Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

Глава 61 «Підряд» ЦКУ визначає загальні положення про підряд, які поширюються на всі види підрядних договорів. Інші параграфи цієї глави регулюють окремі види договорів підряду, зокрема побутового підряду (§2), що передбачає виконання за завданням фізичної особи роботи, призначеної для задоволення побутових та інших особистих потреб, будівельного підряду (§3), підряду на проектні та пошукові роботи (§4).

До зазначених договорів застосовуються загальні положення про підряд у частині, що не суперечить спеціальним нормам, які стосуються цих договорів.

СУТЬ ТА СТОРОНИ ДОГОВОРУ

Сторонами договору підряду є замовник та підрядник. За цим договором підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу на завдання замовника, а замовник — прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду укладається на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з передачею її результату замовникові (ст. 837 ЦКУ).

З цієї норми випливає, що предметом договору є певний кінцевий результат виконуваних робіт.

У ст. 177 ЦКУ міститься пряма вказівка на результати робіт як на самостійний об'єкт цивільних прав, чим визнається їх вільна оборотоздатність (ст. 178 ЦКУ).

Договір підряду відрізняється від договору купівлі-продажу тим, що основним змістом останнього є передача речі, тимчасом, як основна суть договору підряду полягає у виконанні робіт з виготовлення речі.

Порівнюючи договір підряду зі схожим договором про надання послуг, зазначимо, що предметом останнього є не результат діяльності (робіт), а саме дії (діяльність) як такі, що, як правило, мають нематеріальний характер, невіддільні від джерела або одержувача та характеризуються одночасністю надання та одержання (споживання). Тимчасом, як при підряді необхідний замовнику результат не споживається у процесі його досягнення, а передається після закінчення робіт.

Таким чином, при укладенні договору підряду слід чітко обумовити результат виконуваних робіт.

Зверніть увагу на такі основні умови, що доцільно передбачити у договорі підряду:

— предмет договору;

— терміни початку і закінчення робіт;

— права й обов'язки сторін;

— вартість і порядок фінансування робіт;

— порядок контролю замовником якості робіт та матеріалів;

— порядок приймання-передачі виконаних робіт;

— порядок розрахунків за виконані роботи;

— страхування ризиків, фінансові гарантії;

— відповідальність сторін.

Можливість залучення субпідрядників теж варто узгодити заздалегідь.

Згідно з ст. 838 ЦКУ, підрядник має право залучати до виконання роботи субпідрядників, хоча таке його право може бути обмежене договором. У разі залучення субпідрядників підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник. За результати роботи субпідрядників перед замовником відповідає генеральний підрядник. Останній відповідає також перед субпідрядниками — за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду. При цьому замовник і субпідрядники не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним із них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування