політики, допоможе проаналізувати, узагальнити і виробити нові концептуальні рішення, що поповнять або оновлять базові знання в надзвичайно важливій сфері міжнародних політичних і економічних відносин, а також дасть змогу простежити й засвоїти основні моменти, цілі, виміри сучасної зовнішньоекономічної політики України.

Навчальний посібник підготовлений В. О. Храмовим (вступ, розд. 1-8) і Ю. А. Бовтрук (розд. 9, 10). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування