Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.2. СИСТЕМА "ПЛАВАЮЧОГО" КУРСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗЕП

Якщо уряд здійснює політику стимулювання внутрішніх витрат, збільшуючи обсяги державної закупівлі і знижуючи податки (G /, Т-І), то крива ІS зміщується вправо відповідно до дії мультиплікатора (рис. 5.1), а крива ЬМ (вертикаль) залишається нерухомою, що свідчить про постійність доходу Y. Така реакція істотно відрізняється від поведінки закритої економіки, коли стимулююча БПП зумовлює підвищення процентної ставки і доходу. Відбувається це тому, що у відкритій економіці підвищення процентної ставки негайно збільшує приплив іноземного капіталу (GF/), стимулюючи попит на вітчизняну валюту і підвищуючи її ціну — обмінний курс е, а це скорочує чистий експорт і зводить нанівець результат розширення попиту на товари та послуги на внутрішньому ринку, отож рівноважний рівень доходу не змінюється. Діє такий ланцюжок:

Збільшення грошової пропозиції центральним банком за незмінного рівня цін зумовлює збільшення запасів грошей у реальному вираженні; крива LМ (вертикаль) зміщується вправо, обмінний курс знижується (рис. 5.2). І тут ефект впливу грошово-кредитної політики на дохід відрізняється від того, що спостерігається в закритій економіці, коли зростання пропозиції грошей зумовлює зниження процентної ставки і, як наслідок, збільшення капіталовкладень. У відкритій економіці внутрішня процентна ставка визначається її рівнем на світовому фінансовому ринку, і коли зростання пропозиції грошей всередині країни "опускає" її за цей рівень, то тим самим стимулюється відплив капіталу з країни, що збільшує попит на іноземну валюту, а отже, падіння курсу вітчизняної валюти й зростання чистого експорту; при цьому зростають сукупний попит, внутрішні інвестиції, дохід, а внутрішня ставка відсотка повертається до стабільного світового рівня. Діє такий ланцюжок:

Отже, вплив валютно-кредитної політики на рівень доходу в малій відкритій економіці здійснюється здебільшого не через ставку відсотка, а через обмінний курс — його зниження стимулює експорт, сукупний попит і разом з ним прибуток. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування