Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БАРТЕР У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

При укладенні договорів міни у зовнішньоекономічній діяльності слід також враховувати:

— Закон України від 23.12.98 р. №351 -XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (Закон про ЗЕД-бартер);

— Закон України від 16.04.91 р. №959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Закон про ЗЕД);

— Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Мінекономіки від 06.09.2001 р. №201 (Положення №201).

Згідно з ч. З ст. 382 ГКУ, форма ЗЕД-бартерного договору залежатиме від місця його укладення (в Україні чи за Ті межами), що й буде вирішальним при визначенні застосування права країни укладення.

Але якщо предметом ЗЕД-договору є земельні ділянки, будівлі та інше нерухоме майно, розміщене на території України, то відповідно до ч. 4 ст. 382 ГКУ форма таких договорів має відповідати виключно вимогам українського законодавства.

Обов'язковою вимогою для ЗЕД-договорів є укладення їх у письмовій формі (абз. 2 ст. 6 Закону про ЗЕД). Звісно, за умови, що інші вимоги не передбачено міжнародним договором України або законом.

У будь-якому разі при укладенні ЗЕД-бартерного договору слід враховувати ч. 6 ст. 382 ГКУ, яка встановлює, що будь-який ЗЕД-договір повинен відповідати вимогам законодавства України або чинним міжнародним договорам, згоду на обов'язковість яких надано ВРУ. Інакше такий договір може бути визнаний недійсним у судовому порядку.

Обов'язковими реквізитами ЗЕД-бартерного договору є визначення одиниці, порядку виміру та вартості предмета обміну (товару, робіт або послуг).

Ціну зовнішньоекономічного бартерного договору сторони встановлюють самостійно. При цьому враховуються як попит із пропозицією, так і інші фактори, що діють на відповідних ринках на момент укладення бартерного договору (п. 1 ст. 1 Закону про ЗЕД-бартер). І хоча бартер — це фактично обмін товарами (послугами), договір обов'язково має містити їх оцінку в грошовому еквіваленті.

При укладенні договорів міни у зовнішньоекономічній діяльності враховують граничні строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій, встановлені у ст. 2 Закону про ЗЕД-бартер (див. таблицю 2.1).

Товарообмінні (бартерні) операції у сфері ЗЕД, що здійснюються без розрахунків через банки, підлягають ліцензуванню у порядку, встановленому ст. 16 Закону про ЗЕД: «Ліцензування товарообмінних (бартерних) операцій здійснюється в тому разі, якщо предметом цих операцій є товари, експорт (імпорт) яких підлягає лі цензуванню».

Таблиця 2.1

Строки здійснення бартерних операцій у ЗЕД

Предмет імпортної частини бартерного договору

Строк ввезення на митну територію України

Товари

У строки, зазначені у такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення ВМД на експорт)

Роботи чи послуги

У строки, зазначені у такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати підписання акта виконаних робіт

Високоліквідні товари (їх перелік встановлюється КМУ*)

Строки ввезення не повинні перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної ВМД

Каучук натуральний, синтетичний, прискорювачі вулканізації каучуку готові

Якщо імпорт здійснюється з країн Північної та Латинської Америки, Японії, Південно-Східної Азії, Центральної та Південної Африки, — строк їх ввезення на митну територію України не повинен перевищувати 150 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення ВМД на експорт) товарів, фактично експортованих за бартерними договорами

* Постанова КМУ від 29.04.99 р. №756 «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності».

Процедура отримання ліцензії передує митному оформленню товарів, яке, своєю чергою, потребує наявності оригіналу ліцензії на товар, що експортується (імпортується). Копія ліцензії прикріпляються до ВМД під час декларування товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим ліцензування, і є однією з підстав для пропуску таких товарів через митний кордон України.

Про здійснення бартерних взаєморозрахунків у сфері ЗЕД слід повідомляти орган ДМСУ (якщо імпортуються або експортуються товари) чи орган ДПС (якщо імпортуються або експортуються роботи чи послуги).

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. З Закону про ЗЕД-бартер, оскільки саме органи ДМСУ контролюють надходження товарів за імпортною частиною бартерного договору, то до їхніх обов'язків входить необхідність інформувати органи ДПС про порушення строків надходження товарів.

А останні, своєю чергою, здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором, тож повинні інформувати органи ДМСУ про фактичний експорт робіт і послуг для здійснення контролю за своєчасним надходженням товарів, які мають бути імпортовані (абз. З ч. 4 ст. З Закону про ЗЕД-бартер).

Згідно з ч. 4 ст. З Закону про ЗЕД-бартер, повідомляти держоргани про проведення бартерної операції (Форма повідомлення про експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором (додаток 1). затверджена наказом ДПАУ від 26.08.2003 р. №404) треба протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг у рамках бартерних відносин. Неподання (або несвоєчасне подання) такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі 1% вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожен день прострочення. Загальний розмір пені не може перевищувати вартість експортованого товару (робіт, послуг).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРООБМІННИХ (БАРТЕРНИХ) ОПЕРАЦІЙ

Порушення суб'єктом ЗЕД передбачених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожен день прострочення у розмірі 0,3% вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором.

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розмір заборгованості. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування