Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ. ДОГОВІР ПІДРЯДУ

ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Послуги, напевно, другі за поширеністю цивільно-правові відносини після відносин купівлі-продажу. Це і транспортування, і телебачення, і медицина, й освіта, й інтернет тощо. Деякі з таких відносин регулюються спеціальними нормами (наприклад, глава 64 «Перевезення» ЦКУ).

Утім, у ЦКУ є окрема глава, присвячена загальним положенням про надання послуг, у якій закріплено істотні положення щодо всіх договорів такого типу.

Йдеться про главу 63 ЦКУ «Послуги. Загальні положення». Як зазначено у ч. 2 ст. 901 ЦКУ, положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, як передбачених (зберігання, перевезення, доручення, транспортного експедирування тощо), так і безпосередньо не передбачених у ЦКУ (туристичних, медичних, консультаційних, інформаційних, послуг зв'язку та ін.), якщо це не суперечитиме суті зобов'язання.

Відносини з надання послуг регулюються також іншими загальними і спеціальними нормативними актами (ГКУ, законами України «Про захист прав споживачів», «Про туризм», «Про поштовий зв'язок», «Про телекомунікації», «Про аудиторську діяльність», Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими постановою КМУ від 16.05.94 р. №313, тощо).

Сторони та предмет договору

Сторонами за договором про надання послуг є виконавець та замовник. За цим договором виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).

Як видно з вищенаведеного, послуги характеризуються тим, що споживаються «у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності». Таким чином, предметом договору про надання послуг є не результат діяльності (робіт), а саме дії (діяльність) як такі, що, як правило, мають нематеріальний характер, невіддільні від джерела або одержувача та характеризуються одночасністю надання та одержання. Тим і відрізняється договір, що розглядається, від схожого за суттю договору підряду (глава 61 ЦКУ), предметом якого є саме результат виконуваних робіт, який після їх виконання передається підрядником замовнику і який (результат) не споживається в процесі його досягнення.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

Виконавець повинен надати послугу особисто. Така вимога стосується не лише фізичних, а й юридичних осіб. Це пов'язано з тим, що замовника, як правило, цікавить надання послуги конкретним суб'єктом, від якого очікується належне виконання.

При виконанні договору юридична особа має право використовувати працю своїх найманих працівників. Виконавець має право залучати для виконання договору іншу особу, тільки якщо це передбачено договором. При цьому виконавець відповідає перед замовником за порушення зобов'язання іншими особами, на яких було покладено його виконання (ст. 902 ЦКУ), якщо договором або законом не встановлено відповідальність безпосереднього виконавця (ст. 618 ЦКУ).

При укладенні договору слід враховувати обмеження, встановлені законодавством для надання певних видів послуг, зокрема Законом №1775 та Законом про фінпослуги.

Так, надання деяких послуг потребує наявності ліцензії (централізоване водопостачання, медична й ветеринарна практика, перевезення, діяльність у сфері електроенергетики, освіти, телекомунікацій тощо).

Деякі види послуг підлягають обов'язковій сертифікації (наприклад туристичні).



 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим