Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.6. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗЕП

Дієвість грошово-кредитних інструментів ЗЕП відносно сприятлива за умови надміру пожвавленої, "перегрітої" кон'юнктури. Особливо чутливі до них у цій ситуації дрібні та середні компанії, які значною мірою залежать від зовнішнього фінансування. Підвищення процентної ставки на кредит негативно позначається насамперед на цих компаніях, оскільки у них самозабезпечення капіталом і прибуток нижчі, ніж у великих фірм. Передусім знижується мотивація до розширення господарської діяльності. Дрібні та середні компанії часто меншою мірою задовольняють вимоги, що стають дедалі жорсткішими через скорочення масштабів кредитування, до забезпеченості банківських кредитів. Як наслідок, вони виявляються останніми в черзі до джерела позикових коштів, що скорочується під впливом кількісних обмежень кредиту й масових державних запозичень.

Для великих, особливо міжнародних, за характером діяльності й капіталу компаній ці інструменти не такі дієві. Проте вони розглядають кількісні обмеження кредиту і підвищення облікової ставки як індикатор спрямованості ЗЕП. Очевидно, державні регулюючі органи не обмежуються лише застосуванням грошово-кредитних інструментів і вдаються до різноманітних фінансових рестрикційних заходів. Виходячи з цих міркувань великі компанії також знижують ділову активність, принаймні всередині країни.

Набагато складнішим стає становище під час спаду, кризи, депресії. У цьому разі лише грошово-кредитними коштами, ураховуючи до того ж значний лаг у їх впливі, становище не виправити. Необхідні весь інструментарій ЗЕП, правильна оцінка ситуації й перспектив її розвитку, можливого впливу світогосподарських змін на економіку країни.

У реальному житті грошово-кредитні кошти ЗЕП застосовуються з різним ступенем ефективності в усіх країнах на різних фазах господарського циклу поряд з бюджетними інструментами. Наголос на ту чи іншу групу регулюючих коштів уряд ставить залежно від загальногосподарської ситуації й доктрини економічної політики, якої він дотримується, а також від темпів інфляції у країні, масштабів державних запозичень на внутрішньому ринку позикового капіталу залежно від міри залучення країни в міжнародні фінансові відносини і рівня координації державної грошово-кредитної політики з політикою держав-партнерів.

Контрольні питання

1. Які засоби ЗЕП належать до грошово-кредитних?

2. Зовнішньоекономічна сутність кредитно-грошової політики.

3. Основні передумови монетарного аналізу ЗЕП.

4. Які проблеми існують у застосуванні грошово-кредитних засобів ЗЕП?

5. Чому центральний банк проводить операції на відкритому ринку?

6. Роль кількісних обмежень кредиту у здійсненні функцій ЗЕП. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування