Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ ТОВАРНОГО КРЕДИТУ

Термін «товарний кредит» наведено у Законі про прибуток. Відповідно до пп. 1.11.2 цього Закону, товарний кредит — це «товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості».

Отже, на практиці під товарним кредитом розуміється різновид договору купівлі-продажу, за яким відбувається спочатку передача товару, а потім, через визначений у договорі термін, — його оплата. За можливість відстрочення покупець сплачує продавцю процент, зазначений у договорі.

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік операції продажу товару за договором товарного кредиту не дуже відрізняється від обліку за договором купівлі-продажу. Єдина відмінність у тому, що виникає необхідність контролювати процес погашення відстроченої заборгованості і відображати в обліку відсотки.

Відсотки, що нараховуються за договором товарного кредиту, не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені) (п. 14 П(С)БУ 9» Запаси»).

Облік відсотків за користування товарним кредитом відповідно до Інструкції №291 ведеться на субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» у кореспонденції з субрахунком 952 «Інші фінансові витрати». На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Податковий облік сторін

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари покупцеві в момент підписання договору або в момент фактичного отримання товарів таким покупцем незалежно від дати погашення заборгованості. Отже, вартість товарів, придбаних за договором товарного кредиту, включається до ВВ звітного періоду за датою їх фактичного отримання (пп. 5.2.1 Закону на прибуток) (Не слід забувати про окремі правила оподаткування та визначення звичайних цін, встановлені п. 7.4 Закону про прибуток).

Втім, є винятки для виробників сільськогосподарської продукції: «Уразі продажу товарів, безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції, виробникам такої сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту валові доходи кредитора збільшуються у податковому періоді, на який відповідно до умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.

У разі якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які включаються до складу валових витрат, датою збільшення валових витрат позичальника є дата здійснення розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

Якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які відповідно до статті 8 цього Закону підлягають амортизації, датою збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів є дата здійснення позичальником розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту» (п. 14.3 Закон про прибуток).

Сума нарахованих (сплачених) процентів у покупця відноситься до ВВ за пп. 5.5.1 Закону про прибуток. До складу валових витрат належать будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням відсотків за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати (нарахування) відбуваються у зв'язку із веденням господарської діяльності платника податку (Облік товарного кредиту від нерезидента та віднесення відсотків за таким кредитом до ВВ див. у «ДК» №49/2008 ).

У продавця-кредитора на суму нарахованих (отриманих) відсотків виникає валовий дохід (пп. 11.3.6 Закону про прибуток).

Зверніть увагу: датою виникнення ВД продавця-кредитора та ВВ покупця-дебітора за згаданими відсотками є дата нарахування таких відсотків, зазначена у договорі. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування