Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Акт наданих послуг

Цивільний кодекс України, а саме глава 63, яка присвячена договору про надання послуг, не вимагає обов'язкового оформлення акта на підтвердження надання послуг.

Хоча на практиці виникає потреба у складенні відповідного акта про надання послуг, який підтверджує факт надання послуги та прийняття її замовником.

Загалом це можна назвати однією з істотних умов договору, яка хоча і не визначена законом як істотна, проте щодо якої є заява хоча б однієї зі сторін та досягнуто згоди (ч. 1 ст. 638 ЦКУ).

На практиці сторони домовляються, що такий акт складається у двох примірниках і підписується обома сторонами (виконавцем та замовником).

Особливо доцільно складати такий акт при виконанні договору про надання інформаційних послуг. Це до того ж дасть змогу уникнути проблем з податковими органами. Так, ДПАУ в листі від 27.12.2004 р. №14170/5/14-3216 (див. «ДК» №29/2007) говорить про доречність у такому акті конкретного переліку наданих послуг, місця і дати надання, а також зазначення того, в чому проявляється результат наданих послуг.

Однак якщо у вас в договорі усі ці умови передбачено, то навіть за відсутності актів наданих послуг працівники ДПІ не мають права висловлювати претензій.

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

Договір про надання послуг може бути як оплатним, так і безоплатним.

Якщо послуги надаватимуться за плату, то в договорі необхідно визначити її розмір, строк та порядок внесення (ч. 1 ст. 903 ЦКУ).

Особливістю договору про надання послуг є те, що виконавець у разі неможливості виконання зобов'язання, що виникла не з його вини, все-таки має право вимагати від замовника виплати йому розумної плати (ч. 2 ст. 903 ЦКУ). Тоді як за договором підряду неможливість закінчення робіт (за відсутності вини сторін) не дає права вимагати підряднику будь-якої плати за роботу (ст. 855 ЦКУ). Зауважимо, нормативного визначення «розумної плати» немає. На нашу думку, з'ясовуючи її розмір, слід виходити зі звичайних цін (на аналогічні послуги), враховувати фактичні витрати, що їх зазнав виконавець, тощо.

Якщо ж виконати договір неможливо з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

За визначенням договору про надання послуг, наведеним у ст. 901 ЦКУ, такий договір є оплатним. Проте це не означає, що сторони не можуть домовитися про надання безоплатної послуги. При цьому про таку домовленість треба обов'язково зазначити безпосередньо в тексті договору, адже для цього виду договорів ціна є істотною умовою і відсутність погодження ціни або порядку її визначення може бути підставою для застосування звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги ( Відповідно до ч. 4 ст. 632 ЦКУ, якщо ціну в договорі не встановлено і не може бути визначено виходячи з його умов, вона визначається виходячи зі звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору).

Не виключено й те, що в суді може постати питання й про неукладеність такого договору за заявою одного з контрагентів, адже суд може розцінити відсутність ціни у договорі про надання послуг як непогодження сторонами однієї з істотних умов договору.

Слід звернути увагу на те, що навіть за умови укладення договору безоплатного надання послуг замовник не звільняється від обов'язку відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору, в тому числі й у разі неможливості виконання договору з вини замовника або внаслідок непереборної сили (ст. 904 ЦКУ).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, відшкодовуються виконавцем у повному обсязі на загальних підставах, якщо інше не передбачено договором (ч. 1 ст. 906 ЦКУ).

Особливістю договору про безоплатне надання послуг є те, що виконавець відшкодовує збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, у розмірі, що не перевищує 2 н. м. д. г. (34,00 грн), хоча договором може бути передбачений інший розмір (ч. 2 ст. 906 ЦКУ).

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим