Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 2. ДОГОВІР МІНИ (БАРТЕРУ)

ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ МІНИ (БАРТЕРУ)

ЗМІСТ ДОГОВОРУ

Договір міни за своєю природою є різновидом договору купівлі-продажу, оскільки передбачає перехід права власності на майно від однієї особи до іншої на відплатній основі. Проте, на відміну від договору купівлі-продажу, особливість договору міни полягає в тому, що на його основі не відбувається рух коштів у готівковій чи безготівковій формі, а здійснюється обмін одного товару на інший.

Відносини за договором міни регулюються ЦКУ (глава 54, § 6) та ГКУ (ст. 293). Згідно з визначенням, яке міститься у ЦКУ, за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар (ст. 715 ЦКУ). При цьому кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує натомість.

Згідно з положеннями ЦКУ та ГКУ поняття «міна» і «бартер» є тотожними.

До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договори поставки, контрактації або інші договори, елементи яких містяться у договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання (ст. 716 ЦКУ).

Предметом договору міни можуть бути не лише товари, а й роботи і послуги. Отже, договір міни відповідно до ЦКУ вважається змішаним. Згідно зі ст. 628 ЦКУ до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає зі суті змішаного договору. Саме тому до договору міни можуть застосовуватися положення не лише договорів купівлі-продажу, поставки, контрактації, а й договорів про виконання робіт (підряду) та договорів про надання послуг (перевезення, зберігання, довірче управління майном тощо).

Предметом договору міни можуть бути всі речі, крім вилучених з цивільного обороту або обмежених у цивільному обороті (ст. 178 ЦКУ).

Особи, які укладають договір міни, повинні бути власниками обмінюваних товарів або діяти на підставі договору доручення, комісії чи на інших законних підставах.

Як і договір купівлі-продажу, договір міни може укладатися як в усній, так і в письмовій формі, а якщо предметом договору є земельна ділянка, єдиний майновий комплекс, житловий будинок (квартира) або інше нерухоме майно, — обов'язково у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією договору. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим