Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БАРТЕР У ЗЕД

Режим здійснення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності (далі — ЗЕД), відповідальність за його порушення, а також повноваження та функції контролюючих органів, до компетенції яких входить контроль за проведенням таких операцій, як було зазначено вище, визначено законом про ЗЕД-бартер, п. 1 ст. 1 якого надано таке визначення бартерної операції у ЗЕД: «Це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами в будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі».

У бартерному договорі із ЗЕД загальна вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються та експортуються, виражається в іноземній валюті, віднесеній НБУ до першої групи класифікатора іноземних валют. Державою може бути заборонено проведення бартерних операцій товарами (роботами, послугами) згідно з переліком, що визначається кабміном (п. 4 ст. 1 закон про ЗЕД-бартер).

Імпортовані товари за бартерним договором, за яким експорт випереджає імпорт, мають бути ввезені на митну територію України в терміни, встановлені бартерним договором, але не пізніше 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації товарів, що експортуються за бартерним договором (у разі експорту робіт (послуг) — дати підписання акта виконаних (наданих) робіт (послуг). Незважаючи на те що з 01.01.2008 р. До закону №185 (Закон України «Про порядок здійснення розрахунком в іноземній валюті» від 23.09.94 р. №185/94) внесено зміни, які передбачають збільшення термінів погашення заборгованості у вигляді виручки в іноземній валюті за експортними операціями і терміну поставки продукції за імпортними до 180 днів, у законі про ЗЕД-бартер, як і раніше, зазначено термін 90 днів.

Порядок оподаткування

Порядок оподаткування за бартерним договором у ЗЕД істотно не відрізняється від оподаткування внутрішнього бартеру.

ВД і ВВ виходячи з норм пп. 11.2.2 і 11.3.1 закону про прибуток, а саме: якщо бартер здійснюється без доплати, ВД відображаються за датою відвантаження товару, а для робіт (послуг) — за датою підписання акта, що підтверджує факт надання послуг. Своєю чергою, ВВ виникають за датою оприбуткування товару, а для робіт (послуг) — за датою підписання акта, що підтверджує факт отримання їх результатів.

При проведенні бартеру у ЗЕД датою виникнення ПЗ з ПДВ вважається дата першої з подій:

— відвантаження товару на експорт на підставі ВМД (ставка ПДВ 0% відповідно до п. 6.2 закону про ПДВ) або оформлення акта приймання-передачі робіт (послуг) (ставка ПДВ 20% відповідно до п. 6.1. Але не варто забувати про винятки, зазначені в п. 6.5 закону — все залежить від конкретної ситуації);

— отримання товарів за імпортом на підставі ВМД або отримання робіт (послуг) (ставка 20% відповідно до п. 6.1 закону про ПДВ — право на ПК виникне у момент сплати ПЗ).

Право на ПК з ПДВ при бартері у ЗЕД регулюється пп. 7.5.2 з урахуванням пп. 7.3.6 закону про ПДВ за датою сплати податку (або на митниці, якщо це отримання товару, або сплати податку в декларації з ПДВ, якщо це отримання послуг (робіт).

Не варто забувати про норми пп. 7.4.1 закону про ПДВ, що встановлюють право на визнання ПК з ПДВ — використання товарів (послуг) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства.

Зверніть увагу, що з 2008 року знято заборону, встановлену п. 11.45 закону про ПДВ, який зазначає, що «в разі вивезення (експорту) товарів за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не включається до складу податкового кредиту, а відноситься до складу валових витрат платника податку».

Оскільки бартерна операція здійснюється у ЗЕД, слід враховувати порядок податкового обліку розрахунків в іноземній валюті — курсові різниці за експортною або імпортною частиною не виникатимуть, оскільки перелік видів заборгованості, за якими необхідно провести перерахунок, установлений пп. 7.3.3 закону про прибуток, не містить заборгованості за бартером. Такий перерахунок слід буде провести, коли є змішана форма бартеру

З частковою доплатою. В такому разі перерахунку підлягає балансова вартість іноземної валюти, отриманої як часткова оплата за бартерним договором, що залишилася на поточному рахунку платника податку на кінець звітного періоду (абз. 5 пп. 7.3.3 закону про прибуток).

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку бартерні операції відобразяться таким чином: завершальна бартерна операція відобразиться не за валютним курсом, установленим НБУ на момент її проведення, а за валютним курсом, установленим НБУ на момент здійснення першої операції. Курсові різниці в бухгалтерському обліку не виникнуть — відповідно до п(с)бо 21 «вплив змін валютних курсів» бартерні операції є немонетарними статтями балансу (мається на увазі обмін активами, а не отримання коштів). Тому бартерна операція відобразиться в обліку за валютним курсом НБУ, що діяв на момент здійснення операції, і не підлягає в подальшому перерахунку у зв'язку зі зміною валютного курсу. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування